EWAQ080G-XS EWAQ090G-XS EWAQ105G-XS EWAQ115G-XS EWAQ130G-XS EWAQ150G-XS
Chladiaci výkon Men. kW 79.79 90.26 105.3 116.8 130 149
  Nomin. kW 79.79 90.26 105.3 116.8 130 149
Capacity control Method   Staged Staged Staged Staged Staged Staged
  Minimálna kapacita % 50 44 50 44 50 43
Príkon Chladenie Men. kW 25.75 29.04 33.75 37.68 42.26 48.09
EER 3.099 3.108 3.121 3.099 3.1 3.099
ESEER 4.2 4.3 4.28 4.34 4.22 4.36
IPLV 4.82 5.04 4.96 5.02 4.92 5.05
SEER 3.95 4.188 4.254 4.224 4.314 4.21
Rozmery Jednotka Hĺbka mm 2,680 3,200 3,200 3,200 3,800 3,800
    Výška mm 1,800 1,800 1,800 1,800 1,820 1,820
    Šírka mm 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195
Weight Prevádzková hmotnosť kg 744 860 1,002 1,040 1,102 1,144
  Jednotka kg 734 850 987 1,024 1,086 1,123
Kryt Colour   Slonovinovo biela Slonovinovo biela Slonovinovo biela Slonovinovo biela Slonovinovo biela Slonovinovo biela
  Materiál   Pozinkovaný oceľový plech s náterom Pozinkovaný oceľový plech s náterom Pozinkovaný oceľový plech s náterom Pozinkovaný oceľový plech s náterom Pozinkovaný oceľový plech s náterom Pozinkovaný oceľový plech s náterom
Vodný výmenník tepla Type   Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger Braze plate heat exchanger
  Prietok vody Chladenie Nom. ot. l/s 3.8 4.3 5 5.6 6.3 7.1
  Tlaková strata Chladenie Nom. ot. kPa 25.7 32.7 20.3 19.9 25.4 20.6
  Objem vody l 5.58 4.86 4.86 5.6 5.6 8.1
  Izolačný materiál   Uzavretá bunka Uzavretá bunka Uzavretá bunka Uzavretá bunka Uzavretá bunka Uzavretá bunka
Výmenník tepla vzduchu Type   Mikro kanál Mikro kanál Mikro kanál Mikro kanál Mikro kanál Mikro kanál
Tepelný výmenník Vo vnútri   voda voda voda voda voda voda
  Outdoor side   vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch vzduch
Ventilátor Množstvo   6 6 8 8 10 10
  Typ   Priame čerpadlo Priame čerpadlo Priame čerpadlo Priame čerpadlo Priame čerpadlo Priame čerpadlo
  Prietok vzduchu Men. l/s 9,029 9,498 12,008 12,008 15,046 15,046
    Chladenie Rated m³/h 32,539.31 34,203.89 43,280.11 43,280.11 54,223.87 54,223.87
  Priemer mm 450 450 450 450 450 450
  Rýchlosť ot/min 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360
Motor ventilátora Pohon   DOL DOL DOL DOL DOL DOL
  Vstup Chladenie W 2,700 2,700 3,600 3,600 4,500 4,500
Kompresor Množstvo_   2 2 2 2 2 2
  Type   Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression
  Driver   elektrický motor elektrický motor elektrický motor elektrický motor elektrický motor elektrický motor
  Olej Objem náplne l 6.76 8.05 9.34 11.47 13.6 13.6
Prevádzkový rozsah Strana vzduchu Chladenie Max. °CDB 45 45 45 45 45 45
      Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Strana vody Chladenie Max. °CDB 15 15 15 15 15 15
      Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10
Úroveň akustického výkonu Chladenie Men. dBA 84 85 87 89 89 89
Hladina akust. tlaku Chladenie Men. dBA 66 68 69 71 71 71
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088
  Obvody Množstvo   1 1 1 1 1 1
  Náplň kg 9.1 12.7 13.1 13.2 16.1 15
Chladivo Na okruh TCO2Eq 19 26.5 27.3 27.6 33.6 31.3
Pripojenia potrubia Evaporator water inlet/outlet (OD)   2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2
Chladenie priestoru Podmienka A 35°C Pdc kW 79.8 90.3 105.3 116.8 130.0 149.0
    EERd   3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
  Podmienka B 30°C Pdc kW 59.1 61.4 76.4 77.8 96.9 102.9
    EERd   4.0 4.4 4.2 4.2 4.1 4.1
  Podmienka C 25°C Pdc kW 37.5 42.4 49.5 54.9 61.6 70.0
    EERd   4.8 4.9 5.0 4.9 5.1 4.8
  Podmienka D 20°C Pdc kW 16.8 19.0 22.1 24.5 27.5 31.3
    EERd   4.9 5.2 5.3 5.1 5.3 5.0
  ηs, c % 155.0 164.5 167.2 166.0 169.6 165.4
