Daikin Cloud Service - Daikin Cloud Service

Vzdialené monitorovanie, ovládanie a servis pre komerčné systémy DX

Vlastnosti produktu

  • Pomocou služby Daikin Cloud môžete monitorovať a ovládať svoju budovu bez ohľadu na to, kde sa nachádzate
  • Spravujte viaceré miesta. Modulárny koncept umožňuje rast vášho cloudu spolu s vašou firmou
  • Sledujte a porovnávajte spotrebu energie medzi rôznych budovami, aby ste mohli znížiť náklady na ňu
  • Diagnostická podpora na diaľku na predĺženie životnosti systému
  • Predvídateľná údržba na predchádzanie porúch
  • V prípade poruchy sa pri prvom riešení problému môže inštalatér alebo technický manažér prihlásiť na diaľku
  • Služba Daikin Cloud vyžaduje predplatné. Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca.

Dokumentácia