FDBQ25B5V1 FDBQ25B8V1
Kryt Materiál   Pozinkovaná oceľ s nízkym obsahom uhlíka Pozinkovaná oceľ s nízkym obsahom uhlíka
Rozmery Jednotka Výška mm 230 230
    Šírka mm 652 652
    Hĺbka mm 502 502
  Zabalená jednotka Výška mm 301 301
    Šírka mm 753 753
    Hĺbka mm 584 584
Weight Jednotka kg 17.0 17.0
  Zabalená jednotka kg 18.0 18.0
Tepelný výmenník Rady Množstvo   2 2
  Rozstup lamiel mm 1.40 1.40
  Passes Quantity   2 2
  Predná časť 0.108 0.108
  Stupňov Množstvo   12 12
  Prázdny otvor trubkovnice Množstvo   0 0
  Tube type   Hi-XA (7) Hi-XA (7)
  Lamela Type   Rhombus Rhombus
  Dĺžka mm 430 430
Ventilátor Typ   Viaclamelový odstredivý ventilátor Viaclamelový odstredivý ventilátor
  Množstvo   1 1
  Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 6.50 6.50
      Nízka m³/min 5.20 5.20
    Kúrenie Vysoké m³/min 6.95 6.95
      Nízka m³/min 5.20 5.20
Motor ventilátora Množstvo   1 1
  Pohon   Priamy pohon Priamy pohon
  Rýchlosť Stupne   2 2
  Výstup Vysoké W 10 10
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 55 55
  Vykurovanie dBA 55 55
Hladina akust. tlaku Chladenie Vysoké dBA 35.0 35.0
    Nízka dBA 28.0 28.0
  Kúrenie Vysoké dBA 35.0 35.0
    Nízka dBA 29.0 29.0
Chladiace médium Type   R-410A R-410A
Pripojenia potrubia Liquid OD mm 6.35 6.35
  Plyn OD mm 9.52 9.52
  Vypúšťanie   27.2 27.2
Vzduchový filter Type   Sieť živice odolná voči tvarovaniu Sieť živice
Riadiace systémy Káblový diaľkový ovládač   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
Ovládanie teploty Mikroprocesorom riadený termostat na chladenie a kúrenie Mikroprocesorom riadený termostat na chladenie a kúrenie
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž a prevádzku 1 1
  Sací vzduchový filter 1 1
Power supply Názov   V1 V1
  Fáza   1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50
  Napätie V 230 230 +/-10%
Prúd Menovitý prevádzkový prúd - 50Hz Chladenie A 0.200 0.200
    Kúrenie A 0.200 0.200
Power supply intake Len vonkajšia jednotka Len vonkajšia jednotka
Rozsah napätia Max. % 10 10
  Min. % -10 -10
Poznámky Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti. Hodnoty hluku sa merajú v čiastočne bezodrazovej miestnosti.
  Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku. Hladina akustického tlaku predstavuje relatívnu hodnotu závislú od vzdialenosti a akustiky. Podrobnosti si prosím pozrite vo výkresoch hladiny hluku.
  Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku. Hladina zvuku je absolútna hodnota, ktorá uvádza výkon, ktorý generuje zdroj zvuku.