EHVH04S23DAVG / ERGA04DAV3 EHVH08S23DAVG / ERGA06DAV3 EHVH08S23DAVG / ERGA08DAV3
Vykurovací výkon Men. kW 4.30 (1), 4.60 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Príkon Kúrenie Men. kW 0.850 (1), 1.26 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Teplá pitná voda od 10°C do 50°C Nom. ot. kWh 3.01 (0.000) 3.01 (0.000) 3.01 (0.000)
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h40min 1h40min 1h40min
COP 5.10 (1), 3.65 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
Ohrev teplej pitnej vody Všeobecné Uvedený záťažový profil   XL XL XL
  Priemerná klíma Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody   A+ A+ A+
Vykur. priestoru Priemerné podnebie – výstup vody 55°C Všeobecné SCOP   3.26 3.26 3.32
      Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru   A++ A++ A++
  Priem. podnebie – výstup vody 35°C Všeobecné SCOP   4.48 4.47 4.56
      Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru   A++ A++ A++
Poznámky Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C)