Individuálny rozdeľovací box pre rekuperáciu tepla VRV

VRV - BSV4Q-PV

BSV4Q-PV

Vlastnosti produktu

  • Umožňuje samostatné prepínanie chladenia/vykurovania až pre 4 skupiny vnútorných jednotiek
  • Nie je potrebné žiadne výpustné potrubie
  • Rýchlejšia inštalácia vďaka menšiemu počtu spojovacích bodov a káblovania
  • Maximálna flexibilita dizajnu z dôvodu kombinovateľnosti samostatných boxov a multiboxov v rámci jedného systému
  • Nízka výška zabudovania

Dokumentácia