Specifications Table for FBQ-C8 / RZQG-L(8)Y1

FBQ71C8VEB / RZQG71L8Y1B FBQ100C8VEB / RZQG100L8Y1B FBQ125C8VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140C8VEB / RZQG140L7Y1B
Chladiaci výkon Men. kW 6.8 9.5 12.0 13.4
Vykurovací výkon Men. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
Nominálna účinnosť EER   3.50 3.89 3.81 3.33
  COP   3.65 4.21 3.83 3.61
  Annual energy consumption kWh 970 1,220 1,575 2,010
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A A A  
    Vykurovanie   A A A  
Chladenie Trieda energetickej účinnosti   A++ A+ A+  
  Výkon P návrh kW 6.8 9.5 12  
  SEER   6.11 5.8 5.81  
  Ročná spotreba energie kWh/rok 390 574 723  
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Trieda energetickej účinnosti   A+ A++ A+  
  Výkon P návrh kW 6 11.3 12.71  
  SCOP/A   4.01 4.61 4.21  
  Ročná spotreba energie kWh/rok 2,095 3,432 4,227  
Poznámky (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
  (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž