Specifications Table for EHSXB-B / ERLQ-CV3

EHSXB04P30BA / ERLQ004CAV3 EHSXB04P30BB / ERLQ004CAV3 EHSXB08P50BA / ERLQ006CAV3 EHSXB08P30BA / ERLQ006CAV3 EHSXB08P30BB / ERLQ006CAV3 EHSXB08P50BB / ERLQ006CAV3 EHSXB08P30BA / ERLQ008CAV3 EHSXB08P50BA / ERLQ008CAV3 EHSXB08P30BB / ERLQ008CAV3 EHSXB08P50BB / ERLQ008CAV3 EHSXB16P50BA / ERLQ011CAV3 EHSXB16P50BB / ERLQ011CAV3 EHSXB16P50BA / ERLQ014CAV3 EHSXB16P50BB / ERLQ014CAV3 EHSXB16P50BA / ERLQ016CAV3 EHSXB16P50BB / ERLQ016CAV3
Indoor unit EHSXB04P30BA EHSXB04P30BA EHSXB08P50BA EHSXB08P30BA EHSXB08P30BA EHSXB08P50BA EHSXB08P30BA EHSXB08P50BA EHSXB08P30BA EHSXB08P50BA EHSXB16P50BA EHSXB16P50BA EHSXB16P50BA EHSXB16P50BA EHSXB16P50BA EHSXB16P50BA
Vykurovací výkon Min. kW 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2)            
  Men. kW 4.26 (3), 3.47 (4), 4.53 (1), 3.98 (2) 4.26 (3), 3.47 (4), 4.53 (1), 3.98 (2) 5.14 (3), 4.60 (4), 6.06 (1), 5.78 (2) 5.14 (3), 4.60 (4), 6.06 (1), 5.78 (2) 5.14 (3), 4.60 (4), 6.06 (1), 5.78 (2) 5.14 (3), 4.60 (4), 6.06 (1), 5.78 (2) 5.53 (3), 5.51 (4), 7.78 (1), 7.27 (2) 5.53 (3), 5.51 (4), 7.78 (1), 7.27 (2) 5.53 (3), 5.51 (4), 7.78 (1), 7.27 (2) 5.53 (3), 5.51 (4), 7.78 (1), 7.27 (2) 5.95 (3), 7.74 (4), 11.80 (1), 10.40 (2) 5.95 (3), 7.74 (4), 11.80 (1), 10.40 (2) 14.81 (5), 13.73 (6), 8.28 (3), 9.57 (4) 14.81 (5), 13.73 (6), 8.28 (3), 9.57 (4) 15.34 (5), 14.86 (6), 8.04 (3), 10.05 (4) 15.34 (5), 14.86 (6), 8.04 (3), 10.05 (4)
  Max. kW 4.90 (1), 5.12 (2) 4.90 (1), 5.12 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 11.38 (1), 11.00 (2) 11.38 (1), 11.00 (2) 14.55 (1), 13.59 (2) 14.55 (1), 13.59 (2) 16.10 (1), 15.22 (2) 16.10 (1), 15.22 (2)
Chladiaci výkon Min. kW 2.0 (5), 2.1 (6) 2.0 (5), 2.1 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6) 2.5 (5), 2.6 (6)    
  Men. kW 4.4 (5), 4.0 (6) 4.4 (5), 4.0 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 5.2 (5), 4.6 (6) 10.6 (5), 11.7 (6) 10.6 (5), 11.7 (6) 10.6 (5), 11.7 (6) 10.6 (5), 11.7 (6) 10.6 (5), 11.7 (6) 10.6 (5), 11.7 (6)
  Max. kW 5.9 (5), 4.5 (6) 5.9 (5), 4.5 (6) 7.3 (5), 5.5 (6) 7.3 (5), 5.5 (6) 7.3 (5), 5.5 (6) 7.3 (5), 5.5 (6) 8.4 (5), 6.4 (6) 8.4 (5), 6.4 (6) 8.4 (5), 6.4 (6) 8.4 (5), 6.4 (6) 15.1 (5), 11.7 (6) 15.1 (5), 11.7 (6) 16.1 (5), 12.6 (6) 16.1 (5), 12.6 (6) 16.8 (5), 13.1 (6) 16.8 (5), 13.1 (6)
Príkon Kúrenie Men. kW 0.87 (5), 1.04 (6), 1.49 (3), 0.85 (4) 0.87 (5), 1.04 (6), 1.49 (3), 0.85 (4) 1.30 (5), 1.58 (6), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.30 (5), 1.58 (6), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.30 (5), 1.58 (6), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.30 (5), 1.58 (6), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.69 (5), 2.04 (6), 1.98 (3), 1.56 (4) 1.69 (5), 2.04 (6), 1.98 (3), 1.56 (4) 1.69 (5), 2.04 (6), 1.98 (3), 1.56 (4) 1.69 (5), 2.04 (6), 1.98 (3), 1.56 (4) 2.57 (5), 3.13 (6), 2.43 (3), 2.35 (4) 2.57 (5), 3.13 (6), 2.43 (3), 2.35 (4) 3.42 (5), 4.07 (6), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (5), 4.07 (6), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (5), 4.07 (6), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (5), 4.07 (6), 3.17 (3), 2.93 (4)
    Max. kW 1.12 (5), 1.44 (6) 1.12 (5), 1.44 (6) 1.99 (5), 2.32 (6) 1.99 (5), 2.32 (6) 1.99 (5), 2.32 (6) 1.99 (5), 2.32 (6) 2.54 (5), 2.96 (6) 2.54 (5), 2.96 (6) 2.54 (5), 2.96 (6) 2.54 (5), 2.96 (6) 2.64 (5), 3.25 (6) 2.64 (5), 3.25 (6) 3.43 (5), 4.22 (6) 3.43 (5), 4.22 (6) 3.83 (5), 4.71 (6) 3.83 (5), 4.71 (6)
  Chladenie Men. kW 1.05 (5), 1.41 (6) 1.05 (5), 1.41 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 1.43 (5), 1.85 (6) 2.72 (5), 4.30 (6) 2.72 (5), 4.30 (6) 2.72 (5), 4.30 (6) 2.72 (5), 4.30 (6) 2.72 (5), 4.30 (6) 2.72 (5), 4.30 (6)
    Max. kW 1.86 (5), 2.04 (6) 1.86 (5), 2.04 (6) 2.27 (5), 2.51 (6) 2.27 (5), 2.51 (6) 2.27 (5), 2.51 (6) 2.27 (5), 2.51 (6) 2.89 (5), 3.20 (6) 2.89 (5), 3.20 (6) 2.89 (5), 3.20 (6) 2.89 (5), 3.20 (6) 4.53 (5), 4.31 (6) 4.53 (5), 4.31 (6) 5.42 (5), 5.09 (6) 5.42 (5), 5.09 (6) 6.15 (5), 5.74 (6) 6.15 (5), 5.74 (6)
COP 5.23 (5), 3.84 (6), 2.85 (3), 4.07 (4) 5.23 (5), 3.84 (6), 2.85 (3), 4.07 (4) 4.65 (5), 3.66 (6), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.65 (5), 3.66 (6), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.65 (5), 3.66 (6), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.65 (5), 3.66 (6), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.60 (5), 3.57 (6), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.60 (5), 3.57 (6), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.60 (5), 3.57 (6), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.60 (5), 3.57 (6), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.38 (5), 3.32 (6), 2.45 (3), 3.29 (4) 4.38 (5), 3.32 (6), 2.45 (3), 3.29 (4) 4.27 (5), 3.34 (6), 2.58 (3), 3.22 (4) 4.27 (5), 3.34 (6), 2.58 (3), 3.22 (4) 4.10 (5), 3.22 (6), 2.44 (3), 3.15 (4) 4.10 (5), 3.22 (6), 2.44 (3), 3.15 (4)
EER 4.21 (5), 2.85 (6) 4.21 (5), 2.85 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.65 (5), 2.51 (6) 3.90 (5), 2.72 (6) 3.90 (5), 2.72 (6) 3.90 (5), 2.72 (6) 3.90 (5), 2.72 (6) 3.90 (5), 2.72 (6) 3.90 (5), 2.72 (6)
Ohrev teplej pitnej vody Všeobecné Uvedený záťažový profil   L L XL L L XL L XL L XL XL XL XL XL XL XL
  Priemerná klíma Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody   A A A A A A A A A A A A A A A A
Poznámky (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (1) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB
  (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB (2) - EW 40℃; LW 45℃; podmienky prostredia: 7° CDB/6° CWB
  (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB (3) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB
  (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB (4) - EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB
  (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (5) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (6) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (7) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C)
  (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (8) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)
  (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (9) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (10) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)