RQCEQ280PY13 RQCEQ360PY13 RQCEQ460PY13 RQCEQ500PY13 RQCEQ540PY13 RQCEQ636PY13 RQCEQ712PY13 RQCEQ744PY13 RQCEQ816PY13 RQCEQ848PY13
System Outdoor unit module 1   RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ140P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3
  Outdoor unit module 2   RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
  Outdoor unit module 3     RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
  Modul vonkajšej jednotky 4             RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3 RQEQ212P3
Odporúčané kombinácie 4 x FXMQ63P7VEB 4 x FXMQ50P7VEB + 2 x FXMQ63P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 4 x FXSQ32A2VEB + 8 x FXSQ40A2VEB 12 x FXSQ40A2VEB 3 x FXSQ40A2VEB + 9 x FXSQ50A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB + 9 x FXSQ40A2VEB + 3 x FXSQ50A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB + 6 x FXSQ40A2VEB + 6 x FXSQ50A2VEB 7 x FXSQ40A2VEB + 9 x FXSQ50A2VEB 4 x FXSQ40A2VEB + 12 x FXSQ50A2VEB
Chladiaci výkon Nom., c kW 28.0 (0.000) 36.0 (0.000) 46.0 (0.000) 50.0 (0.000) 54.0 (0.000) 60.0 (0.000) 70.0 (0.000) 72.0 (0.000) 78.0 (0.000) 80.0 (0.000)
  Nom. ot. 35° CDB kW 28.0 (1) 36.0 (1) 45.0 (1) 50.0 (1) 54.0 (1) 63.6 (1) 71.2 (1) 74.4 (1) 81.6 (1) 84.8 (1)
Vykurovací výkon Nom. ot. 6°CWB kW 32.0 (2) 40.0 (2) 52.0 (2) 56.0 (2) 60.0 (2) 67.2 (2) 78.4 (2) 80.8 (2) 87.2 (2) 89.6 (2)
  Nom., h kW 32.0 (0.000) 40.0 (0.000) 52.0 (0.000) 56.0 (0.000) 60.0 (0.000) 67.2 (0.000) 78.4 (0.000) 80.8 (0.000) 87.2 (0.000) 89.6 (0.000)
Príkon - 50Hz Chladenie Nom. ot. 35° CDB kW 7.04 10.3 12.2 13.9 15.5 21.9 21.2 23.3 27.1 29.2
  Kúrenie Nom. ot. 6°CWB kW 8.00 10.7 13.4 14.7 16.1 17.7 20.7 21.2 23.1 23.6
EER pri nom. výkone 35°CDB kW/kW 3.98 3.48 3.77 3.61 3.48 2.90 3.36 3.19 3.01 2.90
COP pri max. výkone 6°CWB kW/kW 4.00 3.72 3.89 3.80 3.72 3.79 3.80 3.81 3.77 3.79
ηs,c % 200 185 191 201 198 186 194 194 204 187
ηs,h % 159 157 161 150 148 157 153 155 155 157
Chladenie priestoru Podmienka A (35°C – 27/19) EERd   2.29 1.81 2.01 2.30 2.22 1.74 2.11 1.97 1.83 1.74
    Pdc kW 28.0 36.0 46.0 50.0 54.0 60.0 70.0 72.0 78.0 80.0
  Podmienka B (30°C – 27/19) EERd   4.37 3.90 4.09 4.00 3.86 3.63 3.88 3.82 3.68 3.63
    Pdc kW 20.6 26.5 33.9 36.8 39.8 44.2 51.6 53.1 57.5 59.0
  Podmienka C (25°C – 27/19) EERd   7.19 6.84 6.93 7.00 6.89 6.57 6.87 6.78 6.64 6.57
    Pdc kW 13.3 17.1 21.8 23.7 25.6 28.4 33.2 34.1 37.0 37.9
  Podmienka D (20°C – 27/19) EERd   9.32 8.03 8.87 10.2 10.2 9.90 9.56 10.20 10.20 10.20
    Pdc kW 5.89 7.58 9.69 10.5 11.4 13.4 15.0 15.7 17.2 17.9
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) TBivalent COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.22 2.25 2.41 1.85 1.83 1.63 1.78 1.73 1.67 1.63
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 17.0 21.2 27.6 29.7 31.9 35.7 41.6 42.9 46.3 47.6
    Tbiv (bivalentná teplota) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  TOL COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.22 2.25 2.41 1.85 1.83 1.63 1.78 1.73 1.67 1.63
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 17.0 21.2 27.6 29.7 31.9 35.7 41.6 42.9 46.3 47.6
  Podmienka A (-7°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.62 2.46 2.56 2.21 2.21 2.19 2.20 2.20 2.20 2.19
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 15.0 18.8 24.4 26.3 28.2 31.6 36.8 38.0 41.0 42.1
  Podmienka B (2°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   3.73 3.55 3.70 3.51 3.56 3.92 3.62 3.72 3.83 3.92
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 9.15 11.4 14.9 16.0 17.2 19.2 22.4 23.1 25.0 25.6
  Podmienka C (7°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   5.83 6.29 6.07 5.85 5.26 5.40 5.81 5.83 5.36 5.40
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 5.88 7.36 9.56 10.3 11.0 12.4 14.4 14.9 16.0 16.5
  Podmienka D (12°C) COPd (deklarovaná hodnota COP)   8.04 8.50 8.88 8.16 8.48 8.53 8.45 8.84 9.09 9.07
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 5.08 6.22 5.64 5.16 5.36 5.49 6.41 6.60 7.13 7.32
Rozsah výkonu HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64
Vnútorné spojenie indexu Min.   140 180 230 250 270 318 356 372 408 424
  Men.   280 360 500 500 540 636 712 744 816 848
  Max.   364 468 598 650 702 827 926 967.0 1,061 1,102
Kryt Colour   Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1) Slonovinová biela (kód Munsell: 5Y7.5/1)
Tepelný výmenník Prietok vzduchu Chladenie Nom. m³/h 11,400 (0.000) 13,200 (0.000) 18,000 (0.000) 18,900 (0.000) 19,800 (0.000) 19,800 (0.000) 25,500 (0.000) 25,500 (0.000) 26,400 (0.000) 26,400 (0.000)
    Vykurovanie Nom. m³/h 11,400 (0.000) 13,200 (0.000) 18,000 (0.000) 18,900 (0.000) 19,800 (0.000) 19,800 (0.000) 25,500 (0.000) 25,500 (0.000) 26,400 (0.000) 26,400 (0.000)
Prevádzkový rozsah Chladenie Min. °CDB -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
    Max. °CDB 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
  Kúrenie Min. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
    Max. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Úroveň akustického výkonu Chladenie Men. dBA 82 87 87 88 89 93 92 93 95 95
  Kúrenie Men. dBA 83 88 88 89 90 91 91 91 92 92
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Ovládanie   Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil
  Obvody Množstvo   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pripojenia potrubia Liquid Typ   Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie
    OD mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9 19.1 19.1 19.1
  Plyn Typ   Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie
    OD mm 22.2 25.4 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 34.9 34.9 34.9
  Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
  Úroveň hladiny OU - IU Vonkajšia jednotka v najvyššej polohe m 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Vypúšťaný plyn OD mm 19.1 19.1 22.2 22.2 22.2 25.4 25.4 25.4 28.6 28.6
    Typ   Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie Mosadzné pripojenie
  Dĺžka potrubia Max. OU - IU m 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Capacity control Method   Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič
Doplnkový ohrievač Záložný výkon Vykurovanie elbu kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Spotreba energie v inom ako aktívnom režime Crankcase heater Cooling PCK kW 0 0 0 0   0 0 0   0
    Heating PCK kW 0.083 0.083 0.125 0.125   0.125 0.167 0.167   0.167
  Vypnutý režim Chladenie POFF kW 0.289 0.289 0.433 0.433 0.433 0.433 0.577 0.577 0.144 0.577
    Vykurovanie POFF kW 0.084 0.084 0.125 0.125 0.125 0.125 0.167 0.167 0.167 0.167
  Pohotovostný režim Chladenie PSB kW 0.289 0.289 0.433 0.433 0.433 0.433 0.577 0.577 0.144 0.577
    Vykurovanie PSB kW 0.084 0.084 0.125 0.125 0.125 0.125 0.167 0.167 0.167 0.167
  Režim vypnutého termostatu Chladenie PTO kW 0.089 0.089 0.134 0.134 0.134 0.134 0.179 0.179 0.045 0.179
    Vykurovanie PTO kW 0.161 0.161 0.241 0.241 0.241 0.241 0.322 0.322 0.322 0.322
Chladenie Cdc (Degradačné chladenie)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Vykurovanie Cdh (Degradačné vykurovanie)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Power supply Názov   Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
  Fáza   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Rozsah napätia Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Max. % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Prúd - 50Hz Minimálny prúd obvodu (MCA) A 23.8 34.5 41.0 46.4 51.7 55.5 64.9 66.1 72.7 74.0
  Maximálny prúd poistiek (MFA) A 30 40 50 60 60 70 80 80 90 90
  Celkový nadprúd (TOCA) A 31.2 31.2 46.8 46.8 46.8 46.8 62.4 62.4 62.4 62.4
Poznámky Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m
  Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m
  TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC. TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC.
  MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora
  Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.
  Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.
  Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA Vyberte si rozmer vodiča na základe väčšej z hodnôt MCA alebo TOCA
  MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia).
  Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny
Spotreba energie v inom ako aktívnom režime Crankcase heater mode Cooling PCK kW         0       0  
    Heating PCK kW         0.125       0.167