SB.BD121TO118D SB.MDB121TO118E SB.BD121NO118D SB.BD123TO118D SB.MDB123TO118E SB.MDB135TO50E SB.BD135TO50D SB.MDB135NO50E SB.BD135NO50D SB.MDB140TO50E SB.MDB221NO118E SB.MDB221TO50E SB.BD221NO118D SB.BD221TO50D SB.MDB235TO02E SB.MDB335NO02E SB.MDB335TO02E SB.MDB340NO02E SB.MDB340TO02E
Chladiaci výkon Nízka teplota R-452A Nom. kW 0.905 (1)   0.662 (1) 1.088 (1)     2.38 (1)   2.384 (1)       1.342 (1) 1.719 (1)          
Vonkajšie rozmery Kondenzačná jednotka Šírka mm 620 620 620 620 620 820 820 820 820 920 820 820 820 820 1,075 1,575 1,575 1,725 1,725
    Hĺbka mm 337 337 337 337 337 427 427 427 427 540 427 427 427 427 532 642 642 742 742
  Jednotka výparníka Výška mm 215 215 215 215 215 215 215 215 215 545 215 215 215 215 530 600 600 620 620
    Šírka mm 614 614 614 614 614 1,614 1,614 1,614 1,614 805 1,034 1,034 1,034 1,034 1,220 1,690 1,690 1,840 1,840
    Hĺbka mm 410 410 410 410 410 410 410 410 410 690 410 410 410 410 690 690 690 700 700
Kompresor Typ   Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová Hermetická piestová
  Nominálny výkon kW 1.1 0.4 0.75 1.3 0.7 2.6 2.2 2.2 2.2 2.94 0.9 1.7 1.3 1.5 3.7 4.8 6.3 7.4 9.555
  Spôsob spúšťania_   Priamy Priamy Priamy Priamy Priamy Priamy Priamy Priamy   Priamy Priamy Priamy Priamy Priamy Priamy Priamy Priamy Priamy Priamy
Kondenzátor Prietok vzduchu m³/h 750 750 750 750 750 1,500 1,500 1,500 1,500 3,150 1,400 1,400 1,400 1,400 3,200 5,500 7,000 8,100 8,100
Defrost Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém Elektrický systém
Ohrievače rozmrazovania W 450 450 450 450 450 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 800 800 800 800 3,000 4,000 4,000 4,800 4,800
Výparník Prietok vzduchu m³/h 600 600 600 600 600 1,800 1,800 1,800 1,800 2,300 1,200 1,200 1,200 1,200 4,600 6,800 6,400 8,400 8,000
  Vyfúknutie vzduchu m 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 12 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 11 (2) 11 (2) 11 (2) 13 (2) 12 (2)
Prevádzkový rozsah Teplota v chladnej miestnosti Min. °C -25 -5 -25 -25 -5 -5 -25 -5 -25 -5 -5 -5 -25 -25 -5 -5 -5 -5 -5
    Max. °C -15 10 -15 -15 10 10 -15 10 -15 10 10 10 -15 -15 10 10 10 10 10
Chladiace médium Type   R-452A R-134a R-452A R-452A R-134a R-134a R-452A R-134a R-452A R-134a R-134a R-134a R-452A R-452A R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a
  GWP   2,142 1,430.0 2,142 2,142 1,430 1,430 2,142 1,430 2,142 1,430 1,430 1,430 2,142 2,142 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
Štandardný zberač kvapaliny l 1.6 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.6 2.5 2.5 2.5 2.5 10 15 15 15 15
Power supply Voltage V 230 230 230 230 230 400 400 400 400 400 230 400 230 400 400 400 400 400 400
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 1~ 3N~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Poznámky Pri bežnej prevádzke: -20°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: -20°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: -20°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: -20°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: -20°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: -20°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: -20°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C Pri bežnej prevádzke: 0°C / +30°C
  Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod. Použite ako základ vyfúknutie vzduchu. Vyfúknutie vzduchu ovplyvňujú mnohé faktory, ako je výška miestnosti, skladovanie produktu, umiestnenie výparníka a pod.
  Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny
Chladiaci výkon Stredná teplota R-134a Nom. kW   1.140 (1)     1.422 (1) 3.492 (1)   3.188 (1)   3.606 (1) 1.816 (1) 2.029 (1)     5.070 (1) 7.293 (1) 8.779 (1) 11.014 (1) 14.069 (1)