Komunikačný adaptér pre VZT aplikácie

EKEQ

EKEQ

Vlastnosti produktu

  • Široký sortiment jednotiek ponúka maximálny aplikačný potenciál a flexibilné možnosti ovládania
  • Systém poskytuje optimalizované podmienky vzduchu, ako sú regulácia čerstvého vzduchu a vlhkosti atď. a je možné ho použiť v malých skladoch, predvádzacích miestnostiach a kanceláriách.
  • Široká ponuka možností regulácie: regulácia w: K dispozícii regulácia teploty vzduchu cez každý ovládač DDC; regulácia x: Presná regulácia teploty vzduchu vyžadujúca preprogramovaný ovládač DDC (pre špeciálne aplikácie); regulácia y: Regulácia teploty chladiva pomocou ovládania Daikin (žiadny ovládač DDC nie je potrebný); regulácia z: Regulácia teploty vzduchu pomocou ovládania Daikin (žiadny ovládač DDC nie je potrebný)
  • Riadiaca skrinka a súprava expanzných ventilov sú vyžadované pri každej kombinácii, vrátane VZT jednotky
  • Obe voliteľné súpravy sú určené pre vnútornú aj vonkajšiu inštaláciu a môžu byť namontované na stene.

Dokumentácia

Vyhlásenie o zhode
Stiahnite si jazyk