RTSYQ10PAY1 RTSYQ14PAY1 RTSYQ16PAY1 RTSYQ20PAY1
System Outdoor unit module 1   RTSQ10PAY1 RTSQ14PAY1 RTSQ16PAY1 RTSQ8PAY1
  Outdoor unit module 2       RTSQ12PAY1
  Funkčná jednotka   BTSQ20PY1 BTSQ20PY1 BTSQ20PY1 BTSQ20PY1
Chladiaci výkon Nom. ot. 35° CDB kW 28.0 (1) 40.0 (1) 45.0 (1) 56.0 (1)
Vykurovací výkon Nom. ot. 6°CWB kW 31.5 (2), 28.0 (3) 45.0 (2), 40.0 (3) 50.0 (2), 45.0 (3) 63.0 (2), 55.9 (3)
Príkon - 50Hz Chladenie Nom. ot. 35° CDB kW 7.90 (1) 12.6 (1) 14.9 (1) 15.4 (1)
  Kúrenie Nom. ot. 6°CWB kW 7.78 (2), 8.18 (3) 11.4 (2), 12.8 (3) 13.0 (2), 15.0 (3) 15.4 (2), 18.70 (3)
EER pri nom. výkone 35°CDB kW/kW 3.54 (1) 3.17 (1) 3.02 (1) 3.64 (1)
COP pri max. výkone 6°CWB kW/kW 4.05 (2), 3.42 (3) 3.95 (2), 3.13 (3) 3.85 (2), 3.00 (3) 4.09 (2), 2.99 (3)
Rozsah výkonu HP 10 14 16 20
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 21 30 34 43
Vnútorné spojenie indexu Min.   125 175 200 250
  Men.   250 350 400 500
  Max.   325 455 520 650
Motor ventilátora Výkon W 750 350 750 750
Motor ventilátora 2 Výstup W   350 750 750
Hladina akust. tlaku Chladenie Men. dBA 60 61 63 63
    Max. dBA 62 63 65 65
Pripojenia potrubia Liquid Typ   Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie
    OD mm 9.52 12.7 12.7 15.9
  Plyn Typ   Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie
    OD mm 22.2 28.6 28.6 28.6
  Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 500 500 500 500
  Úroveň hladiny OU - IU Vonkajšia jednotka v najvyššej polohe m 50 50 50 50
      Vnútorná jednotka v najvyššej polohe m 40 40 40 40
    IU - IU Max. m 15 15 15 15
  Vyrovnávanie oleja OD mm       19.1
    Typ       Mosadzné pripojenie
  Dĺžka potrubia Max. Po rozvetvení m 90 (11) 90 (11) 90 (11) 90 (11)
    Max. OU - IU m 165 165 165 165
Metóda rozmrazovania Odmrazovač Odmrazovač Odmrazovač Odmrazovač
Capacity control Stupne % 9 ~ 100 7 ~ 100 7 ~ 100 6 ~ 100
Power supply Názov   Y1 Y1 Y1 Y1
  Fáza   3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Napätie V 380-415 380-415 380-415 380-415
Rozsah napätia Min. % -10 -10 -10 -10
  Max. % 10 10 10 10
Prúd Menovitý prevádzkový prúd - 50Hz Kompresor 1 Chladenie A 4.5 3.4 6.1 8.2
    Kompresor 2 Chladenie A 6.8 7.5 7.6 6.2
    Kompresor 3 Chladenie A   7.5 7.6 6.7
Prúd - 50Hz Rozbehový prúd (MSC) A 74 84 85 79
  Minimálny prúd obvodu (MCA) A 21.6 31.5 32.5 41.2
  Maximálny prúd poistiek (MFA) A 25 35 40 50
  Celkový nadprúd (TOCA) A 31.5 46.4 48.3 48.0
  Prúd pri plnom zaťažení (FLA) Motor ventilátora A 0.9 0.6 0.7 0.7
    Motor ventilátora 2 A   0.6 0.7 0.9
Poznámky Chladenie: Vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m; dĺžka funkčnej jednotky: 6m; kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 5 jednotiek Chladenie: Vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m; dĺžka funkčnej jednotky: 6m; kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 7 jednotiek Chladenie: Vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m; dĺžka funkčnej jednotky: 6m; kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 8 jednotiek Chladenie: Vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m; dĺžka funkčnej jednotky: 6m; kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 10 jednotiek
  Kúrenie: Vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m; dĺžka funkčnej jednotky: 6m; kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 5 jednotiek Kúrenie: Vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m; dĺžka funkčnej jednotky: 6m; kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 7 jednotiek Kúrenie: Vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m; dĺžka funkčnej jednotky: 6m; kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 8 jednotiek Kúrenie: Vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m; dĺžka funkčnej jednotky: 6m; kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 10 jednotiek
  Kúrenie: Vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote -10°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m, výškový rozdiel 0 m, dĺžka funkčnej jednotky: 6m; kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 5 jednotiek Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote -10°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m; dĺžka funkčnej jednotky: 6m; kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 7 jednotiek Kúrenie: Vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote -10°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m, výškový rozdiel 0 m, dĺžka funkčnej jednotky: 6m; kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 8 jednotiek Kúrenie: Vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote -10°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5 m, výškový rozdiel 0 m, dĺžka funkčnej jednotky: 6m; kombinovaná vnútorná jednotka: FXFQ50P x 10 jednotiek
  RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB
  TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC.
  MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora
  Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.
  Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.
  Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA
  MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia).
  Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku