FBQ71D2VEB / RZQSG71L3V1B FBQ100D2VEB / RZQSG100L9V1B FBQ125D2VEB / RZQSG125L9V1B FBQ140D2VEB / RZQSG140L9V1B
Chladiaci výkon Men. kW 6.8 (2) 9.5 (2) 12.0 (2) 13.4 (2)
Vykurovací výkon Men. kW 7.50 (2) 10.80 (2) 13.50 (2) 15.50 (2)
Nominálna účinnosť EER   3.43 (1) 3.35 (1) 3.23 (1) 3.06 (1)
  COP   3.92 (1) 3.67 (1) 3.63 (1) 3.40 (1)
  Ročná spotreba energie kWh 991 (0.000) 1,418 (0.000) 1,858 (0.000)  
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A A A  
    Vykurovanie   A A A  
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825) Chladenie Trieda energetickej účinnosti   A+ A+ A  
    P dizajn kW 6.80 9.50 12.00  
    SEER   5.84 5.61 5.47  
    Ročná spotreba energie kWh 408 593 768  
  Vykurovanie (priemerná klíma) Trieda energetickej účinnosti   A+ A+ A+  
    P dizajn kW 6.00 7.60 7.60  
    SCOP   4.01 4.15 4.01  
    Ročná spotreba energie kWh 2,095 2,564 2,653  
Pto (Thermostat off) W 3.0 4.0 4.0  
Pck (Režim ohrievania kľukovej skrine) W 0.0 0.0 0.0  
Poff (Režim vyp.) W 14.5 22.0 22.0  
Poznámky EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
  Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž
    Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES Ročná spotreba energie je podľa Smernice o energetickom označení 2002/31/ES  
    Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825 Hodnoty SEER a SCOP sú podľa normy EN 14825