FBA100A2VEB / RZQG71L9V1B FBA71A2VEB / RZQG71L9V1B FBA140A2VEB / RZQG100L9V1B FBA100A2VEB / RZQG100L9V1B FBA140A2VEB / RZQG125L9V1B FBA125A2VEB / RZQG125L9V1B FBA140A2VEB / RZQG140L9V1B
Chladiaci výkon Men. kW   6.80 (1)   9.50 (1)   12.0 (1) 13.4 (1)
Vykurovací výkon Men. kW   7.50 (2)   10.8 (2)   13.5 (2) 15.5 (2)
Nominálna účinnosť EER   3.60 (3)   3.81 (3)   3.31 (3) 2.68 (3)
  COP   4.01 (3)   4.41 (3)   3.90 (3) 3.60 (3)
  Ročná spotreba energie kWh   944 (0.000)   1,247 (0.000)   1,813 (0.000)  
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A   A   A  
    Vykurovanie   A   A   A  
Pto (Thermostat off) W 3.0   4.0   4.0    
Poznámky   Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m   Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m   Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m Chladenie: vnútorná teplota 27°CDB, 19°CWB; vonkajšej teplote 35 °CDB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 7,5m; výškový rozdiel: 0m
    Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m   Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m   Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 7,5 m; výškový rozdiel: 0m
    EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ   EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ   EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