FBA100A2VEB / RZQG71L9V1B FBA71A2VEB / RZQG71L9V1B FBA140A2VEB / RZQG100L9V1B FBA100A2VEB / RZQG100L9V1B FBA140A2VEB / RZQG125L9V1B FBA125A2VEB / RZQG125L9V1B FBA140A2VEB / RZQG140L9V1B
Indoor unit   FBA71A2VEB   FBA100A2VEB   FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Outdoor unit RZQG71L9V1 RZQG71L9V1 RZQG100L9V1 RZQG100L9V1 RZQG125L9V1 RZQG125L9V1 RZQG140L9V1
Chladiaci výkon Men. kW   6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1) 13.4 (1)
Vykurovací výkon Men. kW   7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2) 15.5 (2)
Príkon Chladenie Men. kW   1.89 (3)   2.49 (3)   3.63 (3) 5.00 (3)
  Kúrenie Men. kW   1.87 (3)   2.45 (3)   3.46 (3) 4.31 (3)
Nominálna účinnosť EER   3.60 (3)   3.81 (3)   3.31 (3) 2.68 (3)
  COP   4.01 (3)   4.41 (3)   3.90 (3) 3.60 (3)
  Ročná spotreba energie kWh   944 (0.000)   1,247 (0.000)   1,813 (0.000)  
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A   A   A  
    Vykurovanie   A   A   A  
Chladenie priestoru Trieda energetickej účinnosti   A++ A++ A+ A+ A++ A++  
  Výkon P návrh kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.0 12.0 13.4
  SEER   6.16 6.16 5.87 5.87 6.11 6.11 6.14
  ηs, c %             242.7
  Ročná spotreba energie kWh/a 386 386 567 566 688 687 1,309
  Podmienka A (35°C – 27/19) Pdc kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.0 12.00 13.40
    EERd   3.60 3.60 3.81 3.81 3.31 3.31 2.68
    Príkon kW 1.89 1.89 2.50 2.49 3.63 3.63 5.00
  Podmienka B (30°C – 27/19) Pdc kW 5.01 5.01 7.00 7.00 8.84 8.84 9.88
    EERd   5.42 5.42 4.39 4.39 5.09 5.09 4.73
    Príkon kW 0.92 0.92 1.60 1.59 1.74 1.74 2.09
  Podmienka C (25°C – 27/19) Pdc kW 3.95 3.95 5.46 5.46 5.68 5.68 6.35
    EERd   8.15 8.15 8.15 8.15 7.92 7.92 7.71
    Príkon kW 0.49 0.48 0.67 0.67 0.72 0.72 0.82
  Podmienka D (20°C – 27/19) Pdc kW 4.08 4.08 5.80 5.80 5.61 5.61 5.95
    EERd   10.19 10.19 10.50 10.50 9.87 9.87 10.07
    Príkon kW 0.41 0.40 0.56 0.55 0.57 0.57 0.59
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Trieda energetickej účinnosti   A+ A+ A++ A++ A+ A+  
  Výkon P návrh kW 6.00 6.00 11.3 11.3 12.7 12.7 11.6
  SCOP/A   4.31 4.31 4.78 4.78 4.28 4.28 4.01
  SCOPnet/A   4.35 4.35 4.85 4.85 4.32 4.32 4.01
  ηs, h %             157.3
  Pdh Heating capacity at -10° kW   5   8   10  
  Ročná spotreba energie kWh/a 1,949 1,949 3,310 3,310 4,155 4,154 4,043
  Vyžaduje sa záložný vykurovací výkon pri navrhovaných podmienkach kW 1.09 1.09 3.18 3.19 3.21 3.05 0.00
  TOL Tol (teplotný prevádzkový limit) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -10
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 4.24 4.24 4.97 4.97 6.58 6.58 11.57
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.05 2.05 2.69 2.69 2.01 2.01 2.27
    Príkon kW 2.07 2.07 1.85 1.85 3.27 3.27 5.11
  TBivalent Tbiv (bivalentná teplota) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -10
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 5.31 5.31 10.0 10.00 11.2 11.23 11.57
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   3.02 3.02 3.55 3.55 2.72 2.72 2.27
    Príkon kW 1.76 1.76 2.82 2.82 4.13 4.13 5.11
  Podmienka A (-7°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 5.31 5.31 10.0 10.00 11.2 11.23 10.24
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   3.02 3.02 3.55 3.55 2.72 2.72 2.68
    Príkon kW 1.76 1.76 2.82 2.82 4.13 4.13 3.83
  Podmienka B (2°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 3.23 3.23 6.08 6.08 6.84 6.84 6.23
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   4.46 4.46 4.76 4.76 4.35 4.35 3.97
    Príkon kW 0.730 0.72 1.28 1.28 1.57 1.57 1.57
  Podmienka C (7°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 2.87 2.87 3.91 3.91 4.47 4.47 4.11
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   5.37 5.37 5.72 5.72 5.39 5.39 5.10
    Príkon kW 0.534 0.53 0.690 0.68 0.829 0.83 0.81
  Podmienka D (12°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 3.32 3.32 4.00 4.00 4.64 4.64 4.79
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   6.41 6.41 7.20 7.20 6.77 6.77 6.03
    Príkon kW 0.52 0.52 0.56 0.56 0.69 0.69 0.79
Pto (Thermostat off) W 3.0   4.0   4.0    
Spotreba energie v inom ako aktívnom režime Pohotovostný režim Chladenie PSB W 14.5   22.0   22.0    
  Crankcase heater mode PCK W 0.00   0.00   0.00    
  Vypnutý režim POFF W 14.5   22.0   22.0    
Indication if the heater is equipped with a supplementary heater (pair application)             Nie
Doplnkový ohrievač (párová aplikácia) Výkon záložného ohrievača Vykurovanie elbu kW             0.0
Chladenie Cdc (Degradačné chladenie)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Vykurovanie Cdh (Degradačné vykurovanie)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Vrátane funkcie chladenia Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Vrátane funkcie vykurovania Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Vrátane priemernej klímy Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Vrátane sezóny chladenia Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Vrátane sezóny vykurovania Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Logo Eko-štítku Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Spotreba energie v inom ako aktívnom režime Crankcase heater mode Cooling PCK kW   0.000   0.000   0.000 0.000
    Heating PCK kW   0.000   0.000   0.000 0.014
  Vypnutý režim Chladenie POFF kW   0.015   0.022   0.022 0.014
    Vykurovanie POFF kW   0.015   0.022   0.022 0.014
  Pohotovostný režim Chladenie PSB kW   0.015   0.022   0.022 0.014
  Režim vypnutého termostatu Chladenie PTO kW   0.003   0.004   0.004 0.000
    Vykurovanie PTO kW   0.003   0.004   0.004 0.014
Poznámky   Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m   Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m   Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m
    Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m   Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m   Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m
    EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ   EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ   EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
Spotreba energie v inom ako aktívnom režime Pohotovostný režim Vykurovanie PSB kW             0.014