FWS02AATV3 FWS03AATV3 FWS06AATV3 FWS08AT FWS08AATV3
Chladiaci výkon (štandardné podmienky) Latentný výkon (2 rúrky) Vysoký kW 0.54 (1) 0.82 (1) 0.98 (1)   2.06 (1)
  Citeľný výkon (2 rúrky) Nízky kW 1.04 (1) 1.25 (1) 2.31 (1)   3.04 (1)
    Stredný kW 1.30 (1) 1.69 (1) 2.90 (1)   4.59 (1)
    Vysoký kW 1.49 (1) 2.09 (1) 3.62 (1)   5.87 (1)
  Celkový výkon (2 rúrky) Nízky kW 1.35 (1) 1.75 (1) 2.99 (1)   4.10 (1)
    Stredný kW 1.69 (1) 2.37 (1) 3.64 (1)   6.20 (1)
    Vysoký kW 1.94 (1) 2.91 (1) 4.48 (1)   7.93 (1)
Vykurovací výkon (štandardné podmienky) Výkon (2 rúrky) Nízky kW 1.50 (2) 1.76 (2) 3.36 (2)   4.39 (2)
    Stredný kW 1.81 (2) 2.37 (2) 4.11 (2)   6.53 (2)
    Vysoký kW 2.15 (2) 2.94 (2) 4.88 (2)   8.37 (2)
Príkon Nízky kW 0.01 0.01 0.01   0.013
  Stredný kW 0.01 0.01 0.02   0.038
  Vysoký kW 0.019 0.016 0.033   0.087
  Max. W       147  
  Min. W       4.2  
FCEER CLASS B A A    
FCCOP CLASS B A A    
Rozmery Jednotka Výška mm 535 535 535 535 535
    Šírka mm 584 794 1,000 1,214 1,214
    Hĺbka mm 224 224 224 249 249
Weight Jednotka kg 16.9 22.1 26.6 32 35.4
Kryt Colour       Plast a kov RAL9010  
  Materiál       Plast + tabuľový plech Pozinkovaná oceľ
Tepelný výmenník Typ   Špirála priečnych lamiel Špirála priečnych lamiel Špirála priečnych lamiel   Špirála priečnych lamiel
  Rady Množstvo   3 3 3 3 3
  Lamela Type   Hliník Hliník Hliník   Hliník
  Tube material   Meď Meď Meď   Meď
  Objem vody l 1 1 1 2.1 1.43
  Predná časť       0.292  
  Rozstup lamiel mm       2.1  
  Stupňov Množstvo       12  
Vzduchový filter Type   Poliproplenska mreža Poliproplenska mreža Poliproplenska mreža Plast  
Ventilátor Typ   Odstredivý Odstredivý Odstredivý Odstredivé dvojité nasávanie s viacerými lopatkami Odstredivý
  Množstvo   1 2 2 2 2
  Prietok vzduchu Low m³/h 211 241 470   642
    Medium m³/h 271 341 605   1,022
    High m³/h 344 442 785   1,393
    Max. m³/h       1,660 (3)  
    Min. m³/h       200 (3)  
Motor ventilátora Model       Rotor s trvalým magnetom, izolácia triedy F, elektronická ochrana proti preťaženiu  
Insulation material Uzatvorená polyetylénová izolácia Uzatvorená polyetylénová izolácia Uzatvorená polyetylénová izolácia Trieda 1 samozhášanie  
Hladina celkového akustického výkonu Nízky dBA 40 (4) 36 (4) 43 (4)   49 (4)
  Stredný dBA 44 (4) 42 (4) 49 (4)   60 (4)
  Vysoký dBA 50 (4) 48 (4) 56 (4)   67 (4)
Hladina akust. tlaku Nízka dBA 35 (6) 31 (6) 38 (6)   44 (5)
  Stredný dBA 39 (6) 37 (6) 44 (6)   55 (5)
  Vysoké dBA 45 (6) 43 (6) 51 (6)   62 (5)
Prietok Chladenie Nízky l/h 234 (1) 302 (1) 515 (1)   706 (1)
    Stredný l/h 292 (1) 408 (1) 628 (1)   1,071 (1)
    Vysoký l/h 337 (1) 503 (1) 774 (1)   1,376 (1)
  Vykurovanie Vysoký l/h 373 (2) 506 (2) 866 (2)   1,455 (2)
    Nízky l/h 260 (2) 301 (2) 575 (2)   764 (2)
    Stredný l/h 315 (2) 408 (2) 709 (2)   1,135 (2)
  Tlaková strata Chladenie Nízky kPa 6 (1) 5 (1) 7 (1)   6 (1)
      Stredný kPa 9 (1) 8 (1) 10 (1)   13 (1)
      Vysoký kPa 12 (1) 11 (1) 14 (1)   20 (1)
