FDBQ25B5V1 FDBQ25B8V1
Kryt Materiál   Pozinkovaná oceľ s nízkym obsahom uhlíka Pozinkovaná oceľ s nízkym obsahom uhlíka
Rozmery Jednotka Výška mm 230 230
    Šírka mm 652 652
    Hĺbka mm 502 502
Weight Jednotka kg 17.0 17.0
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 6.50 6.50
      Nízka m³/min 5.20 5.20
    Kúrenie Vysoké m³/min 6.95 6.95
      Nízka m³/min 5.20 5.20
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 55 55
  Vykurovanie dBA 55 55
Hladina akust. tlaku Chladenie Vysoké dBA 35.0 35.0
    Nízka dBA 28.0 28.0
  Kúrenie Vysoké dBA 35.0 35.0
    Nízka dBA 29.0 29.0
Pripojenia potrubia Liquid OD mm 6.35 6.35
  Plyn OD mm 9.52 9.52
  Vypúšťanie   27.2 27.2
Štandardné príslušenstvo Položka 1 1
  Položka 1 1
Power supply Názov   V1 V1
  Fáza   1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50
  Napätie V 230 230 +/-10%
Poznámky Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti. Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti.
  Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku. Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.
  Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.