Specifications Table for LRYEQ-AY

LRYEQ16A7Y1
Casing Farba   Slonovinovo biela
Rozmery Jednotka Výška mm 1,680
    Šírka mm 1,240
    Hĺbka mm 765
Hmotnosť Jednotka kg 370
Kompresor 2 Typ   Hermeticky utesnený skrutkový kompresor
Fan Type   Axiálny ventilátor
  Množstvo   2
  Prietok vzduchu Chladenie Men. m³/min 230
Motor ventilátora Výkon W 750
  Pohon   Priamy pohon
Tepelný výmenník Typ   Špirála priečnych lamiel
Chladiace médium Typ   R-410A
  GWP   2,087.5
  Náplň kg 11.5
  Náplň TCO2Eq 24.0
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž 1
  Návod na prevádzku 1
  Pripájanie potrubia 1
  Štítok chladiacej látky pre reguláciu plynu F 1
  Štítok s náplňou chladiva 1
  Viacjazyčné štítky o fluórovaných skleníkových plynoch 1
Power supply Fáza   3~
  Frekvencia Hz 50
  Napätie V 380-415
Poznámky Režim priority chladenia: vnútorná teplota: 27°CDB, 19°CWB; vonkajšia teplota 32°CDB; dĺžka potrubia: 7,5 m; úroveň hladiny: 0 m
  Režim priority chladenia: odparovacia teplota -10℃; vonkajšia teplota 32°CDB; Sanie SH: 10℃
  Režim 100 % rekuperácie tepla: vnútorná teplota: 20°CDB; vonkajšia teplota 7°CDB, 6°CWB; chladenie pri zaťažení 18 kW; dĺžka potrubia: 7,5 m; úroveň hladiny: 0 m
  Nasýtená teplota ekvivalentná nasávaciemu tlaku (strana chladenia): -10 °C (pri chladenom stave); výkon spojenia pre vnútornú klimatizáciu: 10 HP, keď je rekuperácia tepla 100 %
  Kompresor 1
  Kompresor 2
  Kompresor 3
  Náplň jednotky z výroby
  Namontujte lapač oleja na 5 m od vonkajšej jednotky
  Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu
  Podrobnosti o štandardnom príslušenstve nájdete v návode na montáž/prevádzku
  Obsahuje fluórované skleníkové plyny