FXAQ15AUV1B FXAQ20AUV1B FXAQ25AUV1B FXAQ32AUV1B FXAQ40AUV1B FXAQ50AUV1B FXAQ63AUV1B
Príkon - 50Hz Chladenie Men. kW 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05
  Kúrenie Men. kW 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.04 0.06
Rozmery Jednotka Výška mm 290 290 290 290 290 290 290
    Šírka mm 795 795 795 795 1,050 1,050 1,050
    Hĺbka mm 266 266 266 266 269 269 269
Weight Jednotka kg 12 12 12 12 15 15 15
Kryt Colour   Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela
Ventilátor Prietok vzduchu - 50Hz Chladenie Vysoké m³/min 8.4 9.1 9.4 9.8 12.2 14.4 18.3
      Nízka m³/min 7.0 7.0 7.0 7.0 9.7 11.5 13.5
Hladina akust. tlaku Chladenie Vysoké dBA 32.0 33.0 35.0 37.5 37.0 41.0 46.5
    Nízka dBA 28.5 28.5 28.5 28.5 33.5 35.5 38.5
  Kúrenie Vysoké dBA 33.0 34.0 36.0 38.5 38.0 42.0 47.0
    Nízka dBA 28.5 28.5 28.5 28.5 33.5 35.5 38.5
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Úroveň akustického výkonu Chladenie Vysoké dBA 51.0 52.0 53.0 55.0 55.0 58.0 63.0
Pripojenia potrubia Liquid Typ   Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie
    OD mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52
  Plyn Typ   Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie
    OD mm 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9
  Vypúšťanie   VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18) VP13 (I.D. 15/O.D. 18)
Štandardné príslušenstvo Položka 1 1 1 1 1 1 1
  Položka 1 1 1 1 1 1 1
  Položka 1 1 1 1 1 1 1
  Položka 1 1 1 1 1 1 1
  Položka 1 1 1 1 1 1 1
  Položka 1 1 1 1 1 1 1
Power supply Názov   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna) Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálna)
  Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna) Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna) Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna) Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna) Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna) Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna) Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m (horizontálna)
  Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora. Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora. Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora. Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora. Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora. Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora. Výkony predstavujú čisté výkony vrátane odpočítania na chladenie (okrem vykurovania) motora izbového ventilátora.
  Hladiny hluku sa merajú v bezodrazovej miestnosti. Hladiny hluku sa merajú v bezodrazovej miestnosti. Hladiny hluku sa merajú v bezodrazovej miestnosti. Hladiny hluku sa merajú v bezodrazovej miestnosti. Hladiny hluku sa merajú v bezodrazovej miestnosti. Hladiny hluku sa merajú v bezodrazovej miestnosti. Hladiny hluku sa merajú v bezodrazovej miestnosti.
  Prevádzkový hluk sa líši od stavu prevádzky a okolitého prostredia Prevádzkový hluk sa líši od stavu prevádzky a okolitého prostredia Prevádzkový hluk sa líši od stavu prevádzky a okolitého prostredia Prevádzkový hluk sa líši od stavu prevádzky a okolitého prostredia Prevádzkový hluk sa líši od stavu prevádzky a okolitého prostredia Prevádzkový hluk sa líši od stavu prevádzky a okolitého prostredia Prevádzkový hluk sa líši od stavu prevádzky a okolitého prostredia
  Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky.
  Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty. Rozsah napätia: jednotky sú vhodné na použitie v elektrických systémoch, kde napätie privádzané na svorky jednotky nie je ani nižšie ani vyššie ako uvedené medzné hodnoty.
  Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%. Maximálne prípustné kolísanie rozsahu napätia medzi fázami je 2%.
  MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA
  Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny
  Namiesto poistky použite istič Namiesto poistky použite istič Namiesto poistky použite istič Namiesto poistky použite istič Namiesto poistky použite istič Namiesto poistky použite istič Namiesto poistky použite istič
  Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA Vyberte priemer kábla podľa hodnoty MCA
  Ďalší spodný štandardný výkon poistky minimálne 16A Ďalší spodný štandardný výkon poistky minimálne 16A Ďalší spodný štandardný výkon poistky minimálne 16A Ďalší spodný štandardný výkon poistky minimálne 16A Ďalší spodný štandardný výkon poistky minimálne 16A Ďalší spodný štandardný výkon poistky minimálne 16A Ďalší spodný štandardný výkon poistky minimálne 16A
  MFA ≤ 4 x FLA MFA ≤ 4 x FLA MFA ≤ 4 x FLA MFA ≤ 4 x FLA MFA ≤ 4 x FLA MFA ≤ 4 x FLA MFA ≤ 4 x FLA