Specifications Table for JEHSCU-CM3

JEHSCU0360CM3 JEHSCU0250CM3 JEHSCU0200CM3 JEHSCU0300CM3 JEHSCU0350CM3 JEHSCU0400CM3 JEHSCU0500CM3 JEHSCU0600CM3 JEHSCU0680CM3 JEHSCU0800CM3 JEHSCU1000CM3
Regulácia výkonu Metóda   Pevná Pevná Pevná Pevná Pevná Pevná Pevná Pevná Pevná Pevná Pevná
Chladenie Degradačný koeficient pre jednotky s pevným a stupňovitým výkonom   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25   0.25 0.25 0.25 0.25
  Cdc (Degradačné chladenie)   0.25 0.25 0.25   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Chladiaci výkon Stredná teplota R-134a Nom. kW 3.80   2.24   3.48 4.37 5.24 (1)     8.21 10.75
    R-404A Nom. kW 6.32 4.50 3.71 5.24 5.50 7.17 8.03 (1) 10.20 10.95 13.85 17.75
    R-407A Nom. kW 5.77 4.05 3.45 4.69   6.76 8.03 (1) 9.54 10.70 12.95  
    R-407F Nom. kW 5.73 3.94 3.33 4.58   6.75 7.99 (1) 9.59   12.90  
    R-407H Nom. kW   3.76 3.33 4.51   5.96   9.24 10.30 12.30  
    R-448A Nom. kW 5.76 3.82 3.33 4.73   6.37   9.45 10.50 12.80 15.85
    R-449A Nom. kW 5.76 3.82 3.33 4.73   6.37   9.45 10.50 12.80 15.85
Vstup napájania Stredná teplota R-134a Nom. kW 1.61   1.03   1.68 1.85 2.300 (1)     3.74 4.86
    R-404A Nom. kW 2.88 2.04 1.70 2.52 3.04 3.33 4.390 (1) 4.92 5.53 5.96 8.62
    R-407A Nom. kW 2.58 2.04 1.63 2.45   2.97 3.930 (1) 4.65 5.54 6.24  
    R-407F Nom. kW 2.91 2.16 1.78 2.71   3.21 4.360 (1) 5.03   6.13  
    R-407H Nom. kW   1.86 1.71 2.50   3.15   4.82 5.79 5.58  
    R-448A Nom. kW 2.83 1.98 1.65 2.56   3.22   4.83 5.85 6.23 8.68
    R-449A Nom. kW 2.83 1.98 1.65 2.56   3.22   4.83 5.85 6.23 8.68
COP Medium temperature R-134a   2.36   2.19   2.08 2.36 2.28 (1)     2.20 2.21
    R-404A   2.19 2.21 2.19 2.08 1.81 2.15 1.83 (1) 2.07 1.98 2.32 2.06
    R-407A   2.24 1.99 2.12 1.92   2.28 2.04 (1) 2.05 1.93 2.08  
    R-407F   1.97 1.83 1.88 1.69   2.10 1.83 (1) 1.91   2.10  
    R-407H   2.02 1.93 1.80   1.89   1.92 1.78 2.20  
    R-448A   2.04 1.93 2.02 1.85   1.98   1.96 1.79 2.05 1.83
    R-449A   2.04 1.93 2.02 1.85   1.98   1.96 1.79 2.05 1.83
Ročná spotreba el. energie Q R-134a Tvyp -10°C kWh/rok             11,969.00     16,257 19,586
  R-404A Tvyp -10°C kWh/rok 10,719     10,396 12,939 12,578 18,673.00 19,387 21,075 24,409 33,116
  R-407A Tvyp -10°C kWh/rok 10,187         10,973 17,546.00 18,408 22,240 25,491  
  R-407F Tvyp -10°C kWh/rok 10,933         11,873 18,883.00 18,903   26,882  
  R-407H Tvyp -10°C kWh/rok 10,664         12,082   19,576 23,664    
  R-448A Tvyp -10°C kWh/rok 11,736         12,512   18,395 22,298 27,302 34,432
  R-449A Tvyp -10°C kWh/rok 11,736         12,512   18,395 22,298 27,302 34,432
Pomer sezónnej energetickej účinnosti – SEPR R-134a Tvyp -10°C             2.69     3.10 3.37
  R-404A Tvyp -10°C   3.62     3.10 2.61 3.50 2.64 3.23 3.19 3.49 3.30
  R-407A Tvyp -10°C   3.48         3.79 2.81 3.19 2.96 3.12  
  R-407F Tvyp -10°C   3.22         3.49 2.60 3.12   2.95  
  R-407H Tvyp -10°C   3.15         3.03   2.90 2.68    
  R-448A Tvyp -10°C   3.02         3.13   3.22 2.96 2.88 2.83
  R-449A Tvyp -10°C   3.02         3.13   3.22 2.96 2.88 2.83
Parametre pri plnom zaťažení a teplote okolia 32°C (bod A) R-134a Tvyp -10°C Nominálny chladiaci výkon (PA) kW 3.80   2.24   3.48 4.37 5.24     8.21 10.75
      Nominálny príkon (DA) kW 1.61   1.03   1.68 1.85 2.30     3.74 4.86
