VAM350J7VEB VAM500J7VEB VAM650J7VEB VAM800J7VEB VAM1000J7VEB VAM1500J7VEB VAM2000J7VEB
Príkon - 50Hz Režim tepelnej výmeny Men. Veľmi vysoká kW 0.097 (1) 0.164 (1) 0.247 (1) 0.303 (1) 0.416 (1) 0.548 (1) 0.833 (1)
  Režim obtoku Men. Veľmi vysoká kW 0.085 (1) 0.148 (1) 0.195 (1) 0.289 (1) 0.417 (1) 0.525 (1) 0.835 (1)
Kryt Materiál   Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech Pozinkovaný oceľový plech
Rozmery Jednotka Výška mm 301 301 368 368 368 731 731
    Šírka mm 1,120 1,120 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
    Hĺbka mm 868 868 917 1,170 1,170 1,170 1,170
Weight Jednotka kg 46.5 46.5 61.5 79.0 79.0 157 157
Ventilátor Prietok vzduchu - 50Hz Režim tepelnej výmeny Veľmi vysoká m³/h 350 (1.000) 500 (1.000) 650 (1.000) 800 (1.000) 1,000 (1.000) 1,500 (1.000) 2,000 (1.000)
    Režim obtoku Veľmi vysoká m³/h 350 (1.000) 500 (1.000) 650 (1.000) 800 (1.000) 1,000 (1.000) 1,500 (1.000) 2,000 (1.000)
  External static pressure - 50Hz Ultra high Pa 90 (1.000) 90 (1.000) 90 (1.000) 90 (1.000) 90 (1.000) 90 (1.000) 90 (1.000)
Prevádzkový rozsah Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Max. °CDB 46 46 46 46 46 46 46
  Relatívna vlhkosť % 80% alebo menej 80% alebo menej 80% alebo menej 80% alebo menej 80% alebo menej 80% alebo menej 80% alebo menej
  Okolo jednotky °CDB 0°C~40°CDB, 80% RH alebo menej 0°C~40°CDB, 80% RH alebo menej 0°C~40°CDB, 80% RH alebo menej 0°C~40°CDB, 80% RH alebo menej 0°C~40°CDB, 80% RH alebo menej 0°C~40°CDB, 80% RH alebo menej 0°C~40°CDB, 80% RH alebo menej
Sound pressure level - 50Hz Heat exchange mode Ultra high dBA 34.5 (1.000) 37.5 (1.000) 39.0 (1.000) 39.0 (1.000) 42.0 (1.000) 42.0 (1.000) 45.0 (1.000)
  Bypass mode Ultra high dBA 34.5 (1.000) 38.0 (1.000) 38.0 (1.000) 40.0 (1.000) 42.5 (1.000) 42.0 (1.000) 45.0 (1.000)
Systém tepelnej výmeny Celková výmena tepla krížového prietoku vzduchu (citlivé + latentné teplo) Celková výmena tepla krížového prietoku vzduchu (citlivé + latentné teplo) Celková výmena tepla krížového prietoku vzduchu (citlivé + latentné teplo) Celková výmena tepla krížového prietoku vzduchu (citlivé + latentné teplo) Celková výmena tepla krížového prietoku vzduchu (citlivé + latentné teplo) Celková výmena tepla krížového prietoku vzduchu (citlivé + latentné teplo) Celková výmena tepla krížového prietoku vzduchu (citlivé + latentné teplo)
Prvok tepelnej výmeny Špeciálne spracovaný nehorľavý papier Špeciálne spracovaný nehorľavý papier Špeciálne spracovaný nehorľavý papier Špeciálne spracovaný nehorľavý papier Špeciálne spracovaný nehorľavý papier Špeciálne spracovaný nehorľavý papier Špeciálne spracovaný nehorľavý papier
Connection duct diameter mm 200 200 250 250 250 2x250 2x250
Prevádzkový režim Režim výmeny tepla, režim obtoku, režim rozohriatia Režim výmeny tepla, režim obtoku, režim rozohriatia Režim výmeny tepla, režim obtoku, režim rozohriatia Režim výmeny tepla, režim obtoku, režim rozohriatia Režim výmeny tepla, režim obtoku, režim rozohriatia Režim výmeny tepla, režim obtoku, režim rozohriatia Režim výmeny tepla, režim obtoku, režim rozohriatia
Akustický výkon (Lwa) dB 51 54 58 58 61 62 65
Power supply Názov   VE VE VE VE VE VE VE
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napätie V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Poznámky Namerané podľa JIS B 8628 – 2003 Namerané podľa JIS B 8628 – 2003 Namerané podľa JIS B 8628 – 2003 Namerané podľa JIS B 8628 – 2003 Namerané podľa JIS B 8628 – 2003 Namerané podľa JIS B 8628 – 2003 Namerané podľa JIS B 8628 – 2003
  Podľa nariadenia Európskej Komisie č. 1253/2014 Podľa nariadenia Európskej Komisie č. 1253/2014 Podľa nariadenia Európskej Komisie č. 1253/2014 Podľa nariadenia Európskej Komisie č. 1253/2014 Podľa nariadenia Európskej Komisie č. 1253/2014 Podľa nariadenia Európskej Komisie č. 1253/2014 Podľa nariadenia Európskej Komisie č. 1253/2014
  Namerané podľa EN308: 1997 Namerané podľa EN308: 1997 Namerané podľa EN308: 1997 Namerané podľa EN308: 1997 Namerané podľa EN308: 1997 Namerané podľa EN308: 1997 Namerané podľa EN308: 1997
