EKRUCBL6A EKRUCBL4A EKRUCBL3A EKRUCBL7A EKRUCBL2A EKRUCBL5A EKRUCBL1A
Riadiace systémy Trieda regulácie teploty   C C C C C C C
  Prínos k sezónnej účinnosti vykurovania % 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0