FDA125A5VEB / RZASG125M7V1B
Indoor unit FDA125A5VEB
Outdoor unit RZASG125M7V1B
Chladiaci výkon Men. kW 12.1 (1)
Vykurovací výkon Men. kW 13.5 (2)
Chladenie priestoru Výkon P návrh kW 12.1
  SEER   5.03
  ηs, c % 198
  Ročná spotreba energie kWh/a 1,444
  Podmienka A (35°C – 27/19) Pdc kW 12.10
    EERd   2.56
    Príkon kW 4.73
  Podmienka B (30°C – 27/19) Pdc kW 8.92
    EERd   4.03
    Príkon kW 2.21
  Podmienka C (25°C – 27/19) Pdc kW 5.74
    EERd   5.89
    Príkon kW 0.97
  Podmienka D (20°C – 27/19) Pdc kW 3.10
    EERd   7.31
    Príkon kW 0.42
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Výkon P návrh kW 6.00
  SCOP/A   3.58
  SCOPnet/A   3.58
  ηs, h % 140
  Ročná spotreba energie kWh/a 2,346
  Vyžaduje sa záložný vykurovací výkon pri navrhovaných podmienkach kW 0.00
  TOL Tol (teplotný prevádzkový limit) °C -10
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 6.00
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.54
    Príkon kW 2.36
  TBivalent Tbiv (bivalentná teplota) °C -10
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 6.00
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.54
    Príkon kW 2.36
  Podmienka A (-7°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 5.30
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.76
    Príkon kW 1.92
  Podmienka B (2°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 3.23
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   3.54
    Príkon kW 0.91
  Podmienka C (7°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 2.29
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   4.27
    Príkon kW 0.54
  Podmienka D (12°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 2.65
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   5.00
    Príkon kW 0.53
Spotreba energie v inom ako aktívnom režime Režim vypnutého termostatu PTO Vykurovanie W 15
      Chladenie W 0
  Pohotovostný režim Chladenie PSB W 15
    Vykurovanie PSB W 15
  Crankcase heater mode PCK W 0
  Vypnutý režim POFF W 15
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application) No
Chladenie Cdc (Degradačné chladenie)   0.25
Vykurovanie Cdh (Degradačné vykurovanie)   0.25
Vrátane funkcie chladenia Áno
Vrátane funkcie vykurovania Áno
Vrátane priemernej klímy Áno
Vrátane sezóny chladenia Nie
Vrátane sezóny vykurovania Nie
Logo Eko-štítku Nie
Poznámky Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m (horizontálne); úrovňového rozdielu: 0m
  Nominálny výkon vyhrievania závisí od: vnútornej teploty: 20 °CDB, vonkajšej teploty: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m, úrovňového rozdielu: 0m.