illustration_filepath /content/dam/MDM/Illustrations/AirConditioning/Filter cleaning icon.tif /content/dam/MDM/Illustrations/AirConditioning/Filter cleaning icon.tif /content/dam/MDM/Illustrations/AirConditioning/Filter cleaning icon.tif /content/dam/MDM/Illustrations/AirConditioning/Filter cleaning icon.tif /content/dam/MDM/Illustrations/AirConditioning/Filter cleaning icon.tif /content/dam/MDM/Illustrations/AirConditioning/Filter cleaning icon.tif /content/dam/MDM/Illustrations/AirConditioning/Filter cleaning icon.tif
Poznámky Vyčistite filter, keď sa táto ikona zobrazí na obraz. ovládača. Pravid. čistenie filtra je dôležité pre dod. kvalitu vzduchu a ener. účinnosť jednotky. Vyčistite filter, keď sa táto ikona zobrazí na obraz. ovládača. Pravid. čistenie filtra je dôležité pre dod. kvalitu vzduchu a ener. účinnosť jednotky. Vyčistite filter, keď sa táto ikona zobrazí na obraz. ovládača. Pravid. čistenie filtra je dôležité pre dod. kvalitu vzduchu a ener. účinnosť jednotky. Vyčistite filter, keď sa táto ikona zobrazí na obraz. ovládača. Pravid. čistenie filtra je dôležité pre dod. kvalitu vzduchu a ener. účinnosť jednotky. Vyčistite filter, keď sa táto ikona zobrazí na obraz. ovládača. Pravid. čistenie filtra je dôležité pre dod. kvalitu vzduchu a ener. účinnosť jednotky. Vyčistite filter, keď sa táto ikona zobrazí na obraz. ovládača. Pravid. čistenie filtra je dôležité pre dod. kvalitu vzduchu a ener. účinnosť jednotky. Vyčistite filter, keď sa táto ikona zobrazí na obraz. ovládača. Pravid. čistenie filtra je dôležité pre dod. kvalitu vzduchu a ener. účinnosť jednotky.
  Podľa nariadenia EÚ č. 327/2011 Podľa nariadenia EÚ č. 327/2011 Podľa nariadenia EÚ č. 327/2011 Podľa nariadenia EÚ č. 327/2011 Podľa nariadenia EÚ č. 327/2011 Podľa nariadenia EÚ č. 327/2011 Podľa nariadenia EÚ č. 327/2011
  Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.
  MCA= 1,25x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4)) MCA= 1,25x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4)) MCA= 1,25x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4)) MCA= 1,25x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4)) MCA= 1,25x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4)) MCA= 1,25x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4)) MCA= 1,25x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))
  MCA reprezentuje maximálny príkon. MCA reprezentuje maximálny príkon. MCA reprezentuje maximálny príkon. MCA reprezentuje maximálny príkon. MCA reprezentuje maximálny príkon. MCA reprezentuje maximálny príkon. MCA reprezentuje maximálny príkon.
  MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...) MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...) MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...) MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...) MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...) MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...) MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)
  Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA
  Stupeň ventilátora 8 je nomin. špecifikácia Stupeň ventilátora 8 je nomin. špecifikácia Stupeň ventilátora 8 je nomin. špecifikácia Stupeň ventilátora 8 je nomin. špecifikácia Stupeň ventilátora 8 je nomin. špecifikácia Stupeň ventilátora 8 je nomin. špecifikácia Stupeň ventilátora 8 je nomin. špecifikácia
  izbovej teploty: 29°CDB, 19°CWB; vonkajšej teploty: 46°CDB, 24°CWB izbovej teploty: 29°CDB, 19°CWB; vonkajšej teploty: 46°CDB, 24°CWB Podľa francúzskej legislatívy jednotka spĺňa požiadavky smerníc „Code du travail“ a „ERP 5e catégorie“.        
  izbovej teploty: 29°CDB, 19°CWB; vonkajšej teploty: 46°CDB, 24°CWB izbovej teploty: 29°CDB, 19°CWB; vonkajšej teploty: 46°CDB, 24°CWB Smernica „Code du travail“ je určená pre neverejné budovy (kancelárie).        
  izbovej teploty: 29°CDB, 19°CWB; vonkajšej teploty: 46°CDB, 24°CWB izbovej teploty: 29°CDB, 19°CWB; vonkajšej teploty: 46°CDB, 24°CWB Smernica „ERP (Etablissement Recevant du Public) de 5e catégorie“ je určená pre menšie predajne, hotely a pod.