Specifications Table for AC

AC_M_UK_403785 AC_W_UK_403786 AC_S_UK_403784 AC_M_EU_403761 AC_W_EU_403762 AC_S_EU_403760
Poznámky (1) - Výsledky energetického testu sú deklarované pre triedu klímy 3, postup testovania podľa normy EN 23953-2, použitie nočnej rolety na 12 hod., svetlo zapnuté na 12 hod. (1) - Výsledky energetického testu sú deklarované pre triedu klímy 3, postup testovania podľa normy EN 23953-2, použitie nočnej rolety na 12 hod., svetlo zapnuté na 12 hod. (1) - Výsledky energetického testu sú deklarované pre triedu klímy 3, postup testovania podľa normy EN 23953-2, použitie nočnej rolety na 12 hod., svetlo zapnuté na 12 hod. (1) - Výsledky energetického testu sú deklarované pre triedu klímy 3, postup testovania podľa normy EN 23953-2, použitie nočnej rolety na 12 hod., svetlo zapnuté na 12 hod. (1) - Výsledky energetického testu sú deklarované pre triedu klímy 3, postup testovania podľa normy EN 23953-2, použitie nočnej rolety na 12 hod., svetlo zapnuté na 12 hod. (1) - Výsledky energetického testu sú deklarované pre triedu klímy 3, postup testovania podľa normy EN 23953-2, použitie nočnej rolety na 12 hod., svetlo zapnuté na 12 hod.
Poznámky (2) - S interiérovým príslušenstvom súvisiacim s procesom (2) - S interiérovým príslušenstvom súvisiacim s procesom (2) - S interiérovým príslušenstvom súvisiacim s procesom (2) - S interiérovým príslušenstvom súvisiacim s procesom (2) - S interiérovým príslušenstvom súvisiacim s procesom (2) - S interiérovým príslušenstvom súvisiacim s procesom