FVA71AMVEB / RZASG71M2V1B FVA100AMVEB / RZASG100M7V1B FDA125A5VEB / RZASG125M7Y1B FVA125AMVEB / RZASG125M7V1B FVA140AMVEB / RZASG140M7V1B
Indoor unit FVA71AMVEB FVA100AMVEB FDA125A5VEB FVA125AMVEB FVA140AMVEB
Outdoor unit RZASG71M2V1B RZASG100M7V1B RZASG125M7Y1B RZASG125M7Y1B RZASG140M7V1B
Chladiaci výkon Men. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Vykurovací výkon Men. kW 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Chladenie priestoru Trieda energetickej účinnosti   A+ A+      
  Výkon P návrh kW 6.80 9.50 12.1 12.1 13.4
  SEER   5.83 5.72 5.03 5.52 5.63
  ηs, c %     198 218 222
  Ročná spotreba energie kWh/a 408 581 1,444 1,314 1,428
  Podmienka A (35°C – 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.10 12.10 13.40
    EERd   3.38 3.20 2.56 2.47 2.62
    Príkon kW 2.01 2.97 4.73 4.90 5.12
  Podmienka B (30°C – 27/19) Pdc kW 5.02 7.00 8.92 8.92 9.88
    EERd   5.07 5.01 4.03 4.31 4.52
    Príkon kW 0.99 1.40 2.21 2.07 2.19
  Podmienka C (25°C – 27/19) Pdc kW 3.23 4.50 5.74 5.74 6.35
    EERd   7.08 6.78 5.89 6.26 6.51
    Príkon kW 0.46 0.66 0.97 0.92 0.98
  Podmienka D (20°C – 27/19) Pdc kW 2.77 3.00 3.10 3.07 3.76
    EERd   9.12 8.25 7.31 9.54 8.88
    Príkon kW 0.30 0.36 0.42 0.32 0.42
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Trieda energetickej účinnosti   A+ A      
  Výkon P návrh kW 4.50 6.00 6.00 6.00 7.80
  SCOP/A   4.04 3.83 3.58 3.64 3.81
  SCOPnet/A   4.04 3.83 3.58 3.64 3.81
  ηs, h %     140 143 149
  Ročná spotreba energie kWh/a 1,559 2,193 2,346 2,308 2,866
  Vyžaduje sa záložný vykurovací výkon pri navrhovaných podmienkach kW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOL Tol (teplotný prevádzkový limit) °C -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 4.50 6.00 6.00 6.00 7.80
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.26 2.46 2.54 2.37 1.99
    Príkon kW 1.99 2.44 2.36 2.53 3.93
  TBivalent Tbiv (bivalentná teplota) °C -10 -10 -10 -10 -10
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 4.50 6.00 6.00 6.00 7.80
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.26 2.46 2.54 2.37 1.99
    Príkon kW 1.99 2.44 2.36 2.53 3.93
  Podmienka A (-7°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 3.98 5.31 5.30 5.30 6.90
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.55 2.70 2.76 2.60 2.38
    Príkon kW 1.56 1.97 1.92 2.04 2.90
  Podmienka B (2°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 2.42 3.23 3.23 3.23 4.20
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   4.05 3.72 3.54 3.51 3.90
    Príkon kW 0.60 0.87 0.91 0.92 1.08
  Podmienka C (7°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 2.01 2.20 2.29 2.19 3.47
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   5.41 4.81 4.27 4.57 4.99
    Príkon kW 0.37 0.46 0.54 0.48 0.70
  Podmienka D (12°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 2.37 2.58 2.65 2.57 4.07
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   6.72 5.82 5.00 5.60 6.10
    Príkon kW 0.35 0.44 0.53 0.46 0.67
Spotreba energie v inom ako aktívnom režime Režim vypnutého termostatu PTO Vykurovanie W       12 12
      Chladenie W       0 0
  Pohotovostný režim Chladenie PSB W 12 12   12 12
    Vykurovanie PSB W 12 12   12 12
  Crankcase heater mode PCK W 0 0   0 0
  Vypnutý režim POFF W 12 12   12 12
Pto (Thermostat off) W 12, 0 0, 12      
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)     No No No
Chladenie Cdc (Degradačné chladenie)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Vykurovanie Cdh (Degradačné vykurovanie)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Vrátane funkcie chladenia Áno Áno Áno Áno Áno
Vrátane funkcie vykurovania Áno Áno Áno Áno Áno
Vrátane priemernej klímy Áno Áno Áno Áno Áno
Vrátane sezóny chladenia Nie Nie Nie Nie Nie
Vrátane sezóny vykurovania Nie Nie Nie Nie Nie
Logo Eko-štítku Nie Nie Nie Nie Nie
Poznámky Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; Nom. chladiaci výkon závisí od: vnútornej teploty: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teploty: 35 °CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m; Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálne); úrovňového rozdielu: 0m Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálne); úrovňového rozdielu: 0m Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m; výškový rozdiel: 0m
  Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m. Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.
Spotreba energie v inom ako aktívnom režime Režim vypnutého termostatu PTO Vykurovanie W     15    
      Chladenie W     0    
  Crankcase heater mode PCK W     0    
  Vypnutý režim POFF W     15    
  Pohotovostný režim Chladenie PSB W     15    
    Vykurovanie PSB W     15