EHBH04CB3V EHBH08CB9W EHBH08CB3V EHBH11CB3V EHBH11CB9W EHBH16CB9W EHBH16CB3V
Kryt Colour   Biela Biela Biela Biela Biela Biela Biela
  Materiál   Predobalený tabuľový plech Predobalený tabuľový plech Predobalený tabuľový plech Predobalený tabuľový plech Predobalený tabuľový plech Predobalený tabuľový plech Predobalený tabuľový plech
Rozmery Jednotka Výška mm 890 890 890 890 890 890 890
    Šírka mm 480 480 480 480 480 480 480
    Hĺbka mm 344 344 344 344 344 344 344
Weight Jednotka kg 41 45 43 43 44 45 44
PED Category   Art3§3, Pozrite si poznámku 1 Kategória I, Pozrite si poznámku 1 Kategória I, Pozrite si poznámku 1 Art3§3, Pozrite si poznámku 1 Art3§3, Pozrite si poznámku 1 Art3§3, Pozrite si poznámku 1 Art3§3, Pozrite si poznámku 1
Úroveň akustického výkonu Men. dBA 40 (4) 40 (4) 40 (4) 41 (4) 41 (4) 44 (4) 44 (4)
Hladina akust. tlaku Men. dBA 26 (5) 26 (5) 26 (5) 27 (5) 27 (5) 30 (5) 30 (5)
Prevádzkový rozsah Kúrenie Strana vody Min. °C 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6)
      Max. °C 55 55 55 55 (7) 55 (7) 55 (7) 55 (7)
Power supply Názov   Pozrite si poznámku 8 Pozrite si poznámku 8 Pozrite si poznámku 8 Pozrite si poznámku 9 Pozrite si poznámku 9 Pozrite si poznámku 9 Pozrite si poznámku 9
Elektrický ohrievač Zdroj napájania Názov   3V3 9W 3V3 3V3 9W 9W 3V3
    Fáza   1~ Pozrite si Návod na montáž alebo výkres 4D097266 1~ 1~ Pozrite si Návod na montáž alebo výkres 4D097266 Pozrite si Návod na montáž alebo výkres 4D097266 1~
    Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50
    Napätie V 230   230 230     230
Pripojenia vedenia Na prepojenie s používateľským rozhraním Množstvo   2 2 2 2 2 2 2
    Poznámka   0,75 mm² do 1,25 mm² (max. dĺžka 500 m) 0,75 mm² do 1,25 mm² (max. dĺžka 500 m) 0,75 mm² do 1,25 mm² (max. dĺžka 500 m) 0,75 mm² do 1,25 mm² (max. dĺžka 500 m) 0,75 mm² do 1,25 mm² (max. dĺžka 500 m) 0,75 mm² do 1,25 mm² (max. dĺžka 500 m) 0,75 mm² do 1,25 mm² (max. dĺžka 500 m)
Poznámky Kategória jednotky PED: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES Kategória jednotky PED: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES Kategória jednotky PED: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES Kategória jednotky PED: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES Kategória jednotky PED: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES Kategória jednotky PED: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES Kategória jednotky PED: vylúčená z rozsahu PED kvôli článku 1, položka 3.6 Smernice 97/23/ES
  Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním). Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním). Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním). Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním). Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním). Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním). Ak je jednotka v režime len s tepelným čerpadlom, prevádzková oblasť sa rozšíri na nižšie prietoky. (nie pri spustení, bez prevádzky so záložným ohrievačom, bez prevádzky s rozmrazovaním).
  Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby
  DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  Hladina akustického tlaku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Uvedená hladina akustického tlaku je max. možná hodnota vnútri prevádz. rozsahu jednotky. Hladina akustického tlaku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Uvedená hladina akustického tlaku je max. možná hodnota vnútri prevádz. rozsahu jednotky. Hladina akustického tlaku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Uvedená hladina akustického tlaku je max. možná hodnota vnútri prevádz. rozsahu jednotky. Hladina akustického tlaku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Uvedená hladina akustického tlaku je max. možná hodnota vnútri prevádz. rozsahu jednotky. Hladina akustického tlaku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Uvedená hladina akustického tlaku je max. možná hodnota vnútri prevádz. rozsahu jednotky. Hladina akustického tlaku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Uvedená hladina akustického tlaku je max. možná hodnota vnútri prevádz. rozsahu jednotky. Hladina akustického tlaku sa meria v bezodrazovej miestnosti vo vzdialenosti 1 m od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od vzdialenosti a akustického prostredia. Uvedená hladina akustického tlaku je max. možná hodnota vnútri prevádz. rozsahu jednotky.
  15℃ – 25 °C: Iba BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky 15℃ – 25 °C: Iba BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky 15℃ – 25 °C: Iba BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky 15℃ – 25 °C: Iba BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky 15℃ – 25 °C: Iba BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky 15℃ – 25 °C: Iba BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky 15℃ – 25 °C: Iba BUH, bez prevádzky tepelného čerpadla = počas uvedenia do prevádzky
  > 50°C len BSH, bez prevádzky tepelného čerpadla > 50°C len BSH, bez prevádzky tepelného čerpadla > 50°C len BSH, bez prevádzky tepelného čerpadla Viac informácii o rozdieloch medzi modelmi *RHQ* a *RLQ* nájdete v prevádzkovom rozsahu Viac informácii o rozdieloch medzi modelmi *RHQ* a *RLQ* nájdete v prevádzkovom rozsahu Viac informácii o rozdieloch medzi modelmi *RHQ* a *RLQ* nájdete v prevádzkovom rozsahu Viac informácii o rozdieloch medzi modelmi *RHQ* a *RLQ* nájdete v prevádzkovom rozsahu
  Vyššie uvedená spotreba energie jednotky s výmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač a čerpadlo jednotky s výmenníkom je napájané z vonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie. Vyššie uvedená spotreba energie jednotky s výmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač a čerpadlo jednotky s výmenníkom je napájané z vonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie. Vyššie uvedená spotreba energie jednotky s výmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač a čerpadlo jednotky s výmenníkom je napájané z vonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie. > 50°C len BSH, bez prevádzky tepelného čerpadla > 50°C len BSH, bez prevádzky tepelného čerpadla > 50°C len BSH, bez prevádzky tepelného čerpadla > 50°C len BSH, bez prevádzky tepelného čerpadla
  Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu Vyššie uvedená spotreba energie jednotky s výmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač a čerpadlo jednotky s výmenníkom je napájané z vonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie. Vyššie uvedená spotreba energie jednotky s výmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač a čerpadlo jednotky s výmenníkom je napájané z vonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie. Vyššie uvedená spotreba energie jednotky s výmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač a čerpadlo jednotky s výmenníkom je napájané z vonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie. Vyššie uvedená spotreba energie jednotky s výmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač a čerpadlo jednotky s výmenníkom je napájané z vonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie.
  Vyberte priemer a typ podľa národných a miestnych nariadení Vyberte priemer a typ podľa národných a miestnych nariadení Vyberte priemer a typ podľa národných a miestnych nariadení Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu Zariadenie vyhovujúce norme EN/IEC 61000-3-12: Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu
        Vyberte priemer a typ podľa národných a miestnych nariadení Vyberte priemer a typ podľa národných a miestnych nariadení Vyberte priemer a typ podľa národných a miestnych nariadení Vyberte priemer a typ podľa národných a miestnych nariadení