Konvektor pre tepelné čerpadlá

Daikin Altherma HPC - FWXV-ATV3R

Optimalizovaná chladiaca a vykurovacia kombinácia účinnosti, komfortu a flexibility

FWXV-ATV3R

Vlastnosti produktu

  • Vysoký vykurovací/chladiaci výkon cez nútené prúdenie
  • Plnomodulačné ovládanie ventilátora
  • Optimalizované na kombináciu s tepelnými čerpadlami, prietok T (°C) znížený na 35 °C v režime vykurovania
  • Akustický tlak 25 dB(A) vo vzdialenosti 1 m

Technické detaily

Dokumentácia