Všeobecné Podrobnosti o dodávateľovi/výrobcovi Name and address   Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy Daikin Applied Europe - Via Piani di S.Maria 72, 00040 Ariccia (Roma), Italy
LW(A) Hlad. akus. výkonu (EN14825) dB(A) 84 85 87 89 89 89
Chladenie Cdc (Degradačné chladenie)   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Použité štandardné podmienky hodnotenia Nízkoteplotná aplikácia Aplikácia so strednou teplotou Aplikácia so strednou teplotou Aplikácia so strednou teplotou Aplikácia so strednou teplotou Aplikácia so strednou teplotou
Spotreba energie v inom ako aktívnom režime Crankcase heater mode PCK W 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
  Vypnutý režim POFF W 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  Pohotovostný režim Chladenie PSB W 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
  Režim vypnutého termostatu PTO Chladenie W 0.136 0.136 0.156 0.156 0.156 0.156
Power supply Fáza   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 400 400 400 400 400 400
  Rozsah napätia Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10
Jednotka Spúšťací prúd Max A 213 264 272 319 329 367
  Prevádz. prúd Chladenie Nom. ot. A 52 56 61 69 76 87
    Max A 70 75 83 91 101 116
  Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov A 77 83 91 100 111 128
Ventilátory Menovitý prevádzkový prúd A 6 6 8 8 10 10
Kompresor Fáza   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Napätie V 400 400 400 400 400 400
  Rozsah napätia Min. % -10 -10 -10 -10 -10 -10
    Max. % 10 10 10 10 10 10
  Maximálny prevádzkový prúd A 62 67 73 81 89 104
  Spôsob spúšťania   Priamo v spriahnutom režime Priamo v spriahnutom režime Priamo v spriahnutom režime Priamo v spriahnutom režime Priamo v spriahnutom režime Priamo v spriahnutom režime
Poznámky (1) - Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení. Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení. Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení. Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení. Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení. Chladenie: teplota prítokovej vody výparníka 12℃; teplota odtokovej vody výparníka 7°C; teplota okolitého vzduchu 35°C; prevádzka pri plnom zaťažení.
  (2) - Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz Ak.výkon(vypar.12/7°C,teplota okolia 35°C prevádzka v plnom zaťažení)podľa normy ISO9614 a Eurovent8/1. Certifikácia odkazuje len na celkový ak.výkon, ak. tlak je vypočítaný z hladiny akustického výkonu a slúži len na info. účely, nezvažuje sa odraz
  (3) - Kvapalina: Voda Kvapalina: Voda Kvapalina: Voda Kvapalina: Voda Kvapalina: Voda Kvapalina: Voda
  (4) - Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software). Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software). Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software). Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software). Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software). Ďalšie informácie o prevádzkových limitoch nájdete v softvéri pre návrh chladiča CSS (Chiller Selection Software).
  (5) - Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky. Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky. Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky. Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky. Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky. Zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny. Skutočné plnenie chladiva závisí od konečnej konštrukcie jednotky, podrobnosti nájdete na označeniach jednotky.
  (6) - Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%. Prípustná odchýlka napätia ± 10%. Asymetria napätia medzi fázami musí byť v intervale ± 3%.
  (7) - Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení. Maximálny rozbehový prúd: rozbehový prúd najväčšieho kompresora + prúd ďalších kompresorov pri maximálnej záťaži + prúd ventilátorov pri maximálnej záťaži. V prípade jednotiek riadených invertorom sa nezistil žiadny zaťažovací prúd pri spustení.
  (8) - Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov. Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov. Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov. Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov. Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov. Nominálny prúd v režime chladenia: teplota prítokovej vody výparníka 12 °C; výstupná teplota vody odparovača 7 ℃; teplota okolitého vzduchu 35 °C. Prúd kompresora + ventilátorov.
  (9) - Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov Maximálny prevádzkový prúd vychádza z maximálneho spotrebovaného prúdu kompresora vo svojom plášti a maximálneho spotrebovaného prúdu ventilátorov
  (10) - Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia. Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia. Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia. Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia. Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia. Maximálny prúd v zariadení na dimenzovanie vodičov vychádza z minimálneho povoleného napätia.
  (11) - Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1 Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1 Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1 Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1 Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1 Maximálny prúd na dimenzovanie vodičov: FLA kompresora (Full Load Ampere) + el. prúd ventilátorov x 1,1
  (12) - Výkony jednotiek odkazujú na ideálne prevádzkové podmienky, ktorú sú reprodukovateľné v prostredí laboratórnych skúšok podľa uznávaných priemyselných noriem (napr. EN14511) Výkony jednotiek odkazujú na ideálne prevádzkové podmienky, ktorú sú reprodukovateľné v prostredí laboratórnych skúšok podľa uznávaných priemyselných noriem (napr. EN14511) Výkony jednotiek odkazujú na ideálne prevádzkové podmienky, ktorú sú reprodukovateľné v prostredí laboratórnych skúšok podľa uznávaných priemyselných noriem (napr. EN14511) Výkony jednotiek odkazujú na ideálne prevádzkové podmienky, ktorú sú reprodukovateľné v prostredí laboratórnych skúšok podľa uznávaných priemyselných noriem (napr. EN14511) Výkony jednotiek odkazujú na ideálne prevádzkové podmienky, ktorú sú reprodukovateľné v prostredí laboratórnych skúšok podľa uznávaných priemyselných noriem (napr. EN14511) Výkony jednotiek odkazujú na ideálne prevádzkové podmienky, ktorú sú reprodukovateľné v prostredí laboratórnych skúšok podľa uznávaných priemyselných noriem (napr. EN14511)
  (13) - Hmotnosť a rozmery sú orientačné, konkrétne hodnoty nájdete na certifikovaných výkresoch, ktoré vydal výrobca Hmotnosť a rozmery sú orientačné, konkrétne hodnoty nájdete na certifikovaných výkresoch, ktoré vydal výrobca Hmotnosť a rozmery sú orientačné, konkrétne hodnoty nájdete na certifikovaných výkresoch, ktoré vydal výrobca Hmotnosť a rozmery sú orientačné, konkrétne hodnoty nájdete na certifikovaných výkresoch, ktoré vydal výrobca Hmotnosť a rozmery sú orientačné, konkrétne hodnoty nájdete na certifikovaných výkresoch, ktoré vydal výrobca Hmotnosť a rozmery sú orientačné, konkrétne hodnoty nájdete na certifikovaných výkresoch, ktoré vydal výrobca
  (14) - Konkrétne informácie a ďalšom príslušenstve nájdete v časti o príslušenstve v projekčných podkladoch Konkrétne informácie a ďalšom príslušenstve nájdete v časti o príslušenstve v projekčných podkladoch Konkrétne informácie a ďalšom príslušenstve nájdete v časti o príslušenstve v projekčných podkladoch Konkrétne informácie a ďalšom príslušenstve nájdete v časti o príslušenstve v projekčných podkladoch Konkrétne informácie a ďalšom príslušenstve nájdete v časti o príslušenstve v projekčných podkladoch Konkrétne informácie a ďalšom príslušenstve nájdete v časti o príslušenstve v projekčných podkladoch