UATYQ250MCY17 UATYQ350MCY17 UATYQ450MCY17 UATYQ550MCY17 UATYQ600MCY17 UATYQ700MCY17 UATYQ900MCY17
Chladiaci výkon Men. kW 27.340 (3) 35.580 (3) 44.720 (3) 55.690 (3) 66.820 (3) 72.600 (3) 90.000 (3)
  Nom. Btu/h 93,300 (4) 121,400 (4) 152,600 (4) 190,000 (4) 228,000 (4) 247,700 (4) 307,100 (4)
Vykurovací výkon Men. kW 24.910 (3) 34.790 (3) 41.790 (3) 53.930 (3) 61.690 (3) 69.610 (3) 87.896 (3)
  Men. Btu/h 85,000 (4) 118,700 (4) 142,600 (4) 184,000 (4) 210,500 (4) 237,500 (4) 299,900 (4)
Príkon Chladenie Men. kW 8.140 10.780 13.040 16.740 19.650 21.610 28.5
  Kúrenie Men. kW 7.330 10.840 12.860 15.540 18.580 21.420 27.9
EER 3.36 3.30 3.43 3.33 3.40 3.36 3.16
COP 3.40 3.21 3.25 3.47 3.32 3.25 3.15
Evaporator Control Vypúšťanie vzduchu   Tunelový Tunelový Tunelový Tunelový Tunelový Tunelový Tunelový
    Operation   Káblové Káblové Káblové Káblové Káblové Káblové Káblové
  Prietok vzduchu Chladenie m³/min 93.6 121.8 160.2 189.6 206.7 235.02 271.86
  Atmosférický tlak vonkajšieho prostredia Pa 147 147 147 206 206 206 206
  Specifications Rady Množstvo   3 3 4 4 4 4 4
    Predná časť 0.80 0.46 0.51 0.61 0.76 0.91 0.91
  Opláštenie Farba             Bledošedá
Pripojovacie potrubia výparníka Veľkosť výpustu chladiča OD mm 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4
Kondenzátor Rozmery Jednotka Výška mm 1,150 1,028 1,130 1,048 1,302 1,454 1,454
      Šírka mm 1,638 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209 2,209
      Hĺbka mm 2,063 2,113 2,113 2,670 2,670 2,670 2,670
    Balenie Výška mm 1,365 1,197 1,287 1,267 1,518 1,672 1,672
      Šírka mm 1,730 2,276 2,276 2,276 2,276 2,276 2,276
      Hĺbka mm 2,293 2,344 2,344 2,901 2,901 2,901 2,901
  Hmotnosť Jednotka kg 445 580 610 830 880 1,020 1,020
  Kryt Farba   Slonovinovo biela Slonovinovo biela Slonovinovo biela Slonovinovo biela Slonovinovo biela Slonovinovo biela Slonovinovo biela
  Tepelný výmenník Rady Množstvo   2 3 3 3 3 3 3
    Predná časť 1.28 1.10 1.24 1.33 1.75 2.00 2.00
  Prietok vzduchu Chladenie m³/min 203.40 339.84 342.60 365.40 572.04 600.36 600.36
    Chladenie cfm 8,230 12,000 12,100 12,900 20,200 21,200 21,200
  Motor Výstup W 780 1,100 1,020 1,180 2,000 2,000 2,000
  Kompresor Množstvo   1 2 2 2 2 2 2
    Motor Typ   Skrutkový Skrutkový Skrutkový Skrutkový Skrutkový Skrutkový Skrutkový
  Prevádzkový rozsah Chladenie Min. °CDB 0 0 0 0 0 0 0
      Max. °CDB 52 52 52 52 52 52 52
    Kúrenie Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Max. °CWB 18 18 18 18 18 18 18
  Hladina akustického tlaku Nom. ot. dBA 68 64 65 68 70 70 70
  Úroveň akustického výkonu Men. dBA 82 83 83 87 90 90 90
  Chladiace médium Typ   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
    GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
    Náplň TCO2Eq 12.7 12.1 15 18.2 21.7 24.2 24.2
    Náplň kg 6.1 5.8 7.2 8.7 10.4 11.6 11.6
    Ovládanie   Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil
    Obvody Množstvo   1 2 2 2 2 2 2
  Refrigerant oil Charged volume l             3
  Bezpečnostné zariadenia Položka 01   Spínač vysokého tlaku, Spínač nízkeho tlaku, Fázový prepínač, Nastavenie vypúšťania termostatu Spínač vysokého tlaku, Spínač nízkeho tlaku, Fázový prepínač, Nastavenie vypúšťania termostatu Spínač vysokého tlaku, Spínač nízkeho tlaku, Fázový prepínač, Nastavenie vypúšťania termostatu Spínač vysokého tlaku, Spínač nízkeho tlaku, Fázový prepínač, Nastavenie vypúšťania termostatu Spínač vysokého tlaku, Spínač nízkeho tlaku, Fázový prepínač, Nastavenie vypúšťania termostatu Spínač vysokého tlaku, Spínač nízkeho tlaku, Fázový prepínač, Nastavenie vypúšťania termostatu Spínač vysokého tlaku, Spínač nízkeho tlaku, Fázový prepínač, Nastavenie vypúšťania termostatu
Power supply Názov   Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
  Fáza   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Prúd Menovitý prevádzkový prúd (RLA) Chladenie A 14.70 19.50 23.80 30.20 33.80 39.00 54.8
    Kúrenie A 14.10 19.80 24.40 28.80 32.30 40.20 56.7
Poznámky Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia.
  Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s ISO5151. Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s ISO5151. Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s ISO5151. Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s ISO5151. Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s ISO5151. Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s ISO5151. Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s ISO5151.
  Chladenie: vnútorná teplota: 27 °CDB, 19 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB, 24 °CWB Chladenie: vnútorná teplota: 27 °CDB, 19 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB, 24 °CWB Chladenie: vnútorná teplota: 27 °CDB, 19 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB, 24 °CWB Chladenie: vnútorná teplota: 27 °CDB, 19 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB, 24 °CWB Chladenie: vnútorná teplota: 27 °CDB, 19 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB, 24 °CWB Chladenie: vnútorná teplota: 27 °CDB, 19 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB, 24 °CWB Chladenie: vnútorná teplota: 27 °CDB, 19 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB, 24 °CWB
  Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB
  Hladiny akustického tlaku sú merané podľa normy JIS B 8616 Hladiny akustického tlaku sú merané podľa normy JIS B 8616 Hladiny akustického tlaku sú merané podľa normy JIS B 8616 Hladiny akustického tlaku sú merané podľa normy JIS B 8616 Hladiny akustického tlaku sú merané podľa normy JIS B 8616 Hladiny akustického tlaku sú merané podľa normy JIS B 8616 Hladiny akustického tlaku sú merané podľa normy JIS B 8616
  Všetky výpočty výkonu sa prísne riadia normou Eurovent Všetky výpočty výkonu sa prísne riadia normou Eurovent Všetky výpočty výkonu sa prísne riadia normou Eurovent Všetky výpočty výkonu sa prísne riadia normou Eurovent Všetky výpočty výkonu sa prísne riadia normou Eurovent Všetky výpočty výkonu sa prísne riadia normou Eurovent Všetky výpočty výkonu sa prísne riadia normou Eurovent
  Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny