Specifications Table for FWC-BF

FWC06B5FV1B FWC06B7FV1B FWC08B7FV1B FWC09B7FV1B FWC07B7FV1B FWC07B5FV1B FWC08B5FV1B FWC09B5FV1B
Chladiaci výkon (štandardné podmienky) Latentný výkon (4 rúrky) Vysoký kW 1.7 (1)         1.7 (1) 1.8 (1) 1.9 (1)
  Citeľný výkon (4 rúrky) Nízky kW 3.1 (1)         3.3 (1) 3.5 (1) 4.0 (1)
    Stredný kW 3.6 (1)         4.0 (1) 4.5 (1) 5.2 (1)
    Vysoký kW 4.2 (1)         4.6 (1) 5.4 (1) 6.4 (1)
  Celkový výkon (4 rúrky) Nízky kW 4.3 (1)         4.6 (1) 4.8 (1) 5.7 (1)
    Stredný kW 5.1 (1)         5.6 (1) 6.2 (1) 6.9 (1)
    Vysoký kW 5.9 (1)         6.3 (1) 7.2 (1) 8.3 (1)
Vykurovací výkon (štandardné podmienky) Výkon (4 rúrky) Nízky kW 5.2 (3)         5.5 (3) 5.8 (3) 6.8 (3)
    Stredný kW 6.1 (3)         6.7 (3) 7.6 (3) 8.7 (3)
    Vysoký kW 6.9 (3)         7.8 (3) 9.2 (3) 10.4 (3)
Vstup napájania Nízky kW 0.035         0.038 0.040 0.046
  Stredný kW 0.041         0.047 0.059 0.077
  Vysoký kW 0.046         0.055 0.077 0.107
  Vysoké W   41 59 77 47      
  Nízka W   35 40 46 38      
  Super vysoká W   46 77 107 55      
FCEER CLASS B         B C C
FCEER 124         120 112 106
FCCOP 149         144 138 131
FCCOP CLASS C         C C C
Rozmery Jednotka Výška mm 288 288 288 288 288 288 288 288
    Šírka mm 840 840 840 840 840 840 840 840
    Hĺbka mm 840 840 840 840 840 840 840 840
Hmotnosť Jednotka kg 29 29 29 29 29 29 29 29
Tepelný výmenník Typ   Rúrka – lamela (mriežkované rebrá a rovinné rúry) Rúrka – lamela (mriežkované rebrá a rovinné rúry) Rúrka – lamela (mriežkované rebrá a rovinné rúry) Rúrka – lamela (mriežkované rebrá a rovinné rúry) Rúrka – lamela (mriežkované rebrá a rovinné rúry) Rúrka – lamela (mriežkované rebrá a rovinné rúry) Rúrka – lamela (mriežkované rebrá a rovinné rúry) Rúrka – lamela (mriežkované rebrá a rovinné rúry)
  Rady Množstvo   3 3 3 3 3 3 3 3
  Prázdny otvor trubkovnice Množstvo   0 0 0 0      
  Predná časť – rozmery Chladenie   0.535 0.535 0.535 0.535      
    Kúrenie   0.343 0.343 0.343 0.343      
  Rozstup lamiel mm   1.5 1.5 1.5 1.5      
  Vnútorná dĺžka Chladenie mm   2,096 2,096 2,096 2,096      
    Kúrenie mm   2,039 2,039 2,039 2,039      
  Vonkajšia dĺžka Chladenie mm   2,153 2,153 2,153 2,153      
    Kúrenie mm   2,039 2,039 2,039 2,039      
  Passes Quantity Chladenie   10 10 10 10      
      Kúrenie   5 5 5 5      
  Stupňov Chladenie   12 12 12 12      
    Kúrenie   10 10 10 10      
Fan Type   Turboventilátor Turboventilátor Turboventilátor Turboventilátor Turboventilátor Turboventilátor Turboventilátor Turboventilátor
  Množstvo   1 1 1 1 1 1 1 1
  Prietok vzduchu Nízka m³/h 708 684 852 1,014 804 804 852 1,014
    Stredný m³/h 864 864 1,164 1,374 1,002 1,002 1,164 1,374
    Vysoké m³/h 1,032 1,032 1,476 1,746 1,200 1,200 1,476 1,746
Motor ventilátora Model   QTS48C15M QTS48C15M QTS48C15M QTS48C15M QTS48C15M QTS48C15M QTS48C15M QTS48C15M
  Výkon W   120 120 120 120      
  Rýchlosť Steps   3 3 3 3      
Hladina celkového akustického výkonu Nízky dBA 33.0         36.0 36.0 40.0
  Stredný dBA 36.0         39.0 44.0 49.0
  Vysoký dBA 43.0         47.0 53.0 57.0
Hladina akustického tlaku Nízka dBA 21.0 21 24 28 22 22.0 24.0 28.0
  Stredný dBA 24.0         28.0 32.0 37.0
  Vysoké dBA 29.0 24 32 37 28 33.0 39.0 43.0
  Super vysoká dBA   29 39 43 33      
Prietok Tlaková strata Chladenie Vysoký kPa 15         18 23 30
    Vykurovanie Vysoký kPa 18         22 30 38
Povolená teplota vody Chladenie Min. °C 5 (4)         5 (4) 5 (4) 5 (4)
    Max. °C 70 (4)         70 (4) 70 (4) 70 (4)
  Vykurovanie Min. °C 5 (4)         5 (4) 5 (4) 5 (4)
    Max. °C 70 (4)         70 (4) 70 (4) 70 (4)
  Max. °C   70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4)      
  Min. °C   5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4)      
Pripojenia potrubí Voda Vstup   3/4" BSP (vnútorný závit) 3/4" BSP (vnútorný závit) 3/4" BSP (vnútorný závit) 3/4" BSP (vnútorný závit) 3/4" BSP (vnútorný závit) 3/4" BSP (vnútorný závit) 3/4" BSP (vnútorný závit) 3/4" BSP (vnútorný závit)
    Výstup   3/4" BSP (vnútorný závit) 3/4" BSP (vnútorný závit) 3/4" BSP (vnútorný závit) 3/4" BSP (vnútorný závit) 3/4" BSP (vnútorný závit) 3/4" BSP (vnútorný závit) 3/4" BSP (vnútorný závit) 3/4" BSP (vnútorný závit)
  Drain OD mm VP25 (Externý priemer 32, Interný priemer 25) VP25 (Externý priemer 32, Interný priemer 25) VP25 (Externý priemer 32, Interný priemer 25) VP25 (Externý priemer 32, Interný priemer 25) VP25 (Externý priemer 32, Interný priemer 25) VP25 (Externý priemer 32, Interný priemer 25) VP25 (Externý priemer 32, Interný priemer 25) VP25 (Externý priemer 32, Interný priemer 25)
Control systems Infrared remote control   BRC7E532F, BRC7E533F BRC7E532F, BRC7E533F BRC7E532F, BRC7E533F BRC7E532F, BRC7E533F      
  Wired remote control   BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7      
Chladiaci výkon Citlivý výkon Vysoké kW   3.4 (1) 4.4 (1) 5.2 (1) 3.9 (1)      
    Nízka kW   2.7 (1) 3.4 (1) 4.0 (1) 3.2 (1)      
    Super vysoká kW   4.1 (1) 5.6 (1) 6.5 (1) 4.7 (1)      
  Celkový výkon Vysoké kW   4.9 (1) 6.3 (1) 7.2 (1) 5.6 (1)      
    Nízka kW   4.0 (1) 4.8 (1) 5.7 (1) 4.6 (1)      
    Super vysoká kW   5.8 (1) 7.6 (1) 8.7 (1) 6.6 (1)      
Vykurovací výkon 4-trubka Vysoké kW   6.2 (3) 7.8 (3) 8.8 (3) 6.8 (3)      
    Nízka kW   5.5 (3) 6.7 (3) 7.8 (3) 5.9 (3)      
    Super vysoká kW   7.5 (3) 9.7 (3) 11.0 (3) 8.4 (3)      
Úroveň akustického výkonu Vysoké dBA   36 44 49 39      
  Nízka dBA   31 36 40 36      
  Super vysoká dBA   43 53 57 47      
Tlaková strata Chladenie Nom. kPa   15 25 32 19      
  Vykurovanie Nom. kPa   24 38 47 30      
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž a prevádzku 1         1 1 1
  Sprievodca montážou 1         1 1 1
  Vypúšťacia hadica 1         1 1 1
  Kovová svorka pre odvodovú hadicu 1         1 1 1
  Podložka pre držiak ramena 8         8 8 8
  Skrutky 4         4 4 4
  Tesniaci krúžok 4         4 4 4
  Izolácia 6         6 6 6
Power supply Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky Chladenie: vzduch 27 °CDB, 19 °CWB; prítoková voda 7 °C; odtoková voda 12 °C Chladenie: vzduch 27 °CDB, 19 °CWB; prítoková voda 7 °C; odtoková voda 12 °C Chladenie: vzduch 27 °CDB, 19 °CWB; prítoková voda 7 °C; odtoková voda 12 °C Chladenie: vzduch 27 °CDB, 19 °CWB; prítoková voda 7 °C; odtoková voda 12 °C Chladenie: vzduch 27 °CDB, 19 °CWB; prítoková voda 7 °C; odtoková voda 12 °C Chladenie: vzduch 27 °CDB, 19 °CWB; prítoková voda 7 °C; odtoková voda 12 °C Chladenie: vzduch 27 °CDB, 19 °CWB; prítoková voda 7 °C; odtoková voda 12 °C Chladenie: vzduch 27 °CDB, 19 °CWB; prítoková voda 7 °C; odtoková voda 12 °C
  Vykurovanie: 2-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 45°C; výstupná voda 40°C Kúrenie: 4-rúrový model: vzduch 20 °CDB; prítoková voda 70 °C; odtoková voda 60 °C Kúrenie: 4-rúrový model: vzduch 20 °CDB; prítoková voda 70 °C; odtoková voda 60 °C Kúrenie: 4-rúrový model: vzduch 20 °CDB; prítoková voda 70 °C; odtoková voda 60 °C Kúrenie: 4-rúrový model: vzduch 20 °CDB; prítoková voda 70 °C; odtoková voda 60 °C Vykurovanie: 2-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 45°C; výstupná voda 40°C Vykurovanie: 2-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 45°C; výstupná voda 40°C Vykurovanie: 2-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 45°C; výstupná voda 40°C
  Vykurovanie: 4-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 65°C; výstupná voda 55°C Nedovoľte, aby do jednotky vnikla voda s teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou než 50/70 °C, pretože môže poškodiť jednotku Nedovoľte, aby do jednotky vnikla voda s teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou než 50/70 °C, pretože môže poškodiť jednotku Nedovoľte, aby do jednotky vnikla voda s teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou než 50/70 °C, pretože môže poškodiť jednotku Nedovoľte, aby do jednotky vnikla voda s teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou než 50/70 °C, pretože môže poškodiť jednotku Vykurovanie: 4-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 65°C; výstupná voda 55°C Vykurovanie: 4-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 65°C; výstupná voda 55°C Vykurovanie: 4-rúrový model: vzduch 20°CDB, 15°CWB; vstupná voda 65°C; výstupná voda 55°C
  Nedovoľte, aby do jednotky vnikla voda s teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou než 50/70 °C, pretože môže poškodiť jednotku Výška zahŕňa rozvádzač Výška zahŕňa rozvádzač Výška zahŕňa rozvádzač Výška zahŕňa rozvádzač Nedovoľte, aby do jednotky vnikla voda s teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou než 50/70 °C, pretože môže poškodiť jednotku Nedovoľte, aby do jednotky vnikla voda s teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou než 50/70 °C, pretože môže poškodiť jednotku Nedovoľte, aby do jednotky vnikla voda s teplotou nižšou ako 5 °C alebo vyššou než 50/70 °C, pretože môže poškodiť jednotku