Individuálny rozdeľovací box pre rekuperáciu tepla VRV

VRV - BSVQ-P9B

BSVQ-P9B

Vlastnosti produktu

  • Umožňuje samostatné prepínanie chladenia/vykurovania pre 1 skupinu vnútorných jednotiek
  • Maximálna flexibilita dizajnu z dôvodu kombinovateľnosti samostatných boxov a multiboxov v rámci jedného systému
  • Nízka výška zabudovania
  • Nie je potrebné žiadne výpustné potrubie
  • Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov (vyžaduje sa možnosť PCB)

Dokumentácia

Inštalačné manuály
Stiahnite si jazyk