Specifications Table for EWAH-TZSLC2

EWAHC11TZSLC2 EWAHC12TZSLC2 EWAHC13TZSLC2 EWAHC14TZSLC2 EWAHC15TZSLC2 EWAHC16TZSLC2 EWAHH10TZSLC2 EWAH710TZSLC2 EWAH770TZSLC2 EWAH880TZSLC2 EWAH940TZSLC2 EWAH990TZSLC2
Chladiaci výkon Men. kW 1,117 1,231 1,302 1,432 1,519 1,603 1,056 712.3 765.6 879.4 942.8 990.5
Capacity control Method   Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič
  Minimálna kapacita % 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Vstup napájania Chladenie Men. kW 357.4 396 418.4 465.3 510.4 567.4 339.4 230.7 246.6 284.9 303.9 318.9
EER 3.126 3.109 3.111 3.077 2.975 2.826 3.11 3.088 3.104 3.087 3.102 3.107
Vonkajšie rozmery Jednotka Hĺbka mm 11,402 12,302 11,402 12,302 13,202 14,102 10,510 6,909 6,909 7,809 8,709 9,602
    Výška mm 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540
    Šírka mm 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280
Hmotnosť Prevádzková hmotnosť kg 11,116 11,518 11,727 12,145 12,575 13,048 9,871 7,313 7,313 8,152 8,585 9,483
  Jednotka kg 10,073 10,475 10,716 11,134 11,564 12,037 9,288 7,033 7,033 7,660 8,093 8,900
Vodný výmenník tepla Typ   Kryt a trubica Kryt a trubica Kryt a trubica Kryt a trubica Kryt a trubica Kryt a trubica Kryt a trubica Kryt a trubica Kryt a trubica Kryt a trubica Kryt a trubica Kryt a trubica
  Objem vody l 1,043 1,043 1,011 1,011 1,011 1,011 583 280 280 492 492 583
Air heat exchanger Typ   Mikro kanál Mikro kanál Mikro kanál Mikro kanál Mikro kanál Mikro kanál Mikro kanál Mikro kanál Mikro kanál Mikro kanál Mikro kanál Mikro kanál
Ventilátor Prietok vzduchu Men. l/s 122,464 132,670 122,464 132,670 142,876 153,081 112,259 71,438 71,438 81,644 91,849 102,054
  Rýchlosť ot/min 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Kompresor Množstvo_   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Type   Skrutkový kompresor riadený invertorom Skrutkový kompresor riadený invertorom Skrutkový kompresor riadený invertorom Skrutkový kompresor riadený invertorom Skrutkový kompresor riadený invertorom Skrutkový kompresor riadený invertorom Skrutkový kompresor riadený invertorom Skrutkový kompresor riadený invertorom Skrutkový kompresor riadený invertorom Skrutkový kompresor riadený invertorom Skrutkový kompresor riadený invertorom Skrutkový kompresor riadený invertorom
Akustický výkon Cooling Men. dBA 102 103 102 102 103 104 101 98 98 99 100 101
Hladina akustického tlaku Chladenie Men. dBA 79 80 79 79 80 80 79 77 77 77 78 78
Chladiace médium Type   R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze) R-1234(ze)
  GWP   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Obvody Množstvo   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Náplň kg 200 220 200 220 250 270 175 120 120 130 141 150
Power supply Phase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Kompresor Spôsob spúšťania_   Poháňaný VFD Poháňaný VFD Poháňaný VFD Poháňaný VFD Poháňaný VFD Poháňaný VFD Poháňaný VFD Poháňaný VFD Poháňaný VFD Poháňaný VFD Poháňaný VFD Poháňaný VFD
Poznámky (1) - Štandardné podmienky hodnotenia pre chladiče vzduch-voda podľa normy EN14511: 2 Teplota suchého teplomera na prívode vonkajšieho výmenníka tepla 35°; Teplota na prívode vody vnútorného výmenníka tepla 12°C, teplota vody na výstupe 7°C. Faktor zanášania = 0 (1) - Štandardné podmienky hodnotenia pre chladiče vzduch-voda podľa normy EN14511: 2 Teplota suchého teplomera na prívode vonkajšieho výmenníka tepla 35°; Teplota na prívode vody vnútorného výmenníka tepla 12°C, teplota vody na výstupe 7°C. Faktor zanášania = 0 (1) - Štandardné podmienky hodnotenia pre chladiče vzduch-voda podľa normy EN14511: 2 Teplota suchého teplomera na prívode vonkajšieho výmenníka tepla 35°; Teplota na prívode vody vnútorného výmenníka tepla 12°C, teplota vody na výstupe 7°C. Faktor zanášania = 0 (1) - Štandardné podmienky hodnotenia pre chladiče vzduch-voda podľa normy EN14511: 2 Teplota suchého teplomera na prívode vonkajšieho výmenníka tepla 35°; Teplota na prívode vody vnútorného výmenníka tepla 12°C, teplota vody na výstupe 7°C. Faktor zanášania = 0 (1) - Štandardné podmienky hodnotenia pre chladiče vzduch-voda podľa normy EN14511: 2 Teplota suchého teplomera na prívode vonkajšieho výmenníka tepla 35°; Teplota na prívode vody vnútorného výmenníka tepla 12°C, teplota vody na výstupe 7°C. Faktor zanášania = 0 (1) - Štandardné podmienky hodnotenia pre chladiče vzduch-voda podľa normy EN14511: 2 Teplota suchého teplomera na prívode vonkajšieho výmenníka tepla 35°; Teplota na prívode vody vnútorného výmenníka tepla 