EHBX11CB3V / ERHQ011BAW1 EHBX11CB9W / ERHQ011BAW1 EHBX16CB3V / ERHQ014BAW1 EHBX16CB9W / ERHQ014BAW1 EHBX16CB3V / ERHQ016BAW1 EHBX16CB9W / ERHQ016BAW1
Vykurovací výkon Men. kW 11.3 (1), 11.0 (2) 11.3 (1), 11.0 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2) 16.1 (1), 15.1 (2) 16.1 (1), 15.1 (2)
Chladiaci výkon Men. kW 15.1 (1), 11.7 (2) 15.1 (1), 11.7 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.1 (1), 12.6 (2) 16.8 (1), 13.1 (2) 16.8 (1), 13.1 (2)
Príkon Kúrenie Men. kW 2.63 (1), 3.24 (2) 2.63 (1), 3.24 (2) 3.42 (1), 4.21 (2) 3.42 (1), 4.21 (2) 3.82 (1), 4.69 (2) 3.82 (1), 4.69 (2)
  Chladenie Men. kW 4.53 (1), 4.31 (2) 4.53 (1), 4.31 (2) 5.43 (1), 5.08 (2) 5.43 (1), 5.08 (2) 6.16 (1), 5.73 (2) 6.16 (1), 5.73 (2)
COP 4.30 (1), 3.39 (2) 4.30 (1), 3.39 (2) 4.24 (1), 3.22 (2) 4.24 (1), 3.22 (2) 4.20 (1), 3.22 (2) 4.20 (1), 3.22 (2)
EER 3.32 (1), 2.72 (2) 3.32 (1), 2.72 (2) 2.96 (1), 2.47 (2) 2.96 (1), 2.47 (2) 2.72 (1), 2.29 (2) 2.72 (1), 2.29 (2)
Čerpadlo Jednotka s nominálnym ESP Chladenie kPa 33.0 (3), 3.00 (4) 33.0 (3), 3.00 (4) 64.0 (3), 32.0 (4) 64.0 (3), 32.0 (4) 61.0 (3), 23.0 (4) 61.0 (3), 23.0 (4)
    Kúrenie kPa 36.0 (5), 39.0 (6) 36.0 (5), 39.0 (6) 49.0 (5), 57.0 (6) 49.0 (5), 57.0 (6) 32.0 (5), 43.0 (6) 33.0 (5), 42.0 (6)
Výmenník tepla na strane vody Rýchlosť prietoku vody Chladenie Men. l/min 33.6 (3), 43.1 (4) 33.6 (3), 43.1 (4) 36.0 (3), 46.0 (4) 36.0 (3), 46.0 (4) 37.6 (3), 48.0 (4) 37.6 (3), 48.0 (4)
    Kúrenie Men. l/min 32.5 (5), 31.5 (6) 32.5 (5), 31.5 (6) 41.6 (5), 38.9 (6) 41.6 (5), 38.9 (6) 46.0 (5), 43.3 (6) 45.9 (5), 43.6 (6)
Všeobecné Podrobnosti o dodávateľovi/výrobcovi Name and address   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Názov alebo ochranná známka   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Popis produktu Tepelné čerpadlo vzduch-voda   Áno Áno Áno Áno Áno Áno
    Tepelné čerpadlo soľanka-voda   Nie Nie Nie Nie Nie Nie
    Tepelné čerpadlo v kombinácii s ohrievačom   Nie Nie Nie Nie Nie Nie
    Nízkoteplotné tepelné čerpadlo   Nie Nie Nie Nie Nie Nie
    Integrovaný doplnkový ohrievač   Áno Áno Áno Áno Áno Áno
    Tepelné čerpadlo voda-voda   Nie Nie Nie Nie Nie Nie
  LW(A) Hladina akustického výkonu (podľa EN14825) Vnútorná jednotka dB(A) 41.0 41.0 44.0 44.0 44.0 44.0
LW(A) Hladina akustického výkonu (podľa EN14825) Vonkajšia jednotka dB(A) 64.0 64.0 64.0 64.0 66.0 66.0
Akustická podmienka – Ekodizajn a energetická trieda Akustický výkon v režime vykurovania, odmeraný podľa EN12102, podľa podmienok normy EN14825 Akustický výkon v režime vykurovania, odmeraný podľa EN12102, podľa podmienok normy EN14825 Akustický výkon v režime vykurovania, odmeraný podľa EN12102, podľa podmienok normy EN14825 Akustický výkon v režime vykurovania, odmeraný podľa EN12102, podľa podmienok normy EN14825 Akustický výkon v režime vykurovania, odmeraný podľa EN12102, podľa podmienok normy EN14825 Akustický výkon v režime vykurovania, odmeraný podľa EN12102, podľa podmienok normy EN14825
Vykurovanie priestoru – všeobecne Jednotka vzduch-voda Nominálny prietok vzduchu (vonkajší) m³/h 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
  Iné Cdh (Degradačné vykurovanie)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    Pck (Režim ohrievania kľukovej skrine) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Poff (Režim vyp.) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Psb (Pohotovostný režim) kW 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
    Pto (Termostat vyp.) kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057
  Integrovaný doplnkový ohrievač Emisie NOx mg/kWh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Psup kW 3.00 9.00 3.00 9.00 3.00 9.00
    Typ energetického vstupu   Elektrické časti Elektrické časti Elektrické časti Elektrické časti Elektrické časti Elektrické časti
Vykur. priestoru Priemerné podnebie – výstup vody 55°C Všeobecné Ročná spotreba energie kWh 6,680 6,680 8,960 8,960 9,160 9,160
      Ƞs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru) % 113 113 109 109 115 115
      Nom. pri -10°C kW 9.99 9.99 12.7 12.7 13.7 13.7
      Qhe Ročná spot. ener. (GCV) Gj 24.1 24.1 32.2 32.2 33.0 33.0
      SCOP   2.90 2.90 2.80 2.80 2.96 2.96
      Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru   A+ A+ A+ A+ A+ A+
    Podmienka A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (Degradačné vykurovanie)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   2.10 2.10 1.95 1.95 1.95 1.95
      Pdh kW 7.30 7.30 8.34 8.34 8.62 8.62
      PERd % 84.0 84.0 78.0 78.0 78.0 78.0
    Podmienka B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Degradačné vykurovanie)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.29 3.29 3.02 3.02 3.13 3.13
      Pdh kW 5.33 5.33 6.60 6.60 7.50 7.50
      PERd % 132 132 121 121 125 125
    Podmienka C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Degradačné vykurovanie)   0.950 0.950 1.00 1.00 0.950 0.950
      COPd   3.93 3.93 4.20 4.20 4.45 4.45
      Pdh kW 4.42 4.42 4.48 4.48 4.90 4.90
      PERd % 157 157 168 168 178 178
    Podmienka D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Degradačné vykurovanie)   0.940 0.940 0.930 0.930 0.940 0.940
      COPd   5.52 5.52 6.48 6.48 5.63 5.63
      Pdh kW 5.30 5.30 5.42 5.42 5.30 5.30
      PERd % 221 221 259 259 225 225
    Tol (teplotný prevádzkový limit) COPd   1.00 1.00 1.41 1.41 1.27 1.27
      Pdh kW 3.64 3.64 6.21 6.21 6.10 6.10
      PERd % 40.0 40.0 56.4 56.4 50.8 50.8
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
    Nom. dopl. vykur. výkon Psup (pri návrh. teplote Tdesign -10°C) kW 6.35 6.35 6.52 6.52 7.62 7.62
    Tbiv (bivalentná teplota) COPd   2.40 2.40 2.38 2.38 2.36 2.36
      Pdh kW 7.12 7.12 9.02 9.02 10.0 10.0
      PERd % 96.0 96.0 95.2 95.2 94.4 94.4
      Tbiv °C -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00
  Chlad. pod. – výstup vody 55°C Všeobecné Ročná spotreba energie kWh 10,400 10,400 11,500 11,500 12,400 12,400
      Ƞs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru) % 93.0 93.0 96.8 96.8 103 103
      Nom. pri -22°C kW 10.4 10.4 11.9 11.9 13.6 13.6
      Qhe Ročná spot. ener. (GCV) Gj 37.4 37.4 41.3 41.3 44.6 44.6
  Teplé podnebie – výstup vody 55°C Všeobecné Ročná spotreba energie kWh 2,730 2,730 3,180 3,180 3,410 3,410
      Ƞs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru) % 114 114 124 124 124 124
      Nom. pri 2°C kW 7.14 7.14 8.84 8.84 9.33 9.33
      Qhe Ročná spot. ener. (GCV) Gj 9.81 9.81 11.5 11.5 12.3 12.3
  Priem. podnebie – výstup vody 35°C Všeobecné SCOP   3.08 3.08 3.34 3.34 3.33 3.33