      Nominálna hodnota COP (COPA)   2.36   2.19   2.08 2.36 2.28     2.20 2.21
  R-404A Tvyp -10°C Nominálny chladiaci výkon (PA) kW 6.32 4.50 3.71 5.24 5.50 7.17 8.03 10.20 10.95 13.85 17.75
      Nominálny príkon (DA) kW 2.88 2.04 1.70 2.52 3.04 3.33 4.39 4.92 5.53 5.96 8.62
      Nominálna hodnota COP (COPA)   2.19 2.21 2.19 2.08 1.81 2.15 1.83 2.07 1.98 2.32 2.06
  R-407A Tvyp -10°C Nominálny chladiaci výkon (PA) kW 5.77 4.05 3.45 4.69   6.76 8.03 9.54 10.70 12.95  
      Nominálny príkon (DA) kW 2.58 2.04 1.63 2.45   2.97 3.93 4.65 5.54 6.24  
      Nominálna hodnota COP (COPA)   2.24 1.99 2.12 1.92   2.28 2.04 2.05 1.93 2.08  
  R-407F Tvyp -10°C Nominálny chladiaci výkon (PA) kW 5.73 3.94 3.33 4.58   6.75 7.99 9.59   12.90  
      Nominálny príkon (DA) kW 2.91 2.16 1.78 2.71   3.21 4.36 5.03   6.13  
      Nominálna hodnota COP (COPA)   1.97 1.83 1.88 1.69   2.10 1.83 1.91   2.10  
  R-407H Tvyp -10°C Nominálny chladiaci výkon (PA) kW   3.76 3.30 4.51   5.96   9.24 10.30 12.300  
      Nominálny príkon (DA) kW   1.86 1.71 2.50   3.15   4.82 5.79 5.580  
      Nominálna hodnota COP (COPA)   2.02 1.93 1.80   1.89   1.92 1.78 2.20  
  R-448A Tvyp -10°C Nominálny chladiaci výkon (PA) kW 5.76 3.82 3.33 4.73   6.37   9.45 10.50 12.80 15.85
      Nominálny príkon (DA) kW 2.83 1.98 1.65 2.56   3.22   4.83 5.85 6.23 8.68
      Nominálna hodnota COP (COPA)   2.04 1.93 2.02 1.85   1.98   1.96 1.79 2.05 1.83
  R-449A Tvyp -10°C Nominálny chladiaci výkon (PA) kW 5.76 3.82 3.33 4.73   6.37   9.45 10.50 12.80 15.85
      Nominálny príkon (DA) kW 2.83 1.98 1.65 2.56   3.22   4.83 5.85 6.23 8.68
      Nominálna hodnota COP (COPA)   2.04 1.93 2.02 1.85   1.98   1.96 1.79 2.05 1.83
Parametre pri čiastočnom zaťažení a teplote okolia 25°C (bod B) R-134a Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PB) kW             5.65     8.590 11.550
      Deklarovaný príkon (DB) kW             2.03     3.450 4.270
      Deklarovaná hodnota COP (COPB)             2.78     2.49 2.70
  R-404A Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PB) kW 6.990     5.570 6.13 7.930 8.97 11.200 12.200 15.250 19.450
      Deklarovaný príkon (DB) kW 2.490     2.310 2.68 2.900 3.86 4.340 4.810 5.340 7.700
      Deklarovaná hodnota COP (COPB)   2.81     2.41 2.29 2.73 2.32 2.58 2.54 2.86 2.53
  R-407A Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PB) kW 6.260         7.340 8.73 10.300 11.550 14.050  
      Deklarovaný príkon (DB) kW 2.260         2.530 3.49 4.100 4.880 5.500  
      Deklarovaná hodnota COP (COPB)   2.77         2.90 2.50 2.51 2.37 2.55  
  R-407F Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PB) kW 6.280         7.400 8.78 10.550   13.900  
      Deklarovaný príkon (DB) kW 2.480         2.780 3.87 4.410   5.570  
      Deklarovaná hodnota COP (COPB)   2.53         2.66 2.27 2.39   2.50  
  R-407H Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PB) kW 5.95         6.50   9.94 11.100 13.250  
      Deklarovaný príkon (DB) kW 2.41         2.74   4.28 5.120 4.940  
      Deklarovaná hodnota COP (COPB)   2.47         2.37   2.32 2.17 2.68  
  R-448A Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PB) kW 6.250         6.900   10.200 11.350 13.400 17.350
      Deklarovaný príkon (DB) kW 2.440         2.750   4.270 5.210 5.750 7.690
      Deklarovaná hodnota COP (COPB)   2.56         2.51   2.39 2.18 2.33 2.26
