RX60G4V1B RX71GV1B8
Kryt Colour   Slonovinovo biela Slonovinovo biela
Rozmery Jednotka Výška mm 735 770
    Šírka mm 825 900
    Hĺbka mm 300 320
  Zabalená jednotka Výška mm 797 900
    Šírka mm 992 925
    Hĺbka mm 390 390
Weight Jednotka kg 47 71
  Zabalená jednotka kg 52 79
Kompresor Model   2YC36BXD#C 2YC63BXD#A
  Type   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
  Výstup W 1,100 1,920
Balenie Hmotnosť kg 5 8
Tepelný výmenník Dĺžka mm 845 857
  Rady Množstvo   2 2
  Rozstup lamiel mm 1.8 1.4
  Stupňov Množstvo   32 34
  Tube type   Hi-XA (8) ø8 Hi-XSL
  Lamela Type   Lamely so štrbinami Lamely so štrbinami
Ventilátor Typ   Axiálny ventilátor Axiálny ventilátor
  Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 50.9 54.5
      Vysoké cfm 1,797 1,924
    Kúrenie Vysoké m³/min 46.3 46.0
      Vysoké cfm 1,635 1,624
      Super nízke cfm 1,497 1,624
      Super nízke m³/min 42.4 46.0
    Kúrenie Super nízke cfm 1,497 1,624
      Super nízke m³/min 42.4 46.0
Motor ventilátora Model   KFD-380-50-8D KFD-280-66-8A
  Výkon W 53 66
  Rýchlosť Chladenie Vysoké ot/min 810 860
      Super nízke ot/min 680 730
    Kúrenie Vysoké ot/min 740 730
      Super nízke ot/min 680 730
Prevádzkový rozsah Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB -10 -10
      Max. °CDB 46 46
  Kúrenie Okolitá teplota Min. °CWB -15 -15
      Max. °CWB 18 18
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 62 65
  Vykurovanie dBA 62 66
Hladina akust. tlaku Chladenie Vysoké dBA 49 52
    Nízka dBA 46 49
  Kúrenie Vysoké dBA 49 52
    Nízka dBA 46 49
Chladiace médium Type   R-410A R-410A
  Náplň kg 1.5 2.3
  Náplň TCO2Eq 3.1 4.8
  GWP   2,087.5 2,087.5
Pripojenia potrubia Liquid OD mm 6.35 6.35
  Plyn OD mm 12.7 15.9
  Vypúšťanie OD mm 18 18
  Dĺžka potrubia Max. OU - IU m 30 30
    Systém Bez náplne m 10 10
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 20 20
  Tepelná izolácia   Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu
Capacity control Method   Regulovaný menič Regulovaný menič
Chladiaci olej Objem náplne l 0.650 0.750
  Typ   FVC50K FVC50K
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž 1 1
  Vypúšťacia skrutka (len modely s tepelným čerpadlom) 1 1
  Viacjazyčné štítky o fluórovaných skleníkových plynoch 1 1
  Štítok s náplňou chladiva 1 1
Power supply Názov   V1 V1
  Fáza   1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50
  Napätie V 220-240 220-240
Prúd Menovitý prevádzkový prúd (RLA) Chladenie A 9.01 (2), 8.62 (3), 8.23 (4) 10.59 (2), 10.20 (3), 9.71 (4)
    Kúrenie A 9.19 (2), 8.80 (3), 8.41 (4) 11.42 (2), 10.93 (3), 10.44 (4)
  Spúšťací prúd Chladenie A 9.4 11.7
    Vykurovanie A 9.4 11.7
Pripojenia vedenia For power supply Remark   3 pre napájanie, 4 pre vedenie medzi jednotkami (vrátane uzemňovacieho vodiča) 3 pre napájanie, 4 pre vedenie medzi jednotkami (vrátane uzemňovacieho vodiča)
Poznámky SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu
  220 V 220 V
  230 V 230 V
  240 V 240 V
  Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny