Specifications Table for EHSX-A / ERLQ-CV3

EHSX08P30AA / ERLQ006CAV3 EHSX08P50AA / ERLQ006CAV3 EHSX08P30AA / ERLQ008CAV3 EHSX08P50AA / ERLQ008CAV3 EHSX16P50AA / ERLQ011CAV3 EHSX16P50AA / ERLQ014CAV3 EHSX16P50AA / ERLQ016CAV3
Indoor unit EHSX08P30AA EHSX08P50AA EHSX08P30AA EHSX08P50AA EHSX16P50AA EHSX16P50AA EHSX16P50AA
Vykurovací výkon Min. kW 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2) 1.80 (1), 1.81 (2)      
  Men. kW 6.06 (1), 5.78 (2), 5.14 (3), 4.60 (4) 6.06 (1), 5.78 (2), 5.14 (3), 4.60 (4) 7.78 (1), 7.27 (2), 5.53 (3), 5.51 (4) 7.78 (1), 7.27 (2), 5.53 (3), 5.51 (4) 11.80 (1), 10.40 (2), 5.95 (3), 7.74 (4) 14.81 (1), 13.73 (2), 8.28 (3), 9.57 (4) 15.34 (1), 14.86 (2), 8.04 (3), 10.05 (4)
  Max. kW 8.35 (1), 7.95 (2) 8.35 (1), 7.95 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 10.02 (1), 9.53 (2) 11.38 (1), 11.00 (2) 14.55 (1), 13.59 (2) 16.10 (1), 15.22 (2)
Chladiaci výkon Min. kW 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2) 2.5 (1), 2.6 (2)  
  Men. kW 5.2 (1), 4.6 (2) 5.2 (1), 4.6 (2) 5.2 (1), 4.6 (2) 5.2 (1), 4.6 (2) 15.1 (1), 11.7 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
  Max. kW 7.3 (1), 5.5 (2) 7.3 (1), 5.5 (2) 8.4 (1), 6.4 (2) 8.4 (1), 6.4 (2) 15.1 (1), 11.7 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
Vstup napájania Kúrenie Men. kW 1.30 (1), 1.58 (2), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.30 (1), 1.58 (2), 1.88 (3), 1.26 (4) 1.69 (1), 2.04 (2), 1.98 (3), 1.56 (4) 1.69 (1), 2.04 (2), 1.98 (3), 1.56 (4) 2.57 (1), 3.13 (2), 2.43 (3), 2.35 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4) 3.42 (1), 4.07 (2), 3.17 (3), 2.93 (4)
    Max. kW 1.99 (1), 2.32 (2) 1.99 (1), 2.32 (2) 2.54 (1), 2.96 (2) 2.54 (1), 2.96 (2) 2.64 (1), 3.25 (2) 3.43 (1), 4.22 (2) 3.83 (1), 4.71 (2)
  Chladenie Men. kW 1.43 (1), 1.85 (2) 1.43 (1), 1.85 (2) 1.43 (1), 1.85 (2) 1.43 (1), 1.85 (2) 4.55 (1), 4.30 (2) 5.44 (1), 5.10 (2) 6.18 (1), 5.72 (2)
    Max. kW 2.27 (1), 2.51 (2) 2.27 (1), 2.51 (2) 2.89 (1), 3.20 (2) 2.89 (1), 3.20 (2) 4.53 (1), 4.31 (2) 5.42 (1), 5.09 (2) 6.15 (1), 5.74 (2)
COP 4.65 (1), 3.66 (2), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.65 (1), 3.66 (2), 2.73 (3), 3.64 (4) 4.60 (1), 3.57 (2), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.60 (1), 3.57 (2), 2.78 (3), 3.54 (4) 4.38 (1), 3.32 (2), 2.45 (3), 3.29 (4) 4.27 (1), 3.34 (2), 2.58 (3), 3.22 (4) 4.10 (1), 3.22 (2), 2.44 (3), 3.15 (4)
EER 3.65 (1), 2.51 (2) 3.65 (1), 2.51 (2) 3.65 (1), 2.51 (2) 3.65 (1), 2.51 (2) 3.32 (1), 2.72 (2) 2.96 (1), 2.47 (2) 2.72 (1), 2.29 (2)
Ohrev teplej pitnej vody Všeobecné Uvedený záťažový profil   L XL L XL XL XL XL
  Priemerná klíma Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody   A A A A A A A
Vykur. priestoru Priemerné podnebie – výstup vody 55°C Všeobecné Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Poznámky Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: -7°CDB/-8°CWB
  EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB EW 30℃; LW 35℃; podmienky prostredia: 2°CDB/1°CWB
  Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C)
  Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)