  R-449A Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PB) kW 6.250         6.900   10.200 11.350 13.400 17.350
      Deklarovaný príkon (DB) kW 2.440         2.750   4.270 5.210 5.750 7.690
      Deklarovaná hodnota COP (COPB)   2.56         2.51   2.39 2.18 2.33 2.26
Parametre pri čiastočnom zaťažení a teplote okolia 15°C (bod C) R-134a Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PC) kW             5.80     9.390 12.700
      Deklarovaný príkon (DC) kW             1.93     2.880 3.550
      Deklarovaná hodnota COP (COPC)             3.01     3.26 3.58
  R-404A Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PC) kW 7.960     6.260 6.86 8.930 10.00 12.550 13.700 17.150 22.400
      Deklarovaný príkon (DC) kW 1.990     1.925 2.30 2.380 3.33 3.630 4.010 4.580 6.280
      Deklarovaná hodnota COP (COPC)   4.00     3.25 2.98 3.75 3.00 3.46 3.42 3.74 3.57
  R-407A Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PC) kW 6.940         8.080 9.50 11.300 12.650 15.450  
      Deklarovaný príkon (DC) kW 1.870         2.010 3.04 3.370 4.040 4.630  
      Deklarovaná hodnota COP (COPC)   3.71         4.02 3.13 3.35 3.13 3.34  
  R-407F Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PC) kW 6.880         8.160 9.63 11.750   15.050  
      Deklarovaný príkon (DC) kW 1.990         2.210 3.32 3.560   4.790  
      Deklarovaná hodnota COP (COPC)   3.46         3.69 2.90 3.30   3.14  
  R-407H Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PC) kW 6.620         7.250   10.900 12.150 14.55  
      Deklarovaný príkon (DC) kW 1.980         2.250   3.560 4.280 4.19  
      Deklarovaná hodnota COP (COPC)   3.34         3.22   3.06 2.84 3.47  
  R-448A Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PC) kW 6.720         7.540   11.250 12.500 14.60 19.250
      Deklarovaný príkon (DC) kW 2.110         2.260   3.570 4.390 4.84 6.400
      Deklarovaná hodnota COP (COPC)   3.18         3.34   3.15 2.85 3.02 3.01
  R-449A Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PC) kW 6.720         7.540   11.25 12.500 14.60 19.250
      Deklarovaný príkon (DC) kW 2.110         2.260   3.57 4.390 2.88 6.400
      Deklarovaná hodnota COP (COPC)   3.18         3.34   3.15 2.85 3.26 3.01
Parametre pri čiastočnom zaťažení a teplote okolia 5°C (bod D) R-134a Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PD) kW             5.80     10.150 13.700
      Deklarovaný príkon (DD) kW             1.93     2.390 2.940
      Deklarovaná hodnota COP (COPD)             3.01     4.25 4.66
  R-404A Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PD) kW 8.590     6.340 7.10 9.830 10.40 13.800 15.150 19.050 24.800
      Deklarovaný príkon (DD) kW 1.710     1.885 2.19 1.970 3.16 3.050 3.350 3.970 5.290
      Deklarovaná hodnota COP (COPD)   5.02     3.36 3.24 4.99 3.29 4.52 4.52 4.80 4.69
  R-407A Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PD) kW 7.560         8.710 9.87 12.300 13.600 16.600  
      Deklarovaný príkon (DD) kW 1.560         1.610 2.83 2.740 3.320 3.910  
      Deklarovaná hodnota COP (COPD)   4.85         5.41 3.49 4.49 4.10 4.25  
  R-407F Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PD) kW 7.310         8.740 10.00 12.700   15.950  
      Deklarovaný príkon (DD) kW 1.630         1.730 3.06 2.820   4.090  
      Deklarovaná hodnota COP (COPD)   4.48         5.05 3.27 4.50   3.90  
