FTXN25MV1B FTXN35MV1B FTXN50MV1B FTXN60MV1B
Kryt Colour   Biela Biela Biela Biela
Rozmery Jednotka Výška mm 288 288 310 310
    Šírka mm 800 800 1,065 1,065
    Hĺbka mm 206 206 224 224
Weight Jednotka kg 9 9 14 14
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 9.78 10.14 15.00 18.54
      Nízka m³/min 6.06 6.54 11.82 14.34
      Tichá prevádzka m³/min 4.68 4.68 10.62 12.36
    Kúrenie Vysoké m³/min 9.78 10.14 15.00 18.54
      Nízka m³/min 6.06 6.54 11.82 14.34
      Tichá prevádzka m³/min 4.68 4.68 10.62 12.36
      Men. m³/min 7.68 7.98 13.32 16.56
    Kúrenie Men. m³/min 7.68 7.98 13.32 16.56
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 53 54 55 61
Hladina akust. tlaku Chladenie Super vysoká dBA 41 42 44 46
    Vysoké dBA 40 41 40 43
    Nízka dBA 29 30 35 37
    Tichá prevádzka dBA 21 22 32 33
    Men. dBA 34 34 38 41
Pripojenia potrubia Vypúšťanie   19.05 19.05 19.05 19.05
Power supply Názov   V1 V1 V1 V1
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia.
  Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka)