JEHCCU0115CL1
Chladiaci výkon Nízka teplota R-404A Nom. kW 0.69 (1)
Príkon Nízka teplota R-404A Nom. kW 0.720 (1)
COP Nízka teplota R-404A   0.96 (1)
Parametre pri plnom zaťažení a teplote okolia 32°C (bod A) R-404A Tvyp -35°C Nominálny chladiaci výkon (PA) kW 0.69
      Nominálny príkon (DA) kW 0.72
      Nominálna hodnota COP (COPA)   0.96
Parametre pri plnom zaťažení a teplote okolia 25°C R-404A Tvyp -35°C Chladiaci výkon (P2) kW 0.80
      Príkon (D2) kW 0.72
      Deklarovaná hodnota COP (COP2)   1.11
Parametre pri plnom zaťažení a teplote okolia 43°C R-404A Tvyp -35°C Chladiaci výkon (P3) kW 0.49
      Príkon (D3) kW 0.71
      Deklarovaná hodnota COP (COP3)   0.69
Kryt Colour   Bledosivá
Rozmery Jednotka Výška mm 607
    Šírka mm 876
    Hĺbka mm 420
Weight Jednotka kg 55
Ventilátor Typ   Osový
Chladiace médium Type   R-404A
  GWP   3,921.6
Power supply Fáza   1~
  Frekvencia Hz 50
  Napätie V 230
Poznámky SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  Úroveň akustického tlaku sa meria pri 10 m v bezodrazovej miestnosti
  Fungovanie závisí od fluórovaných skleníkových plynov