Specifications Table for ATXN-NB9 / ARXN-NB9

ATXN25NV1B9 / ARXN25N6V1B9 (Archivované) ATXN25NV1B9 / ARXN25NV1B9 (Archivované) ATXN25NV1B9 / ARXN25N5V1B9 (Archivované) ATXN35NV1B9 / ARXN35N6V1B9 (Archivované) ATXN35NV1B9 / ARXN35NV1B9 (Archivované) ATXN35NV1B9 / ARXN35N5V1B9 (Archivované) ATXN50NV1B9 / ARXN50NV1B9 (Archivované) ATXN60NV1B9 / ARXN60NV1B9 (Archivované)
Chladiaci výkon Men. kW 2.56 (2) 2.560 (2) 2.560 (2) 3.41 (2) 3.410 (2) 3.410 (2) 5.480 (2) 6.230 (2)
Vykurovací výkon Men. kW 2.84 (2) 2.840 (2) 2.840 (2) 3.58 (2) 3.580 (2) 3.580 (2) 5.620 (2) 6.400 (2)
Nominálna účinnosť EER   3.69 (1) 3.69 (1) 3.69 (1) 3.22 (1) 3.22 (1) 3.22 (1) 3.29 (1) 3.23 (1)
  COP   4.06 (1) 4.06 (1) 4.06 (1) 3.77 (1) 3.77 (1) 3.77 (1) 3.63 (1) 3.81 (1)
  Annual energy consumption kWh 347 (0.000) 347 347 530 (0.000) 530 530 833 964
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A A   A A A A
    Vykurovanie   A A   A A A A
Poznámky EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (1) - EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
  Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž (2) - Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž
  Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) (3) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) (3) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) (3) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) (3) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) (3) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) (3) - Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka)
  Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. (4) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. (4) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. (4) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. (4) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. (4) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. (4) - Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia.