EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP
Chladiaci výkon Men. kW 5.28 (1) 6.08 (1) 7.18 (1)
Vykurovací výkon Men. kW 6.02 (2), 5.57 (3) 6.72 (2), 6.27 (3) 8.18 (2), 7.67 (3)
Capacity control Method   Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič
Príkon Chladenie Men. kW 1.94 (1) 2.40 (1) 3.00 (1)
  Kúrenie Men. kW 1.65 (2), 2.02 (3) 1.89 (2), 2.29 (3) 2.41 (2), 2.88 (3)
EER 2.72 (1) 2.53 (1) 2.39 (1)
COP 3.65 (2), 2.76 (3) 3.58 (2), 2.74 (3) 3.39 (2), 2.66 (3)
Rozmery Jednotka Výška mm 805 805 805
    Šírka mm 1,190 1,190 1,190
    Hĺbka mm 360 360 360
Weight Jednotka kg 100 100 100
  Prevádzková hmotnosť kg 104 104 104
Vodný výmenník tepla Type   Mosadzná doska Mosadzná doska Mosadzná doska
  Minimálny objem vody v systéme l 10 10 10
  Prietok vody Min. l/min 12 12 12
Výmenník tepla vzduchu Type   Typ trubiek Typ trubiek Typ trubiek
Hydraulické súčiastky Expanzná nádoba Objem l 6 6 6
Kompresor Type   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
  Množstvo_   1 1 1
  Spôsob spúšťania   Jednotky s invertorom Jednotky s invertorom Jednotky s invertorom
Prevádzkový rozsah Strana vzduchu Chladenie Min. °CDB 10 10 10
      Max. °CDB 43 43 43
    Kúrenie Min. °CDB -15 -15 -15
      Max. °CDB 25 25 25
  Strana vody Chladenie Min. °CDB 5.00 5.00 5.00
      Max. °CDB 20 20 20
    Kúrenie Min. °CDB 30 30 30
      Max. °CDB 50 50 50
Úroveň akustického výkonu Chladenie Men. dBA 62.0 62.0 63.0
Hladina akust. tlaku Chladenie Men. dBA 50 (5) 50 (5) 50 (5)
  Kúrenie Men. dBA 50 (5) 50 (5) 50 (5)
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A
  Obvody Množstvo   1.00 1.00 1.00
  Ovládanie   Invertor Invertor Invertor
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Chladivo Na okruh kg 1.70 1.70 1.70
  Na okruh TCO2Eq 3.55 3.55 3.55
Pripojenia potrubia Odtok vodného výmenníka tepla   5/16 SAE hrdlový spoj 5/16 SAE hrdlový spoj 5/16 SAE hrdlový spoj
Okruh vody Priemer spojov potrubia pal. 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP
LW(A) Hlad. akus. výkonu (EN14825) dB(A) 62.0 62.0 63.0
Vykur. priestoru Priem. podnebie – výstup vody 35°C Všeobecné SCOP   3.39 3.40 3.41
      Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru   A+ A+ A+
Power supply Názov   V3 V3 V3
  Fáza   1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50
  Napätie V 230 230 230
Poznámky Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)
  Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby
  Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom v istej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Pozrite si náčrt spektra zvuku, kde nájdete podrobnejšie informácie. Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom v istej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Pozrite si náčrt spektra zvuku, kde nájdete podrobnejšie informácie. Hladina tlaku zvuku sa meria mikrofónom v istej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Pozrite si náčrt spektra zvuku, kde nájdete podrobnejšie informácie.
  Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny