Specifications Table for AZQS-B(8)V1 A

AZQS71B2V1B A AZQS100B8V1B A AZQS125B8V1B A AZQS140B8V1B A
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 770 990 990 1,430
    Šírka mm 900 940 940 940
    Hĺbka mm 320 320 320 320
Hmotnosť Jednotka kg 67 72.8 74.3 94.9
Kompresor Type   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Akustický výkon Chladenie dBA 64 70 71 70
Hladina akustického tlaku Chladenie Men. dBA 48 53 54 53
  Kúrenie Men. dBA 50 57 58 54
  Nočný tichý režim Úroveň 1 dBA 43 49 49 49
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Náplň kg 2.75 2.9 2.9 4.0
  Náplň TCO2Eq 5.7 6.1 6.1 8.4
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Piping connections Kvapalina OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Plyn OD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Dĺžka potrubia Max. OU - IU m 30 30 30 30
    Systém Ekvivalentné m 40 40 40 40
      Bez náplne m 30 30 30 30
  Dodatočná náplň chladiva kg/m Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Max. m   0.5 0.5 0.5
Štandardné príslušenstvo Upínacie pásy 2 2 2 2
  Návod na montáž 1 1 1 1
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky (1) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
  (2) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémom s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž
  (3) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (3) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES (3) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES (3) - PED: montáž = kategória l: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES
  (4) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (4) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2 (4) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2 (4) - Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN 61000-3-2
    (5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch (5) - Elektrické údaje nájdete v samostatných nákresoch
    (6) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (6) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny (6) - Obsahuje fluórované skleníkové plyny
    (7) - Nominálny výkon vykurovania závisí od: vnút. teploty: 20°CDB vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu s vysokou účinnosťou, certif. Eurovent (7) - Nominálny výkon vykurovania závisí od: vnút. teploty: 20°CDB vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu s vysokou účinnosťou, certif. Eurovent (7) - Nominálny výkon vykurovania závisí od: vnút. teploty: 20°CDB vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu s vysokou účinnosťou, certif. Eurovent
    (8) - Nominálny výkon chladenia závisí od: vnút. teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35°CDB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu so štand. účinnosťou (8) - Nominálny výkon chladenia závisí od: vnút. teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35°CDB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu so štand. účinnosťou (8) - Nominálny výkon chladenia závisí od: vnút. teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35°CDB, ekviv. dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m. Údaje pre radu so štand. účinnosťou