      Ročná spotreba energie kWh 7,160 7,160 8,530 8,530 9,530 9,530
      Ƞs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru) % 120 120 131 131 130 130
      Nom. pri -10°C kW 11.3 11.3 14.5 14.5 16.1 16.1
      Qhe Ročná spot. ener. (GCV) Gj 25.8 25.8 30.7 30.7 34.3 34.3
      Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru   A A A+ A+ A+ A+
    Podmienka A (-7°CDB/-8°CWB) COPd   2.72 2.72 2.73 2.73 2.63 2.63
      Pdh kW 6.64 6.64 8.59 8.59 9.24 9.24
      PERd % 109 109 109 109 105 105
    Podmienka B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Degradačné vykurovanie)   1.00 1.00 1.00 1.00    
      COPd   3.99 3.99 4.01 4.01 3.82 3.82
      Pdh kW 6.10 6.10 7.81 7.81 8.64 8.64
      PERd % 160 160 160 160 153 153
    Podmienka C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Degradačné vykurovanie)   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
      COPd   3.42 3.42 4.51 4.51 4.82 4.82
      Pdh kW 3.92 3.92 5.02 5.02 5.56 5.56
      PERd % 137 137 180 180 193 193
    Podmienka D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Degradačné vykurovanie)   1.00 1.00 0.950 0.950 0.950 0.950
      COPd   3.39 3.39 4.60 4.60 4.93 4.93
      Pdh kW 4.10 4.10 5.02 5.02 5.42 5.42
      PERd % 136 136 184 184 197 197
    Tol (teplotný prevádzkový limit) COPd   2.47 2.47 2.51 2.51 2.43 2.43
      Pdh kW 6.10 6.10 7.97 7.97 8.60 8.60
      PERd % 98.8 98.8 100 100 97.2 97.2
      TOL °C -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 -10.0
      WTOL °C 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
    Tbiv (bivalentná teplota) COPd   3.31 3.31 3.39 3.39 3.26 3.26
      Pdh kW 7.63 7.63 9.60 9.60 10.2 10.2
      PERd % 132 132 136 136 130 130
      Tbiv °C -2.00 -2.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
    Nom. dopl. vykur. výkon Psup (pri návrh. teplote Tdesign -10°C) kW 5.22 5.22 6.53 6.53 7.45 7.45
  Chlad. pod. – výstup vody 35°C Všeobecné Ročná spotreba energie kWh 9,010 9,010 10,100 10,100 11,600 11,600
      Ƞs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru) % 108 108 126 126 127 127
      Nom. pri -22°C kW 10.5 10.5 13.6 13.6 15.7 15.7
      Qhe Ročná spot. ener. (GCV) Gj 32.4 32.4 36.4 36.4 41.8 41.8
  Teplé podnebie – výstup vody 35°C Všeobecné Ročná spotreba energie kWh 2,840 2,840 2,860 2,860 2,980 2,980
      Ƞs (Sezónna účinnosť vykurovania priestoru) % 127 127 156 156 160 160
      Nom. pri 2°C kW 8.20 8.20 10.1 10.1 10.7 10.7
      Qhe Ročná spot. ener. (GCV) Gj 10.2 10.2 10.3 10.3 10.7 10.7
Poznámky (1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) (1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)
  (2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) (2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C)
  (3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) (3) - Tamb 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)
  (4) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18℃ (DT=5°C)
  (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (6) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (6) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (6) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (6) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) (6) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)