    Vykurovanie Nízky kPa 6 (2) 5 (2) 7 (2)   6 (2)
      Stredný kPa 9 (2) 8 (2) 10 (2)   12 (2)
      Vysoký kPa 12 (2) 11 (2) 14 (2)   18 (2)
    Nom. ot. l/h       1,728 (4)  
  Vykurovanie Nom. ot. l/h       1,728 (4)  
Povolená teplota vody Chladenie Min. °C 5 5 5   5
    Max. °C 95.0 95.0 95.0   95.0
  Vykurovanie Min. °C 5.00 5.00 5.00   5.00
    Max. °C 95.000 95.000 95.000   95.000
Pripojenia potrubia Voda Vstup       3/4"  
    Výstup       3/4"  
  Vypúšťanie OD mm 16 16 16 17 16
Pripojenie potrubia Hlavný výmenník pal. 1/2" 1/2" 1/2"   3/4 "
  Prídavný výmenník pal.   1/2"      
Obsah vody Hlavný výmenník dm³ 0.70 1.06 1.43   1.43
Riadiace systémy Káblový diaľkový ovládač       FWEC3A  
Chladiaci výkon Citlivý výkon Max. kW       7.43 (1)  
    Min. kW       1.20 (1)  
  Celkový výkon Max. kW       10.08 (1)  
    Min. kW       1.79 (1)  
Vykurovací výkon 2-trubka Max. kW       11.18 (2)  
    Min. kW       1.92 (2)  
Úroveň akustického výkonu Max. dBA       71  
  Min. dBA       28  
Vibračná izolácia       Gumový krúžok pre motor ventilátora  
Tlaková strata Chladenie Nom. kPa       25 (4)  
  Vykurovanie Nom. kPa       20 (4)  
Power supply Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50
  Napätie V 230 230 230 230 230
Požadované poistky A       2  
Prúd A A       1.27  
  A A       0.09  
Maximálny absorpčný prúd A 0.520 0.650 0.910    
Požadovaná časť kábla mm² 0.5 0.5 0.5 1  
Elektrický ohrievač Typ   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50    
  Fáza   1 1 1    
  Frekvencia Hz 50 50 50    
  Napätie V 230 230 230    
  Vstup napájania kW 1.5 1.6 2.0    
  Prúd A 6.8 7.3 9.1    
Motor ventilátora Riadiace napätie Nízke V 5.2 3.8 5.0    
    Stredné V 6.9 5.7 6.7    
    Vysoké V 8.4 7.3 8.9    
Poznámky Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K. Chladenie: 2-rúrový model: vzduch 27 °CDB, 19 °CWB; prítoková voda 7 °C; odtoková voda 12 °C Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; teplota prítokovej vody 7°C, nárast teploty vody 5K.
  Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K. Vykurovanie: 2-rúrový model: vzduch 20 °CDB, prítoková voda 50 °C, prietok vody ako pri režime chladenia Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 45°C, pokles teploty vody 5K.
  Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K. Prietok vzduchu pri 0 Pa ESP Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB, 15°CWB; teplota prítokovej vody 65°C, pokles teploty vody 10K.
  Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 Hladina akustického výkonu podľa ISO3741 Hodnoty prietoku vody a hodnoty tlakovej straty vody sú pri max. otáčkach Hladina akustického výkonu podľa ISO3741
  SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu Spotreba výkonu pre motor ventilu je 5W (vrchol). Toto platí len počas otvárania. Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky.
  Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky. Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom vo vzdialenosti 1m od jednotky.