12°C, teplota vody na výstupe 7°C. Faktor zanášania = 0 (1) - Štandardné podmienky hodnotenia pre chladiče vzduch-voda podľa normy EN14511: 2 Teplota suchého teplomera na prívode vonkajšieho výmenníka tepla 35°; Teplota na prívode vody vnútorného výmenníka tepla 12°C, teplota vody na výstupe 7°C. Faktor zanášania = 0 (1) - Štandardné podmienky hodnotenia pre chladiče vzduch-voda podľa normy EN14511: 2 Teplota suchého teplomera na prívode vonkajšieho výmenníka tepla 35°; Teplota na prívode vody vnútorného výmenníka tepla 12°C, teplota vody na výstupe 7°C. Faktor zanášania = 0 (1) - Štandardné podmienky hodnotenia pre chladiče vzduch-voda podľa normy EN14511: 2 Teplota suchého teplomera na prívode vonkajšieho výmenníka tepla 35°; Teplota na prívode vody vnútorného výmenníka tepla 12°C, teplota vody na výstupe 7°C. Faktor zanášania = 0 (1) - Štandardné podmienky hodnotenia pre chladiče vzduch-voda podľa normy EN14511: 2 Teplota suchého teplomera na prívode vonkajšieho výmenníka tepla 35°; Teplota na prívode vody vnútorného výmenníka tepla 12°C, teplota vody na výstupe 7°C. Faktor zanášania = 0 (1) - Štandardné podmienky hodnotenia pre chladiče vzduch-voda podľa normy EN14511: 2 Teplota suchého teplomera na prívode vonkajšieho výmenníka tepla 35°; Teplota na prívode vody vnútorného výmenníka tepla 12°C, teplota vody na výstupe 7°C. Faktor zanášania = 0 (1) - Štandardné podmienky hodnotenia pre chladiče vzduch-voda podľa normy EN14511: 2 Teplota suchého teplomera na prívode vonkajšieho výmenníka tepla 35°; Teplota na prívode vody vnútorného výmenníka tepla 12°C, teplota vody na výstupe 7°C. Faktor zanášania = 0
  (2) - Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. (2) - Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.
  (3) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov (3) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov (3) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov (3) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov (3) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov (3) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov (3) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov (3) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov (3) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov (3) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov (3) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov (3) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov
  (4) - Podľa minimálne povoleného napätia a max. prúdu pre stanovenie veľkosti káblov = Max. prevádzkový prúd x 1,1 (4) - Podľa minimálne povoleného napätia a max. prúdu pre stanovenie veľkosti káblov = Max. prevádzkový prúd x 1,1 (4) - Podľa minimálne povoleného napätia a max. prúdu pre stanovenie veľkosti káblov = Max. prevádzkový prúd x 1,1 (4) - Podľa minimálne povoleného napätia a max. prúdu pre stanovenie veľkosti káblov = Max. prevádzkový prúd x 1,1 (4) - Podľa minimálne povoleného napätia a max. prúdu pre stanovenie veľkosti káblov = Max. prevádzkový prúd x 1,1 (4) - Podľa minimálne povoleného napätia a max. prúdu pre stanovenie veľkosti káblov = Max. prevádzkový prúd x 1,1 (4) - Podľa minimálne povoleného napätia a max. prúdu pre stanovenie veľkosti káblov = Max. prevádzkový prúd x 1,1 (4) - Podľa minimálne povoleného napätia a max. prúdu pre stanovenie veľkosti káblov = Max. prevádzkový prúd x 1,1 (4) - Podľa minimálne povoleného napätia a max. prúdu pre stanovenie veľkosti káblov = Max. prevádzkový prúd x 1,1 (4) - Podľa minimálne povoleného napätia a max. prúdu pre stanovenie veľkosti káblov = Max. prevádzkový prúd x 1,1 (4) - Podľa minimálne povoleného napätia a max. prúdu pre stanovenie veľkosti káblov = Max. prevádzkový prúd x 1,1 (4) - Podľa minimálne povoleného napätia a max. prúdu pre stanovenie veľkosti káblov = Max. prevádzkový prúd x 1,1
  (5) - V prípade invertorového kompresora je spúšťací prúd nula (5) - V prípade invertorového kompresora je spúšťací prúd nula (5) - V prípade invertorového kompresora je spúšťací prúd nula (5) - V prípade invertorového kompresora je spúšťací prúd nula (5) - V prípade invertorového kompresora je spúšťací prúd nula (5) - V prípade invertorového kompresora je spúšťací prúd nula (5) - V prípade invertorového kompresora je spúšťací prúd nula (5) - V prípade invertorového kompresora je spúšťací prúd nula (5) - V prípade invertorového kompresora je spúšťací prúd nula (5) - V prípade invertorového kompresora je spúšťací prúd nula (5) - V prípade invertorového kompresora je spúšťací prúd nula (5) - V prípade invertorového kompresora je spúšťací prúd nula
  (6) - Môže sa zmeniť v prípade jednotky s príslušenstvom alebo prispôsobenej jednotky. Pozrite si schému zapojenia jednotky. (6) - Môže sa zmeniť v prípade jednotky s príslušenstvom alebo prispôsobenej jednotky. Pozrite si schému zapojenia jednotky. (6) - Môže sa zmeniť v prípade jednotky s príslušenstvom alebo prispôsobenej jednotky. Pozrite si schému zapojenia jednotky. (6) - Môže sa zmeniť v prípade jednotky s príslušenstvom alebo prispôsobenej jednotky. Pozrite si schému zapojenia jednotky. (6) - Môže sa zmeniť v prípade jednotky s príslušenstvom alebo prispôsobenej jednotky. Pozrite si schému zapojenia jednotky. (6) - Môže sa zmeniť v prípade jednotky s príslušenstvom alebo prispôsobenej jednotky. Pozrite si schému zapojenia jednotky. (6) - Môže sa zmeniť v prípade jednotky s príslušenstvom alebo prispôsobenej jednotky. Pozrite si schému zapojenia jednotky. (6) - Môže sa zmeniť v prípade jednotky s príslušenstvom alebo prispôsobenej jednotky. Pozrite si schému zapojenia jednotky. (6) - Môže sa zmeniť v prípade jednotky s príslušenstvom alebo prispôsobenej jednotky. Pozrite si schému zapojenia jednotky. (6) - Môže sa zmeniť v prípade jednotky s príslušenstvom alebo prispôsobenej jednotky. Pozrite si schému zapojenia jednotky. (6) - Môže sa zmeniť v prípade jednotky s príslušenstvom alebo prispôsobenej jednotky. Pozrite si schému zapojenia jednotky. (6) - Môže sa zmeniť v prípade jednotky s príslušenstvom alebo prispôsobenej jednotky. Pozrite si schému zapojenia jednotky.
  (7) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva. (7) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva. (7) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva. (7) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva. (7) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva. (7) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva. (7) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva. (7) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva. (7) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva. (7) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva. (7) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva. (7) - Údaje pre jednotku sú bez prídavného príslušenstva.
  (8) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Aktualizované informácie o projekte nájdete v konkrétnej schéme zapojenia jednotky a v údajoch na identifikačnom štítku jednotky. (8) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Aktualizované informácie o projekte nájdete v konkrétnej schéme zapojenia jednotky a v údajoch na identifikačnom štítku jednotky. (8) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Aktualizované informácie o projekte nájdete v konkrétnej schéme zapojenia jednotky a v údajoch na identifikačnom štítku jednotky. (8) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Aktualizované informácie o projekte nájdete v konkrétnej schéme zapojenia jednotky a v údajoch na identifikačnom štítku jednotky. (8) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Aktualizované informácie o projekte nájdete v konkrétnej schéme zapojenia jednotky a v údajoch na identifikačnom štítku jednotky. (8) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Aktualizované informácie o projekte nájdete v konkrétnej schéme zapojenia jednotky a v údajoch na identifikačnom štítku jednotky. (8) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Aktualizované informácie o projekte nájdete v konkrétnej schéme zapojenia jednotky a v údajoch na identifikačnom štítku jednotky. (8) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Aktualizované informácie o projekte nájdete v konkrétnej schéme zapojenia jednotky a v údajoch na identifikačnom štítku jednotky. (8) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Aktualizované informácie o projekte nájdete v konkrétnej schéme zapojenia jednotky a v údajoch na identifikačnom štítku jednotky. (8) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Aktualizované informácie o projekte nájdete v konkrétnej schéme zapojenia jednotky a v údajoch na identifikačnom štítku jednotky. (8) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Aktualizované informácie o projekte nájdete v konkrétnej schéme zapojenia jednotky a v údajoch na identifikačnom štítku jednotky. (8) - Všetky údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Aktualizované informácie o projekte nájdete v konkrétnej schéme zapojenia jednotky a v údajoch na identifikačnom štítku jednotky.