Specifications Table for RX-GVB

RX60G4V1B RX71GV1B8
Rozmery Jednotka Výška mm 735 770
    Šírka mm 825 900
    Hĺbka mm 300 320
Hmotnosť Jednotka kg 47 71
Kompresor Typ   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Fan Prietok vzduchu Chladenie Super nízke cfm 1,497 1,624
      Super nízke m³/min 42.4 46.0
    Kúrenie Super nízke cfm 1,497 1,624
      Super nízke m³/min 42.4 46.0
Motor ventilátora Rýchlosť Chladenie Super nízke ot/min 680 730
    Kúrenie Super nízke ot/min 680 730
Prevádzkový rozsah Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB -10 -10
      Max. °CDB 46 46
  Vykurovanie Okolitá teplota Min. °CWB -15 -15
      Max. °CWB 18 18
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 62 65
  Vykurovanie dBA 62 66
Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké dBA 49 52
    Nízka dBA 46 49
  Kúrenie Vysoké dBA 49 52
    Nízka dBA 46 49
Chladiace médium Typ   R-410A R-410A
  Náplň kg 1.5 2.3
  Náplň TCO2Eq 3.1 4.8
  GWP   2,087.5 2,087.5
Pripojenia potrubí Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m) 0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10m)
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 20 20
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž 1 1
  Vypúšťacia skrutka (len modely s tepelným čerpadlom) 1 1
  Viacjazyčné štítky o fluórovaných skleníkových plynoch 1 1
  Štítok s náplňou chladiva 1 1
Power supply Fáza   1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50
  Napätie V 220-240 220-240
Poznámky SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu
  220 V 220 V
  230 V 230 V
  240 V 240 V
  Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny