Specifications Table for FBA-A(9) / RZQG-L9V1

FBA71A2VEB9 / RZQG71L9V1B FBA100A2VEB / RZQG71L9V1B FBA100A2VEB / RZQG100L9V1B FBA140A2VEB / RZQG100L9V1B FBA125A2VEB / RZQG125L9V1B FBA140A2VEB / RZQG125L9V1B FBA140A2VEB / RZQG140L9V1B
Chladiaci výkon Men. kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 13.40
Vykurovací výkon Men. kW 7.50   10.80   13.50   15.50
Nominálna účinnosť EER   3.60 3.60 3.81 3.81 3.31 3.31 2.68
  COP   4.01   4.41   3.90   3.60
  Annual energy consumption kWh 944   1,247   1,813    
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A   A   A    
    Vykurovanie   A   A   A    
Chladenie Trieda energetickej účinnosti   A++ A++ A+ A+ A++ A++  
  Výkon P návrh kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 13.40
  SEER   6.16 6.16 5.87 5.87 6.11 6.11 6.14
  ηs, c %             242.68
  Ročná spotreba energie kWh/rok 386 386 566 567 687 688 1,309
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Trieda energetickej účinnosti   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Výkon P návrh kW 6.00 6.00 11.30 11.30 12.70 12.70 11.57
  SCOP/A   4.31 4.31 4.78 4.78 4.28 4.28 4.01
  ηs, h %             157.30
  Ročná spotreba energie kWh/rok 1,949 1,949 3,310 3,310 4,154 4,155 4,043
Poznámky (1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; (1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese (1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; (1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese (1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; (1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese (1) - Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;
  (2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.
  (3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese   (3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese   (3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese   (3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese
  (4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch   (4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch   (4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch   (4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch