Specifications Table for EKHVMYD-AB

EKHVMYD80ABV1 EKHVMYD50ABV1 (Archivované)
Casing Colour   Kovovo-šedá Kovovo-šedá
  Material   Predobalený tabuľový plech Predobalený tabuľový plech
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 705 705
    Šírka mm 600 600
    Hĺbka mm 695 695
Hmotnosť Jednotka kg 120 120
Chladiace médium Type   R-134a R-134a
  Náplň kg 2.0 2.0
Akustický výkon Men. dBA 55.0 (4) 54.0 (4)
Hladina akustického tlaku Men. dBA 42.0 (5), 43.0 (6), 0.0 (7), 0.0 (8) 40.0 (5), 43.0 (6), 0.0 (7), 0.0 (8)
Prevádzkový rozsah Kúrenie Strana vody Min. °C 25 (9) 25 (9)
      Max. °C 80 (9) 80 (9)
  Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB 10,000 10,000
    Strana vody Min. °C 5,000 (8) 5,000 (8)
      Max. °C 20,000 (8) 20,000 (8)
Power supply Name   V1 V1
  Phase   1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50
  Napätie V 220-240 220-240
Current Recommended fuses A 20 20
Poznámky (1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB (1) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB
  (2) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; podmienky prostredia: 7°CDB/6°CWB (2) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; podmienky prostredia: 7°CDB/6°CWB
  (3) - Pre vodu Dt 5°C (3) - Pre vodu Dt 5°C
  (4) - dBA = A-odmeraná úroveň hluku (A-stupnica podľa IEC) (4) - dBA = A-odmeraná úroveň hluku (A-stupnica podľa IEC)
  (5) - Hladiny hluku sú merané v pri týchto podmienkach: EW 55 °C; LW 65 °C (5) - Hladiny hluku sú merané v pri týchto podmienkach: EW 55 °C; LW 65 °C
  (6) - Hladiny hluku sú merané v pri týchto podmienkach: EW 70℃; LW 80℃ (6) - Hladiny hluku sú merané v pri týchto podmienkach: EW 70℃; LW 80℃
  (7) - Hladina hluku platí pre podmienky voľného poľa, pretože bola meraná v čiastočne bezodrazovej miestnosti. Nameraná hodnota v skutočných inštalačných podmienkach bude vyššia v dôsledku hluku z okolitého prostredia a odrazu zvuku. (7) - Hladina hluku platí pre podmienky voľného poľa, pretože bola meraná v čiastočne bezodrazovej miestnosti. Nameraná hodnota v skutočných inštalačných podmienkach bude vyššia v dôsledku hluku z okolitého prostredia a odrazu zvuku.
  (8) - EW = teplota pítokovej vody - LW - teplota odtokovej vody (8) - EW = teplota pítokovej vody - LW - teplota odtokovej vody
  (9) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese (9) - Prevádzkový rozsah nájdete v samostatnom výkrese
  (10) - V súlade s normou EN/IEC 61000-3-11, môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Zsys (impedancia systému) ≤ Zmax. (10) - V súlade s normou EN/IEC 61000-3-11, môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Zsys (impedancia systému) ≤ Zmax.
  (11) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75 A. (11) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre zmeny napätia, napäťové výkyvy a kmitanie vo verejných systémoch s dodávkou nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým príkonom ≤ 75 A.
  (12) - Zsys: impedancia systému (12) - Zsys: impedancia systému
  (13) - Skratový výkon (13) - Skratový výkon