  R-407H Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PD) kW 7.260         7.960   11.850 13.050 15.700  
      Deklarovaný príkon (DD) kW 1.630         1.850   2.940 3.560 3.600  
      Deklarovaná hodnota COP (COPD)   4.45         4.30   4.03 3.67 4.36  
  R-448A Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PD) kW 7.250         8.160   12.200 13.600 15.750 20.900
      Deklarovaný príkon (DD) kW 1.790         1.890   3.010 3.700 4.020 5.280
      Deklarovaná hodnota COP (COPD)   4.05         4.32   4.05 3.68 3.92 3.96
  R-449A Tvyp -10°C Deklarovaný chladiaci výkon (PD) kW 7.250         8.160   12.200 13.600 15.750 20.900
      Deklarovaný príkon (DD) kW 1.790         1.890   3.010 3.700 4.020 5.280
      Deklarovaná hodnota COP (COPD)   4.05         4.32   4.05 3.68 3.92 3.96
Parametre pri plnom zaťažení a teplote okolia 25°C R-134a Tvyp -10°C Chladiaci výkon (P2) kW 4.06   2.38   3.71 4.70          
      Príkon (D2) kW 1.42   0.91   1.51 1.62          
      Deklarovaná hodnota COP (COP2)   2.86   2.62   2.46 2.90          
  R-404A Tvyp -10°C Chladiaci výkon (P2) kW   4.77 3.97                
      Príkon (D2) kW   1.87 1.54                
      Deklarovaná hodnota COP (COP2)   2.55 2.58                
  R-407A Tvyp -10°C Chladiaci výkon (P2) kW   4.31 3.69 5.00              
      Príkon (D2) kW   1.83 1.45 2.22              
      Deklarovaná hodnota COP (COP2)   2.36 2.55 2.26              
  R-407F Tvyp -10°C Chladiaci výkon (P2) kW   4.31 3.64 5.06              
      Príkon (D2) kW   1.89 1.53 2.37              
      Deklarovaná hodnota COP (COP2)   2.29 2.39 2.14              
  R-407H Tvyp -10°C Chladiaci výkon (P2) kW   4.06 3.56 4.89              
      Deklarovaná hodnota COP (COP2)   2.48 1.50 2.21              
      Príkon (D2) kW   1.64 2.37 2.21              
  R-448A Tvyp -10°C Chladiaci výkon (P2) kW   4.08 3.62 5.07              
      Deklarovaná hodnota COP (COP2)   2.32 2.53 2.23              
      Príkon (D2) kW   1.76 1.43 2.27              
  R-449A Tvyp -10°C Chladiaci výkon (P2) kW   4.08 3.62 5.07              
      Deklarovaná hodnota COP (COP2)   2.32 2.53 2.23              
      Príkon (D2) kW   1.76 1.43 2.27              
Parametre pri plnom zaťažení a teplote okolia 43°C R-134a Tvyp -10°C Chladiaci výkon (P3) kW         3.06   4.51     7.26 9.46
      Príkon (D3) kW         2.02   2.89     4.56 5.92
      Deklarovaná hodnota COP (COP3)         1.52   1.56     1.59 1.60
  R-404A Tvyp -10°C Chladiaci výkon (P3) kW 5.21 3.76 3.00 4.37 4.26 5.89 6.30 8.49 9.13 11.45 14.15
      Príkon (D3) kW 3.60 2.52 2.19 3.10 3.83 4.16 5.48 6.00 6.72 7.09 10.75
      Deklarovaná hodnota COP (COP3)   1.45 1.50 1.37 1.41 1.11 1.42 1.15 1.42 1.36 1.61 1.32
  R-407A Tvyp -10°C Chladiaci výkon (P3) kW             6.77        
      Príkon (D3) kW             4.86        
      Deklarovaná hodnota COP (COP3)             1.39        
  R-448A Tvyp -10°C Chladiaci výkon (P3) kW 4.99 3.35 2.80 4.12   5.57   8.29 9.25    
      Deklarovaná hodnota COP (COP3)   1.41 1.36 1.31 1.31   1.37   1.42 1.32    
      Príkon (D3) kW 3.54 2.47 2.14 3.14   4.08   5.82 7.00    
  R-449A Tvyp -10°C Chladiaci výkon (P3) kW 4.99 3.35 2.80 4.12   5.57   8.29 9.25    
      Deklarovaná hodnota COP (COP3)   1.41 1.36 1.31 1.31   1.37   1.42 1.32    
      Príkon (D3) kW 3.54 2.47 2.14 3.14   4.08   5.82 7.00    
