EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3
Chladiaci výkon Men. kW 12.2 (1), 8.60 (2) 13.6 (1), 9.60 (2) 11.1 (2), 15.7 (1)
Vykurovací výkon Men. kW 9.90 (2), 10.2 (1) 11.7 (1), 11.4 (2) 13.8 (1), 12.9 (2)
Capacity control Method   Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič
Príkon Chladenie Men. kW 2.83 (2), 2.85 (1) 3.28 (2), 3.41 (1) 3.90 (2), 4.13 (1)
  Kúrenie Men. kW 2.43 (1), 2.99 (2) 2.81 (1), 3.46 (2) 3.20 (1), 3.94 (2)
EER 3.05 (2), 4.27 (1) 2.93 (2), 4.00 (1) 2.85 (2), 3.79 (1)
COP 3.30 (2), 4.19 (1) 3.29 (2), 4.17 (1) 3.27 (2), 4.30 (1)
ESEER 4.31 4.30 4.33
Rozmery Zabalená jednotka Hĺbka mm 430 430 430
    Výška mm 1,574 1,574 1,574
    Šírka mm 1,500 1,500 1,500
  Jednotka Hĺbka mm 382 382 382
    Výška mm 1,435 1,435 1,435
    Šírka mm 1,420 1,420 1,420
Weight Zabalená jednotka kg 200 200 200
  Jednotka kg 180 180 180
Balenie Material   PP (Popruhy), Drevo, EPS, Kartón_ PP (Popruhy), Drevo, EPS, Kartón_ PP (Popruhy), Drevo, EPS, Kartón_
  Hmotnosť kg 20.0 20.0 20.0
Kryt Colour   Slonovinovo biela Slonovinovo biela Slonovinovo biela
  Materiál   Natretý pozinkovaný oceľový plech Natretý pozinkovaný oceľový plech Natretý pozinkovaný oceľový plech
Vodný výmenník tepla Množstvo   1 1 1
  Type   Mosadzná doska Mosadzná doska Mosadzná doska
  Prietok vody Min. l/min 16 16 16
    Max. l/min 58 58 58
    Vykurovanie Nom. ot. l/min 28.3 (4) 32.6 (4) 36.9 (4)
  Objem vody l 1.01 1.01 1.01
  Izolačný materiál   Penový syntetický elastomer Penový syntetický elastomer Penový syntetický elastomer
Výmenník tepla vzduchu Type   Hi-XSS (8) Hi-XSS (8) Hi-XSS (8)
  Prázdny otvor trubkovnice   0 0 0
  Face area 1.131 1.131 1.131
  Lamela Treatment   Antikorózny náter (PE) Antikorózny náter (PE) Antikorózny náter (PE)
    Typ   Lamela WF Lamela WF Lamela WF
  Rozstup lamiel mm 1,4 1,4 1,4
  Dĺžka mm 857 857 857
  Passes Quantity   5 5 5
  Rady Množstvo   2 2 2
  Stupňov Množstvo   60 60 60
Čerpadlo štandard Jednotka s nom. ESP Chladenie kPa 60.5 57.8 53.2
    Vykurovanie kPa 57.1 52.5 47.3
  Počet rýchlostí   2 2 2
  Model   STRATOS PARA 25/1-8 STRATOS PARA 25/1-8 STRATOS PARA 25/1-8
  Príkon W 210 210 210
  Typ   Chladené vodou_ Chladené vodou_ Chladené vodou_
Hydraulické súčiastky Expanzná nádoba Max. tlak vody barov 3 3 3
    Tlak Pre barov 1 1 1
    Objem l 10 10 10
  Vodný filter Obvodové perforácie mm 1 1 1
    Materiál   Mosadz Mosadz Mosadz
Ventilátor Množstvo   2 2 2
  Typ   Axiálny ventilátor Axiálny ventilátor Axiálny ventilátor
  Prietok vzduchu Chladenie Men. m³/min 96.0 100 97.0
    Kúrenie Men. m³/min 90.0 90.0 90.0
  Smer vypúšťania   Horizontálna Horizontálna Horizontálna
Motor ventilátora Pohon   Priamy pohon Priamy pohon Priamy pohon
  Model   Bezkomutátorový jednosmerný motor_ Bezkomutátorový jednosmerný motor_ Bezkomutátorový jednosmerný motor_
  Výkon W 70 70 70
  Množstvo   2 2 2
  Rýchlosť Chladenie Men. ot/min 780 780 780
    Kúrenie Men. ot/min 760 760 760
    Stupne   8 8 8
Chladiaci olej Typ   Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
  Objem náplne l 1.00 1.00 1.00
Kompresor Množstvo_   1 1 1
  Type   Hermeticky utesnený skrutkový kompresor Hermeticky utesnený skrutkový kompresor Hermeticky utesnený skrutkový kompresor
  Model   JT100G-VD JT100G-VD JT100G-VD
  Motor (INV) Ohrievač kľukovej skrine W 33.0 33.0 33.0
  Výstup W 2,200 2,200 2,200
  Spôsob spúšťania   Jednotky s invertorom Jednotky s invertorom Jednotky s invertorom
Prevádzkový rozsah Strana vzduchu Chladenie Max. °CDB 46 46 46
      Min. °CDB 10 10 10
    Kúrenie Max. °CDB 35 35 35
      Min. °CDB -15 -15 -15
  Strana vody Chladenie Max. °CDB 20 20 20
      Min. °CDB 5 5 5
    Kúrenie Max. °CDB 50 (5) 50 (5) 50 (5)
      Min. °CDB 30 (5) 30 (5) 30 (5)
Úroveň akustického výkonu Chladenie Men. dBA 64.0 (3) 64.0 (3) 64.0 (3)
  Kúrenie Men. dBA 60 (2) 64 (4) 60 (4)
Hladina akust. tlaku Chladenie Men. dBA 50 (3) 50 (3) 50 (3)
  Kúrenie Men. dBA 50 (3) 50 (3) 50 (3)
  Tichý nočný režim Chladenie dBA 45 45 45
    Vykurovanie dBA 42 42 42
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Obvody Množstvo   1 1 1
  Ovládanie   Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil
Chladivo Na okruh kg 2.95 2.95 2.95
  Na okruh TCO2Eq 6.16 6.16 6.16
Okruh vody Odvzdušňovací ventil   Áno Áno Áno
  Vypúšťací ventil / plniaci ventil   Áno Áno Áno
  Manometer   Áno Áno Áno
  Minimálny objem vody v systéme l 20 (6) 20 (6) 20 (6)
  Potrubie pal. 5/4" 5/4" 5/4"
  Priemer spojov potrubia pal. G 5/4" (vnútorný) G 5/4" (vnútorný) G 5/4" (vnútorný)
  Bezpečnostný ventil barov 3 3 3
  Uzatvárací ventil   Áno Áno Áno
  Celkový objem vody l 4.00 (5) 4.00 (5) 4.00 (5)
Ovládanie rozmrazovania Snímač teploty vonkajšieho výmenníka tepla Snímač teploty vonkajšieho výmenníka tepla Snímač teploty vonkajšieho výmenníka tepla
Metóda rozmrazovania Vyrovnávanie tlaku Vyrovnávanie tlaku Vyrovnávanie tlaku
Safety devices Položka 01   Spínač vysokého tlaku Spínač vysokého tlaku Spínač vysokého tlaku
    02   Tepelná ochrana motora ventilátora Tepelná ochrana motora ventilátora Tepelná ochrana motora ventilátora
    03   Poistka Poistka Poistka
Všeobecné Podrobnosti o dodávateľovi/výrobcovi Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Názov alebo ochranná známka   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Popis produktu Tepelné čerpadlo vzduch-voda   Áno Áno Áno
    Tepelné čerpadlo soľanka-voda   Nie Nie Nie
    Tepelné čerpadlo v kombinácii s ohrievačom   Nie Nie Nie
    Nízkoteplotné tepelné čerpadlo   Áno Áno Áno
    Integrovaný doplnkový ohrievač   Áno Áno Áno
    Tepelné čerpadlo voda-voda   Nie Nie Nie
LW(A) Hlad. akus. výkonu (EN14825) dB(A) 64.0 64.0 64.0
Akustická podmienka – Ekodizajn a energetická trieda Akustický výkon v režime vykurovania, odmeraný podľa EN12102, podľa podmienok normy EN14825 Akustický výkon v režime vykurovania, odmeraný podľa EN12102, podľa podmienok normy EN14825 Akustický výkon v režime vykurovania, odmeraný podľa EN12102, podľa podmienok normy EN14825
Vykurovanie priestoru – všeobecne Jednotka vzduch-voda Nominálny prietok vzduchu (vonkajší) m³/h 5,400 5,400 5,400
  Iné Ovládanie výkonu   Invertor Invertor Invertor
    Cdh (Degradačné vykurovanie)   1.00 1.00 1.00
    Pck (Režim ohrievania kľukovej skrine) kW 0.050 0.050 0.050
    Poff (Režim vyp.) kW 0.049 0.049 0.049
    Psb (Pohotovostný režim) kW 0.049 0.049 0.049
    Pto (Termostat vyp.) kW 0.186 0.186 0.186
  Integrovaný doplnkový ohrievač Emisie NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 0.00 0.00 0.00
    Typ energetického vstupu   Elektrické časti Elektrické časti Elektrické časti
Vykur. priestoru Priem. podnebie – výstup vody 35°C Všeobecné Ročná spotreba energie kWh 6,140 6,810 7,920
      Ƞs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru) % 126 131 134
      Nom. pri -10°C kW 10.2 11.7 13.8
      Qhe Ročná spot. ener. (GCV) Gj 22.1 24.5 28.5
      SCOP   3.22 3.34 3.41
      Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru   A+ A+ A+
    Podmienka A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.83 2.89 2.88
      Pdh kW 6.80 8.00 9.60
      PERd % 113 116 115
    Podmienka B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Degradačné vykurovanie)   1.00 1.00 1.00
      COPd   3.74 3.84 3.64
      Pdh kW 5.50 6.50 7.60
      PERd % 150 154 146
    Podmienka C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Degradačné vykurovanie)   1.00 1.00 1.00
      COPd   4.44 4.49 4.65
      Pdh kW 4.60 4.60 4.90
      PERd % 178 180 186
    Podmienka D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Degradačné vykurovanie)   1.00 1.00 1.00
      COPd   5.31 5.59 5.76
      Pdh kW 5.30 5.30 5.20
      PERd % 212 224 230
    Nom. dopl. vykur. výkon Psup (pri návrh. teplote Tdesign -10°C) kW 4.00 4.50 4.90
    Tbiv (bivalentná teplota) COPd   3.11 3.11 3.21
      Pdh kW 6.90 7.70 9.60
      PERd % 124 124 128
      Tbiv °C -2.00 -2.00 -2.00
    Tol (teplotný prevádzkový limit) COPd   2.49 2.55 2.57
      Pdh kW 6.20 7.30 8.90
      PERd % 99.6 102 103
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0
  Chlad. pod. – výstup vody 35°C Všeobecné Ročná spotreba energie kWh 7,660 8,730 9,700
      Ƞs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru) % 108 108 113
      Nom. pri -22°C kW 9.00 10.1 11.7
      Qhe Ročná spot. ener. (GCV) Gj 27.6 31.4 34.9
  Teplé podnebie – výstup vody 35°C Všeobecné Ročná spotreba energie kWh 2,230 2,460 2,660
      Ƞs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru) % 137 147 156
      Nom. pri 2°C kW 7.30 8.50 9.50
      Qhe Ročná spot. ener. (GCV) Gj 8.03 8.85 9.57
Power supply Názov   V3 V3 V3
  Fáza   1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50
  Napätie V 230 230 230
  Rozsah napätia Min. % -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10
Jednotka Minimum Ssc value   Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12 Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12 Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12
  Odporúčané istenie A 32 32 32
Kompresor Spôsob spúšťania   Jednotky s invertorom Jednotky s invertorom Jednotky s invertorom
  Ohrievač kľukovej skrine W 33 33 33
Pripojenia vedenia Všeobecné   Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku
Poznámky Podlahový program: chladenie Ta 35 °C - LWE 18°C ( Dt: 5 °C); ohrievanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (Dt: 5 °C) Podlahový program: chladenie Ta 35 °C - LWE 18°C ( Dt: 5 °C); ohrievanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (Dt: 5 °C) Podlahový program: chladenie Ta 35 °C - LWE 18°C ( Dt: 5 °C); ohrievanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (Dt: 5 °C)
  Program Fan-coil: chladenie Ta 35 °C - LWE 7 °C (Dt: 5°C); ohrievanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt: 5 °C) Program Fan-coil: chladenie Ta 35 °C - LWE 7 °C (Dt: 5°C); ohrievanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt: 5 °C) Program Fan-coil: chladenie Ta 35 °C - LWE 7 °C (Dt: 5°C); ohrievanie Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt: 5 °C)
  Podmienka: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) Podmienka: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) Podmienka: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)
  Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)
  Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby Vrátane potrubia + PHE; bez expanznej nádoby
  Bez objemu vody v jednotke. Pri väčšine aplikácií dosahuje minimálny objem vody uspokojivý výsledok. V dôležitých procesoch alebo v miestnostiach s vysokým zaťažením vykurovania je však potrebný extra objem vody. Viac informácii nájdete v prevádzkovom rozsahu. Bez objemu vody v jednotke. Pri väčšine aplikácií dosahuje minimálny objem vody uspokojivý výsledok. V dôležitých procesoch alebo v miestnostiach s vysokým zaťažením vykurovania je však potrebný extra objem vody. Viac informácii nájdete v prevádzkovom rozsahu. Bez objemu vody v jednotke. Pri väčšine aplikácií dosahuje minimálny objem vody uspokojivý výsledok. V dôležitých procesoch alebo v miestnostiach s vysokým zaťažením vykurovania je však potrebný extra objem vody. Viac informácii nájdete v prevádzkovom rozsahu.
  Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny