Specifications Table for FAA-B / RZQG-L9V1

FAA100BUV1B / RZQG71L9V1B FAA71BUV1B / RZQG71L9V1B FAA100BUV1B / RZQG100L9V1B
Chladiaci výkon Men. kW 6.80 6.80 9.50
Vykurovací výkon Men. kW   7.50 10.80
Nominálna účinnosť EER   3.40 3.40 3.62
  COP   3.70 3.61
  Annual energy consumption kWh   1,000 1,312
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A A
    Vykurovanie   A A
Chladenie Trieda energetickej účinnosti   A++ A++ A++
  Výkon P návrh kW 6.80 6.80 9.50
  SEER   6.43 6.43 6.11
  Ročná spotreba energie kWh/rok 371 371 545
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Trieda energetickej účinnosti   A+ A+ A+
  Výkon P návrh kW 6.33 6.33 10.20
  SCOP/A   4.02 4.02 4.01
  Ročná spotreba energie kWh/rok 2,205 2,205 3,562
Poznámky (1) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese (1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; (1) - Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m;
  (2) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. (2) - Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.
    (3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese (3) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese
    (4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (4) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch