RDXYQ5T7V1B RDXYQ8T7V1B
Rozmery Jednotka Výška mm 397 397
    Šírka mm 1,456 1,456
    Hĺbka mm 1,044 1,044
  Káblové potrubie Výška mm 298 298
    Šírka mm 1,196 1,196
Weight Jednotka kg 97 103
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Men. m³/min 55  
Úroveň akustického výkonu Chladenie Men. dBA 76 (4) 81.0 (4)
Hladina akust. tlaku Chladenie Men. dBA 47 (5) 54.0 (5)
Chladiace médium Type   R-410A R-410A
Pripojenia potrubia Vypúšťanie OD mm 32 32
Power supply Názov   V1 V1
  Fáza   1N~ 1N~
  Frekvencia Hz 50 50
  Napätie V 220-240 220-240
Poznámky Nominálny chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; Údaje pre sériu so štandardnou účinnosťou. Nominálny prietok vzduchu, ESP 30 Pa. Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m
  Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentnej dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšenia: 0 m; Údaje pre sériu so štandardnou účinnosťou. Nominálny prietok vzduchu, ESP 30 Pa. Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m
  Skutočný počet jednotiek závisí od typu vnút. jedn. (VRV, DX a pod.) a obmedz. indexu pripoj. systému; 50% ≤ CR ≤ 130%). Skutočný počet jednotiek závisí od typu vnút. jedn. (VRV, DX a pod.) a obmedz. indexu pripoj. systému; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. Hladina akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorú vytvára zdroj hluku.
  Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si, prosím, pozrite vo výkresoch úrovní hlasitosti. Nominálny prietok vzduchu, ESP 60 Pa. Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.
  Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku Pozrite si časť Výber trubiek pre chladivo alebo inštalačnú príručku
  V súlade s normou EN/IEC 61000-3-12 môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Ssc ≥ minimálna hodnota Ssc RLA vychádza z nasledovných podmienok: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35°CDB
  Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti. MSC predstavuje maximálny prúd počas spúšťania kompresora. VRV IV používa iba invertor kompresory. Nábehový prúd je vždy ≤ max. prevádzkový prúd.
  Obsahuje fluórované skleníkové plyny V súlade s normou EN/IEC 61000-3-12 môže byť potrebná konzultácia s operátorom rozvodnej siete, aby sa zaistilo, že bude zariadenie pripojené iba k zdroju s hodnotou Ssc ≥ minimálna hodnota Ssc
Štandardné príslušenstvo Položka   1
  Položka   1
  Položka   1
  Položka   1
  Položka   1
Poznámky   MCA sa musí použiť na výber správneho rozmeru vodiča. MCA môže byť považovaný za maximálny prevádzkový prúd.
    MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia).
    TOCA predstavuje celkovú hodnotu pre každé nastavené OC.
    FLA predstavuje nominálny prevádzkový prúd ventilátora
    Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.
    Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.
    Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti.
    EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu
    Ssc: skratový výkon
    Podrobnosti o štandardnom príslušenstve nájdete v návode na montáž/prevádzku.