RXYSQ4T8YB RXYSQ5T8YB RXYSQ6T8YB
Chladiaci výkon Nom. ot. Eurovent kW 12.1 (1) 14.0 (1) 15.5 (1)
Vykurovací výkon Nom. ot. 6°CWB kW 12.1 (2) 14.0 (2) 15.5 (2)
Príkon - 50Hz Chladenie Nom. ot. Eurovent kW 3.03 (1) 3.73 (1) 4.56 (1)
  Kúrenie Nom. ot. 6°CWB kW 2.68 (2) 3.27 (2) 3.97 (2)
COP pri nom. výkone 6°CWB kW/kW 4.52 (2) 4.28 (2) 3.90 (2)
ESEER – Automaticky 7.89 7.49 6.73
ESEER – Štandard 6.18 5.77 5.23
Rozsah výkonu HP 4 5 6
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Vnútorné spojenie indexu Min.   50 62.5 70
  Max.   130 162.5 182
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 1,345 1,345 1,345
    Šírka mm 900 900 900
    Hĺbka mm 320 320 320
Hmotnosť Jednotka kg 104 104 104
Ventilátor Air flow rate Cooling Nom. m³/min 106 106 106
Kompresor Typ   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Prevádzkový rozsah Chladenie Min. °CDB -5 -5 -5
    Max. °CDB 46 46 46
  Kúrenie Min. °CWB -20 -20 -20
    Max. °CWB 15.5 15.5 15.5
Úroveň akustického výkonu Chladenie Men. dBA 68 (4) 69 (4) 70 (4)
Hladina akustického tlaku Chladenie Men. dBA 50 (5) 51 (5) 51 (5)
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Náplň TCO2Eq 7.5 7.5 7.5
  Náplň kg 3.6 3.6 3.6
Piping connections Kvapalný Typ   Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie
    OD mm 9.52 9.52 9.52
  Plyn Typ   Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Mosadzné pripojenie
    OD mm 15.9 15.9 19.1
  Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 300 (19) 300 (19) 300 (19)
  Tepelná izolácia   Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu
Power supply Názov   Y1 Y1 Y1
  Fáza   3N~ 3N~ 3N~
  Frekvencia Hz 50 50 50
  Voltage V 380-415 380-415 380-415
Poznámky Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0 m; Údaje pre sériu so štandardnou účinnosťou. Sú použité tolerancie Eurovent 2015. Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0 m; Údaje pre sériu so štandardnou účinnosťou. Sú použité tolerancie Eurovent 2015. Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0 m; Údaje pre sériu so štandardnou účinnosťou. Sú použité tolerancie Eurovent 2015.
  Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentnej dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšenia: 0 m; Údaje pre sériu so štandardnou účinnosťou. Sú použité tolerancie Eurovent 2015. Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentnej dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšenia: 0 m; Údaje pre sériu so štandardnou účinnosťou. Sú použité tolerancie Eurovent 2015. Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentnej dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšenia: 0 m; Údaje pre sériu so štandardnou účinnosťou. Sú použité tolerancie Eurovent 2015.
  Skutočný počet jednotiek závisí od typu vnút. jedn. (VRV, DX, RA, DX a pod.) a obmedz. indexu pripoj. systému; 50% ≤ CR ≤ 130%). Skutočný počet jednotiek závisí od typu vnút. jedn. (VRV, DX, RA, DX a pod.) a obmedz. indexu pripoj. systému; 50% ≤ CR ≤ 130%). Skutočný počet jednotiek závisí od typu vnút. jedn. (VRV, DX, RA, DX a pod.) a obmedz. indexu pripoj. systému; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku. Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku. Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku.
  Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku. Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku. Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.
  Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti. Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti. Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti.
  Podrobnosti o štandardnom príslušenstve nájdete v návode na montáž/prevádzku. Podrobnosti o štandardnom príslušenstve nájdete v návode na montáž/prevádzku. Podrobnosti o štandardnom príslušenstve nájdete v návode na montáž/prevádzku.
  RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB
illustration_filepath /content/dam/MDM/Illustrations/AirConditioning/Maximum running current VRV IV.tif /content/dam/MDM/Illustrations/AirConditioning/Maximum running current VRV IV.tif /content/dam/MDM/Illustrations/AirConditioning/Maximum running current VRV IV.tif
Poznámky MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora. VRV IV používa iba invertor kompresory. Nábehový prúd je vždy ≤ max. prevádzkový prúd. MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora. VRV IV používa iba invertor kompresory. Nábehový prúd je vždy ≤ max. prevádzkový prúd. MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora. VRV IV používa iba invertor kompresory. Nábehový prúd je vždy ≤ max. prevádzkový prúd.
  MCA sa musí použiť na výber správneho rozmeru vodiča. MCA môže byť považovaný za maximálny prevádzkový prúd. MCA sa musí použiť na výber správneho rozmeru vodiča. MCA môže byť považovaný za maximálny prevádzkový prúd. MCA sa musí použiť na výber správneho rozmeru vodiča. MCA môže byť považovaný za maximálny prevádzkový prúd.
  MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia).
  TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC.
  FLA: ventilátor s nominálnym prevádzkovým prúdom FLA: ventilátor s nominálnym prevádzkovým prúdom FLA: ventilátor s nominálnym prevádzkovým prúdom
  Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.
  Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.
  Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémom s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémom s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu Min. hodnota Ssc (= Skratový výkon): Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémom s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu
  Automatická hodnota ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV IV-S s pokročilou funkciou úspory energie (prevádzka s riadením variabilnej teploty chladiva). Automatická hodnota ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV IV-S s pokročilou funkciou úspory energie (prevádzka s riadením variabilnej teploty chladiva). Automatická hodnota ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV IV-S s pokročilou funkciou úspory energie (prevádzka s riadením variabilnej teploty chladiva).
  Štandardná hodnota ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV IV-S bez pokročilej funkcie úspory energie. Štandardná hodnota ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV IV-S bez pokročilej funkcie úspory energie. Štandardná hodnota ESEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV IV-S bez pokročilej funkcie úspory energie.
  Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku