Specifications Table for EWLQ-KBW1N

EWLQ014KBW1N EWLQ025KBW1N EWLQ033KBW1N EWLQ049KBW1N EWLQ064KBW1N
Chladiaci výkon Men. kW 12.05 21.87 27.96 43.4 56.71
Capacity control Minimálna kapacita % 100 100 100 50 50
Vstup napájania Chladenie Men. kW 3.54 6.42 8.26 12.74 16.2
EER 3.402 3.406 3.386 3.406 3.501
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 600 600 600 600 600
    Šírka mm 600 600 600 600 600
    Hĺbka mm 600 600 600 1,200 1,200
Hmotnosť Jednotka kg 104 138 149 252 274
  Prevádzková hmotnosť kg 105 140 152 257 280
Vodný výmenník tepla - výparník Typ   Mosadzná doska Mosadzná doska Mosadzná doska Mosadzná doska Mosadzná doska
Kompresor Type   Skrutkový kompresor_ Skrutkový kompresor_ Skrutkový kompresor_ Skrutkový kompresor_ Skrutkový kompresor_
  Množstvo_   1 1 1 2 2
Akustický výkon Cooling Men. dBA 64 64 71 67 74
Hladina akustického tlaku Chladenie Men. dBA 50 50 57 53 60
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Náplň kg 0 0 0 0 0
  Obvody Množstvo   1 1 1 2 2
Power supply Phase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50
  Napätie V 400 400 400 400 400
Poznámky (1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; teplota odtokovej vody výparníka 7 °C; teplota kondenz. bubl. 45 °C; teplota kvapaliny 40 °C; štandard: Eurovent 6/C/003; teplota kondenz. bubl. korešponduje s vypúšťacím tlakom kompresora. (1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; teplota odtokovej vody výparníka 7 °C; teplota kondenz. bubl. 45 °C; teplota kvapaliny 40 °C; štandard: Eurovent 6/C/003; teplota kondenz. bubl. korešponduje s vypúšťacím tlakom kompresora. (1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; teplota odtokovej vody výparníka 7 °C; teplota kondenz. bubl. 45 °C; teplota kvapaliny 40 °C; štandard: Eurovent 6/C/003; teplota kondenz. bubl. korešponduje s vypúšťacím tlakom kompresora. (1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; teplota odtokovej vody výparníka 7 °C; teplota kondenz. bubl. 45 °C; teplota kvapaliny 40 °C; štandard: Eurovent 6/C/003; teplota kondenz. bubl. korešponduje s vypúšťacím tlakom kompresora. (1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; teplota odtokovej vody výparníka 7 °C; teplota kondenz. bubl. 45 °C; teplota kvapaliny 40 °C; štandard: Eurovent 6/C/003; teplota kondenz. bubl. korešponduje s vypúšťacím tlakom kompresora.
  (2) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.
  (3) - Maximálny rozbehový prúd: štartovací prúd najväčšieho kompresora + prúd kompresora pri plnej záťaži. (3) - Maximálny rozbehový prúd: štartovací prúd najväčšieho kompresora + prúd kompresora pri plnej záťaži. (3) - Maximálny rozbehový prúd: štartovací prúd najväčšieho kompresora + prúd kompresora pri plnej záťaži. (3) - Maximálny rozbehový prúd: štartovací prúd najväčšieho kompresora + prúd kompresora pri plnej záťaži. (3) - Maximálny rozbehový prúd: štartovací prúd najväčšieho kompresora + prúd kompresora pri plnej záťaži.
  (4) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti (4) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti (4) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti (4) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti (4) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti
  (5) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia. (5) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia. (5) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia. (5) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia. (5) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.
  (6) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1 (6) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1 (6) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1 (6) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1 (6) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: prúd kompresora pri plnom zaťažení x 1,1
  (7) - Elektrické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si údaje na identifikačnom štítku jednotky. (7) - Elektrické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si údaje na identifikačnom štítku jednotky. (7) - Elektrické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si údaje na identifikačnom štítku jednotky. (7) - Elektrické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si údaje na identifikačnom štítku jednotky. (7) - Elektrické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pozrite si údaje na identifikačnom štítku jednotky.
  (8) - Výkony jednotiek odkazujú na ideálne prevádzkové podmienky, ktorú sú reprodukovateľné v prostredí laboratórnych skúšok podľa uznávaných priemyselných noriem (napr. EN14511) (8) - Výkony jednotiek odkazujú na ideálne prevádzkové podmienky, ktorú sú reprodukovateľné v prostredí laboratórnych skúšok podľa uznávaných priemyselných noriem (napr. EN14511) (8) - Výkony jednotiek odkazujú na ideálne prevádzkové podmienky, ktorú sú reprodukovateľné v prostredí laboratórnych skúšok podľa uznávaných priemyselných noriem (napr. EN14511) (8) - Výkony jednotiek odkazujú na ideálne prevádzkové podmienky, ktorú sú reprodukovateľné v prostredí laboratórnych skúšok podľa uznávaných priemyselných noriem (napr. EN14511) (8) - Výkony jednotiek odkazujú na ideálne prevádzkové podmienky, ktorú sú reprodukovateľné v prostredí laboratórnych skúšok podľa uznávaných priemyselných noriem (napr. EN14511)
  (9) - Hmotnosť a rozmery sú orientačné, konkrétne hodnoty nájdete na certifikovaných výkresoch, ktoré vydal výrobca (9) - Hmotnosť a rozmery sú orientačné, konkrétne hodnoty nájdete na certifikovaných výkresoch, ktoré vydal výrobca (9) - Hmotnosť a rozmery sú orientačné, konkrétne hodnoty nájdete na certifikovaných výkresoch, ktoré vydal výrobca (9) - Hmotnosť a rozmery sú orientačné, konkrétne hodnoty nájdete na certifikovaných výkresoch, ktoré vydal výrobca (9) - Hmotnosť a rozmery sú orientačné, konkrétne hodnoty nájdete na certifikovaných výkresoch, ktoré vydal výrobca
  (10) - Konkrétne informácie a ďalšom príslušenstve nájdete v časti o príslušenstve v projekčných podkladoch (10) - Konkrétne informácie a ďalšom príslušenstve nájdete v časti o príslušenstve v projekčných podkladoch (10) - Konkrétne informácie a ďalšom príslušenstve nájdete v časti o príslušenstve v projekčných podkladoch (10) - Konkrétne informácie a ďalšom príslušenstve nájdete v časti o príslušenstve v projekčných podkladoch (10) - Konkrétne informácie a ďalšom príslušenstve nájdete v časti o príslušenstve v projekčných podkladoch
  (11) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri podľa normy ISO3744. Hladina akustického výkonu sa vypočítava z úrovne akustického tlaku. (11) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri podľa normy ISO3744. Hladina akustického výkonu sa vypočítava z úrovne akustického tlaku. (11) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri podľa normy ISO3744. Hladina akustického výkonu sa vypočítava z úrovne akustického tlaku. (11) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri podľa normy ISO3744. Hladina akustického výkonu sa vypočítava z úrovne akustického tlaku. (11) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri podľa normy ISO3744. Hladina akustického výkonu sa vypočítava z úrovne akustického tlaku.