Casing Farba   Bledosivá Bledosivá Bledosivá Bledosivá Bledosivá Bledosivá Bledosivá Bledosivá Bledosivá Bledosivá Bledosivá
Rozmery Jednotka Výška mm 872 662 662 662 662 872 872 872 872 1,727 1,727
    Šírka mm 1,353 1,101 1,101 1,101 1,101 1,353 1,353 1,353 1,353 1,348 1,348
    Hĺbka mm 575 444 444 444 444 575 575 575 575 641 641
Hmotnosť Jednotka kg 112 72 70 74 74 119 123 125 126 222 226
Kompresor Typ   Piestový kompresor Piestový kompresor Piestový kompresor Piestový kompresor Skrutkový kompresor_ Piestový kompresor Skrutkový kompresor_ Piestový kompresor Piestový kompresor Piestový kompresor Piestový kompresor
  Model   ZB26KQE-TFD ZB19KQE-TFD ZB15KQE-TFD ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD ZB29KQE-TFD ZB38KQE-TFD ZB45KQE-TFD ZB48KQE-TFD ZB58KCE-TFD ZB76KCE-TFD
  Olej Objem náplne l 1.5 1.36 1.24 1.45   1.360 2.070 1.890 1.800 2.5 3.2
  Typ oleja   Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF Polyesterový olej (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC a 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF
  Zdvihový objem valcov m³/h 9.90 6.80 5.90 8.60 9.90 11.400 14.400 17.100 18.800 22.10 29.10
Fan Type   Osový Osový Osový Osový Osový Osový Osový Osový Osový Osový Osový
  Prietok vzduchu Chladenie Fan-=-Air flow rate-=-Cooling-=-Nom-=-m³/h m³/h 4,250 2,700 2,700 2,700 2,700 4,250 4,250 4,100 4,100 8,500 8,500
Zberač kvapaliny Objem l 7.6 4.5 4.5 4.5 4.5 7.6 7.6 7.6 7.6 13.6 13.6
Prevádzkový rozsah teplota vonkajšieho prostredia Min. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20    
    Max. °CDB 43 43 43 43 43 43 43 43 43    
    Max. °C             43        
    Min. °C             -20        
Chladiace médium Typ   R-134a R-404A R-134a R-404A R-134a R-134a R-134a R-404A R-404A R-134a R-134a
  Type 2   R-404A R-407A R-404A R-407A R-404A R-404A R-404A R-407A R-407A R-404A R-404A
  Type 3   R-407A R-407F R-407A R-407F   R-407A R-407A R-407F R-407H R-407A R448A
  Type 4   R-407F R-407H R-407F R-407H   R-407F R-407F R-407H R-448A R-407F R-449A
  Type 5   R-407H R-448A R-407H R-448A   R-407H   R-448A R-449A R-407H  
  Type 6   R-448A R-449A R-448A R-449A   R-448A   R-449A   R-448A  
  Type 7   R-449A   R-449A     R-449A       R-449A  
  GWP   1,430 3,922 1,430 3,922 1,430.0 1,430 1,430.0 3,922 3,922 1,430 1,430
  GWP Typ 2   3,922 2,107 3,922 2,107 3,921.6 3,922 3,921.6 2,107 2,107 3,922 3,922
  GWP Typ 3   2,107 1,825 2,107 1,825   2,107 2,107.0 1,825 1,495.0 2,107 1,387
  GWP Typ 4   1,825 1,495.0 1,825 1,495.0   1,825 1,825.0 1,495.0 1,387 1,825 1,397
  GWP Typ 5   1,495 1,387 1,495.0 1,387   1,495.0   1,387 1,397.0 1,495  
  GWP Typ 6   1,387 1,397.0 1,387 1,397.0   1,387   1,397.0   1,387  
  GWP Typ 7   1,397.0   1,397.0     1,397.0       1,397  
Pripojenia potrubí Pripojenie kvapalinového vedenia palec 1/2" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
  Pripojenie nasávacieho vedenia palec 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 1/8" 1 3/8"
Hladina akustického tlaku Men. dBA 37 (2) 34 (2) 33 (2) 36 (2) 39 (2) 37 (2) 38 (2) 40 (2) 40 (2) 43 (2) 43 (2)
General Podrobnosti o dodávateľovi/výrobcovi Meno a adresa   Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia. Daikin Refrigeration Malaysia Sdn. Bhd. - Lot 10, Jalan Perusahaan Pekan Banting, 42700 Banting, Selangor D. E., Malaysia.
Power supply Fáza   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Prúd Uzamk. rotor A 46 32 26 40 46.0 50 65.5 74 101 95 118
  Maximálny prúd poistiek (MFA) A 10 10 10 10   16   16 20 20 25
Jednotka Nom. prevádzkový prúd (RLA) R-404A Cooling A 6.8 4.8 3.5 5.0 6.43 8.2 9.11 9.6 12.3 13.0 16.2
    R-134a Chladenie A 4.8 3.4 2.9 3.8 4.28 5.2 6.57 6.9 8.7 12.4 12.6
    R-407F Chladenie A             8.40        
    R-407A Chladenie A             8.30        
Prúd - 50Hz Maximálny prúd poistiek (MFA) A             16        
Poznámky (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - Pozrite podmienku: Teplota vonkajšieho prostredia = 32°C, teplota vyparovania = -10 °C a 10K prehriatie (stredná teplota) (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C Pozrite podmienku: Teplota vonkajšieho prostredia = 32°C, teplota vyparovania = -10 °C a 10K prehriatie (stredná teplota) (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  (2) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri 10 m v bezodrazovej miestnosti (2) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri 10 m v bezodrazovej miestnosti (2) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri 10 m v bezodrazovej miestnosti (2) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri 10 m v bezodrazovej miestnosti (2) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri 10 m v bezodrazovej miestnosti (2) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri 10 m v bezodrazovej miestnosti Úroveň akustického tlaku sa meria pri 10 m v bezodrazovej miestnosti (2) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri 10 m v bezodrazovej miestnosti (2) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri 10 m v bezodrazovej miestnosti (2) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri 10 m v bezodrazovej miestnosti (2) - Úroveň akustického tlaku sa meria pri 10 m v bezodrazovej miestnosti
  (3) - Fungovanie závisí od fluórovaných skleníkových plynov (3) - Fungovanie závisí od fluórovaných skleníkových plynov (3) - Fungovanie závisí od fluórovaných skleníkových plynov (3) - Fungovanie závisí od fluórovaných skleníkových plynov (3) - Fungovanie závisí od fluórovaných skleníkových plynov (3) - Fungovanie závisí od fluórovaných skleníkových plynov Fungovanie závisí od fluórovaných skleníkových plynov (3) - Fungovanie závisí od fluórovaných skleníkových plynov (3) - Fungovanie závisí od fluórovaných skleníkových plynov (3) - Fungovanie závisí od fluórovaných skleníkových plynov (3) - Fungovanie závisí od fluórovaných skleníkových plynov
  (4) - Zverejnené údaje podľa podmienky – teplota vratného plynu 20°C, okrem R-407H (4) - Zverejnené údaje podľa podmienky – teplota vratného plynu 20°C, okrem R-407H (4) - Zverejnené údaje podľa podmienky – teplota vratného plynu 20°C, okrem R-407H (4) - Zverejnené údaje podľa podmienky – teplota vratného plynu 20°C, okrem R-407H   (4) - Zverejnené údaje podľa podmienky – teplota vratného plynu 20°C, okrem R-407H   (4) - Zverejnené údaje podľa podmienky – teplota vratného plynu 20°C, okrem R-407H (4) - Zverejnené údaje podľa podmienky – teplota vratného plynu 20°C, okrem R-407H (4) - Zverejnené údaje podľa podmienky – teplota vratného plynu 20°C, okrem R-407H  
  (5) - Zverejnené údaje podľa podmienky – SH10K pre R-407H (5) - Zverejnené údaje podľa podmienky – SH10K pre R-407H (5) - Zverejnené údaje podľa podmienky – SH10K pre R-407H (5) - Zverejnené údaje podľa podmienky – SH10K pre R-407H   (5) - Zverejnené údaje podľa podmienky – SH10K pre R-407H   (5) - Zverejnené údaje podľa podmienky – SH10K pre R-407H (5) - Zverejnené údaje podľa podmienky – SH10K pre R-407H (5) - Zverejnené údaje podľa podmienky – SH10K pre R-407H