FBQ71D2VEB / RZQSG71L3V1B FBQ100D2VEB / RZQSG100L9V1B FBQ125D2VEB / RZQSG125L9V1B FBQ140D2VEB / RZQSG140L9V1B
Indoor unit FBQ71D FBQ100D FBQ125D FBQ140D
Outdoor unit RZQSG71L3V1 RZQSG100L9V1 RZQSG125L9V1 RZQSG140L9V1
Chladiaci výkon Men. kW 6.8 (2) 9.5 (2) 12.0 (2) 13.4 (2)
Vykurovací výkon Men. kW 7.50 (2) 10.80 (2) 13.50 (2) 15.50 (2)
Príkon Chladenie Men. kW 1.98 (2) 2.84 (2) 3.72 (2) 4.38 (2)
  Kúrenie Men. kW 1.91 (2) 2.94 (2) 3.72 (2) 4.56 (2)
Nominálna účinnosť EER   3.43 (1) 3.35 (1) 3.23 (1) 3.06 (1)
  COP   3.92 (1) 3.67 (1) 3.63 (1) 3.40 (1)
  Ročná spotreba energie kWh 991 (0.000) 1,418 (0.000) 1,858 (0.000)  
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A A A  
    Vykurovanie   A A A  
Chladenie priestoru Trieda energetickej účinnosti   A+ A+ A  
  Výkon P návrh kW 6.80 9.50 12.00  
  SEER   5.84 5.61 5.47  
  Ročná spotreba energie kWh/a 408 593 768  
  Podmienka A (35°C – 27/19) Pdc kW 6.80 9.50 12.00  
    EERd   3.43 3.35 3.23  
    Príkon kW 1.98 2.84 3.72  
  Podmienka B (30°C – 27/19) Pdc kW 5.01 7.00 8.84  
    EERd   4.59 4.81 3.68  
    Príkon kW 1.09 1.46 2.40  
  Podmienka C (25°C – 27/19) Pdc kW 3.63 4.50 5.68  
    EERd   7.85 7.07 7.42  
    Príkon kW 0.46 0.64 0.77  
  Podmienka D (20°C – 27/19) Pdc kW 3.76 3.94 3.95  
    EERd   10.20 9.03 9.50  
    Príkon kW 0.37 0.44 0.42  
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Trieda energetickej účinnosti   A+ A+ A+  
  Výkon P návrh kW 6.00 7.60 7.60  
  SCOP/A   4.01 4.15 4.01  
  SCOPnet/A   4.05 4.19 4.05  
  Pdh Heating capacity at -10° kW   5.77 5.79  
  Ročná spotreba energie kWh/a 2,095 2,564 2,653  
  Vyžaduje sa záložný vykurovací výkon pri navrhovaných podmienkach kW 1.25 1.83 1.81  
  TOL Tol (teplotný prevádzkový limit) °C -15 -15 -15  
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 3.81 4.18 4.23  
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   1.76 2.10 2.22  
    Príkon kW 2.16 1.99 1.91  
  TBivalent Tbiv (bivalentná teplota) °C -7 -7 -7  
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 5.31 6.72 6.72  
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.23 3.01 2.85  
    Príkon kW 2.38 2.23 2.36  
  Podmienka A (-7°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 5.31 6.72 6.72  
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.23 3.01 2.85  
    Príkon kW 2.38 2.23 2.36  
  Podmienka B (2°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 3.23 4.09 4.09  
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   4.04 4.29 4.28  
    Príkon kW 0.80 0.95 0.96  
  Podmienka C (7°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 2.83 2.82 2.85  
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   5.96 4.71 4.39  
    Príkon kW 0.47 0.60 0.65  
  Podmienka D (12°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 3.27 2.93 2.94  
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   7.15 6.01 5.52  
    Príkon kW 0.46 0.49 0.53  
Spotreba energie v inom ako aktívnom režime Pohotovostný režim Chladenie PSB W 14.5      
  Crankcase heater mode PCK W 0.0      
  Vypnutý režim POFF W 14.5      
Pto (Thermostat off) W 3.0 4.0 4.0  
Chladenie Cdc (Degradačné chladenie)   0.25 0.25 0.25  
Vykurovanie Cdh (Degradačné vykurovanie)   0.25 0.25 0.25  
Vrátane funkcie chladenia Áno Áno Áno  
Vrátane funkcie vykurovania Áno Áno Áno  
Vrátane priemernej klímy Áno Áno Áno  
Vrátane sezóny chladenia Nie Nie Nie  
Vrátane sezóny vykurovania Nie Nie Nie  
Logo Eko-štítku Nie Nie Nie  
Poznámky EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
  Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž
Spotreba energie v inom ako aktívnom režime Pohotovostný režim Chladenie PSB W   22.0 22.0  
  Crankcase heater mode PCK W   0.0 0.0  
  Vypnutý režim POFF W   22.0 22.0  
Poznámky   Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES  
    Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825 Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825