Specifications Table for EBLQ-BB6V3

EBLQ011BB6V3 EBLQ014BB6V3 (Archivované) EBLQ016BB6V3 (Archivované)
Vykurovací výkon Men. kW 11.2 (1), 10.9 (2) 14.0 (1), 13.1 (2) 16.0 (1), 15.1 (2)
Chladiaci výkon Men. kW 12.9 (1), 10.0 (2) 16.0 (1), 12.5 (2) 16.7 (1), 13.1 (2)
Vstup napájania Chladenie Men. kW 3.87 (1), 3.69 (2) 5.75 (1), 5.39 (2) 6.36 (1), 5.93 (2)
  Kúrenie Men. kW 2.56 (1), 3.31 (2) 3.29 (1), 4.01 (2) 3.88 (1), 4.71 (2)
COP 4.38 (1), 3.28 (2) 4.25 (1), 3.27 (2) 4.12 (1), 3.20 (2)
EER 3.32 (1), 2.71 (2) 2.78 (1), 2.32 (2) 2.63 (1), 2.21 (2)
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 1,418 1,418 1,418
    Šírka mm 1,435 1,435 1,435
    Hĺbka mm 382 382 382
Hmotnosť Jednotka kg 180 180 180
Ventilátor Prietok vzduchu Kúrenie Vysoké m³/min 90.0 90.0 90.0
    Chladenie Vysoké m³/min 96.0 100 97.0
Prevádzkový rozsah Kúrenie Okolitá teplota Min. °CWB -20 -20 -20
      Max. °CWB 40 40 40
    Strana vody Min. °C 15 (3) 15 (3) 15 (3)
      Max. °C 55.0 (3) 55.0 (3) 55.0 (3)
  Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB 10.0 10.0 10.0
      Max. °CDB 46.0 46.0 46.0
    Strana vody Min. °C 5.00 5.00 5.00
      Max. °C 22.0 22.0 22.0
  Teplá úžitková voda Okolitá teplota Min. °CDB -20.0 -20.0 -20.0
      Max. °CDB 43.0 43.0 43.0
    Strana vody Min. °C 25 25 25
      Max. °C 80 80 80
Akustický výkon Heating Men. dBA 60 70 70
  Cooling Men. dBA 65.0 66.0 69.0
Hladina akustického tlaku Kúrenie Men. dBA 50 (4) 50 (4) 50 (4)
  Chladenie Men. dBA 50 (4) 50 (4) 50 (4)
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Náplň kg 3.0 3.0 3.0
  Náplň TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
Vykur. priestoru Priemerné podnebie – výstup vody 55°C Všeobecné SCOP   2.70 2.71 2.60
      Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru   A+ A+ A+
      ηs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru) % 105 105 101
  Priem. podnebie – výstup vody 35°C Všeobecné SCOP   3.30 3.32 3.15
      Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru   A+ A+ A+
      ηs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru) % 129 130 123
Súčasť kompresora Hlavné napájanie Názov   V3 V3 V3
    Fáza   1 1 1
    Frekvencia Hz 50 50 50
    Napätie V 230 230 230
  Prúd Odporúčané poistky A 32.0 32.0 32.0
Poznámky (1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  (3) - 15℃ – 25 °C: Iba BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky (3) - 15℃ – 25 °C: Iba BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky (3) - 15℃ – 25 °C: Iba BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky
  (4) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom v istej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Pozrite si náčrt spektra zvuku, kde nájdete podrobnejšie informácie. (4) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom v istej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Pozrite si náčrt spektra zvuku, kde nájdete podrobnejšie informácie. (4) - Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom v istej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Pozrite si náčrt spektra zvuku, kde nájdete podrobnejšie informácie.
  (5) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (5) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (6) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (6) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (6) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)
  (7) - Podmienka: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) (7) - Podmienka: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) (7) - Podmienka: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)
  (8) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (8) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (8) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C)
  (9) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby (9) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby (9) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby
  (10) - Bez objemu vody v jednotke. Pri väčšine aplikácií dosahuje minimálny objem vody uspokojivý výsledok. V dôležitých procesoch alebo v miestnostiach s vysokým zaťažením vykurovania je však potrebný extra objem vody. Viac informácii nájdete v prevádzkovom rozsahu. (10) - Bez objemu vody v jednotke. Pri väčšine aplikácií dosahuje minimálny objem vody uspokojivý výsledok. V dôležitých procesoch alebo v miestnostiach s vysokým zaťažením vykurovania je však potrebný extra objem vody. Viac informácii nájdete v prevádzkovom rozsahu. (10) - Bez objemu vody v jednotke. Pri väčšine aplikácií dosahuje minimálny objem vody uspokojivý výsledok. V dôležitých procesoch alebo v miestnostiach s vysokým zaťažením vykurovania je však potrebný extra objem vody. Viac informácii nájdete v prevádzkovom rozsahu.