RDXYQ5T7V1B RDXYQ8T7V1B
Vonkajšie rozmery Jednotka Výška mm 397 397
    Šírka mm 1,456 1,456
    Hĺbka mm 1,044 1,044
  Káblové potrubie Výška mm 298 298
    Šírka mm 1,196 1,196
Hmotnosť Jednotka kg 97 103
Ventilátor Air flow rate Cooling Nom. m³/min 55 100
Úroveň akustického výkonu Chladenie Men. dBA 76 (4) 81 (4)
Hladina akustického tlaku Chladenie Men. dBA 47 (5) 54 (5)
Chladiace médium Type   R-410A R-410A
Piping connections Drain OD mm 32 32
Power supply Názov   V1 V1
  Fáza   1N~ 1N~
  Frekvencia Hz 50 50
  Voltage V 220-240 220-240
Poznámky Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; Údaje pre sériu so štandardnou účinnosťou. Nominálny prietok vzduchu, ESP 30 Pa. Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; Údaje pre sériu so štandardnou účinnosťou. Nominálny prietok vzduchu, ESP 30 Pa.
  Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentnej dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšenia: 0 m; Údaje pre sériu so štandardnou účinnosťou. Nominálny prietok vzduchu, ESP 30 Pa. Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentnej dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšenia: 0 m; Údaje pre sériu so štandardnou účinnosťou. Nominálny prietok vzduchu, ESP 30 Pa.
  Skutočný počet jednotiek závisí od typu vnút. jedn. (VRV, DX a pod.) a obmedz. indexu pripoj. systému; 50% ≤ CR ≤ 130%). Skutočný počet jednotiek závisí od typu vnút. jedn. (VRV, DX a pod.) a obmedz. indexu pripoj. systému; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.
  Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si, prosím, pozrite vo výkresoch úrovní hlasitosti. Nominálny prietok vzduchu, ESP 60 Pa. Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si, prosím, pozrite vo výkresoch úrovní hlasitosti. Nominálny prietok vzduchu, ESP 60 Pa.
  Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku
  V súlade s normou EN/IEC 61000-3-12 môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Ssc ≥ minimálna hodnota Ssc V súlade s normou EN/IEC 61000-3-12 môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Ssc ≥ minimálna hodnota Ssc
  Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti. Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti.
  Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny