CYQM100DK80RSN CYQM150DK80RSN CYQM150DK80RBN CYQM100DK80RBN CYQM200DK100RSN CYQM200DK100RBN CYQM250DK140RBN CYQM250DK140RSN
Vykurovací výkon Rýchlosť 2 kW 7.7 (1) 9.3 (1) 9.3 (1) 7.7 (1) 12.1 (1) 12.1 (1) 16.8 (1) 16.8 (1)
  Rýchlosť 3 kW 9.2 (1) 11.0 (1) 11.0 (1) 9.2 (1) 13.4 (1) 13.4 (1) 19.9 (1) 19.9 (1)
Delta T Rýchlosť 2 K 19 (1) 15 (1) 15 (1) 19 (1) 14 (1) 14 (1) 16 (1) 16 (1)
  Rýchlosť 3 K 17 (1) 14 (1) 14 (1) 17 (1) 13 (1) 13 (1) 15 (1) 15 (1)
Príkon Iba ventilátor Men. kW 0.37 0.56 0.56 0.37 0.75 0.75 0.94 0.94
  Kúrenie Men. kW 0.37 0.56 0.56 0.37 0.75 0.75 0.94 0.94
Šírka dvierok Max. m 1.0 1.5 1.5 1.0 2.0 2.0 2.5 2.5
Výška dvierok Max. m 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4) 2.5 (2), 2.4 (3), 2.3 (4)
Rozmery Jednotka Výška mm 270 270 270 270 270 270 270 270
    Šírka mm 1,048 1,548 1,548 1,048 2,048 2,048 2,548 2,548
    Hĺbka mm 561 561 561 561 561 561 561 561
  Zabalená jednotka Výška mm 760 760 760 760 760 760 760 760
    Šírka mm 1,630 1,630 1,630 1,630 2,130 2,130 2,630 2,630
    Hĺbka mm 630 630 630 630 680 680 680 680
Weight Jednotka kg 66 93 93 66 117 117 144 144
  Zabalená jednotka kg 81 113 113 81 154 154 197 197
Kryt Colour   RAL9006 RAL9006 RAL9016 RAL9016 RAL9006 RAL9016 RAL9016 RAL9006
  Materiál   Elekro-galvanizovaný oceľový plech Elekro-galvanizovaný oceľový plech Elekro-galvanizovaný oceľový plech Elekro-galvanizovaný oceľový plech Elekro-galvanizovaný oceľový plech Elekro-galvanizovaný oceľový plech Elekro-galvanizovaný oceľový plech Elekro-galvanizovaný oceľový plech
Required ceiling void >-=-mm mm 420 420 420 420 420 420 420 420
Ventilátor Prietok vzduchu Kúrenie Rýchlosť 2 m³/h 1,223 (1) 1,835 (1) 1,835 (1) 1,223 (1) 2,446 (1) 2,446 (1) 3,058 (1) 3,058 (1)
      Rýchlosť 3 m³/h 1,605 (1) 2,408 (1) 2,408 (1) 1,605 (1) 3,210 (1) 3,210 (1) 4,013 (1) 4,013 (1)
Chladiace médium Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Ovládanie   Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil Elektronický expanzný ventil
Hladina akust. tlaku Kúrenie Rýchlosť 2 dBA 44 (1) 46 (1) 46 (1) 44 (1) 47 (1) 47 (1) 48 (1) 48 (1)
    Rýchlosť 3 dBA 50 (1) 51 (1) 51 (1) 50 (1) 53 (1) 53 (1) 54 (1) 54 (1)
Pripojenia potrubia Liquid OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Plyn OD mm 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 19.0 19.0
Vzduchový filter Type   Vysávačom čistiteľný filter G1 Vysávačom čistiteľný filter G1 Vysávačom čistiteľný filter G1 Vysávačom čistiteľný filter G1 Vysávačom čistiteľný filter G1 Vysávačom čistiteľný filter G1 Vysávačom čistiteľný filter G1 Vysávačom čistiteľný filter G1
Požadované príslušenstvo (je potrebné objednať zvlášť) Káblové diaľkové ovládanie Daikin (BRC1E52A/B alebo BRC1D52) Káblové diaľkové ovládanie Daikin (BRC1E52A/B alebo BRC1D52) Káblové diaľkové ovládanie Daikin (BRC1E52A/B alebo BRC1D52) Káblové diaľkové ovládanie Daikin (BRC1E52A/B alebo BRC1D52) Káblové diaľkové ovládanie Daikin (BRC1E52A/B alebo BRC1D52) Káblové diaľkové ovládanie Daikin (BRC1E52A/B alebo BRC1D52) Káblové diaľkové ovládanie Daikin (BRC1E52A/B alebo BRC1D52) Káblové diaľkové ovládanie Daikin (BRC1E52A/B alebo BRC1D52)
Power supply Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napätie V 230 230 230 230 230 230 230 230
Rozsah napätia Min. % 224 224 224 224 224 224 224 224
  Max. % 240 240 240 240 240 240 240 240
Prúd Maximálny prúd poistiek (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
  Prúd pri plnom zaťažení (FLA) Motor ventilátora A 1.64 2.46 2.46 1.64 3.28 3.28 4.10 4.10
Poznámky Inštalačná úroveň B: štandardné nastavenie, ďalšie informácie nájdete v dátovej knihe alebo inštalačnej príručke (dostupná iba jedna inštalačná úroveň) Inštalačná úroveň B: štandardné nastavenie, ďalšie informácie nájdete v dátovej knihe alebo inštalačnej príručke (dostupná iba jedna inštalačná úroveň) Inštalačná úroveň B: štandardné nastavenie, ďalšie informácie nájdete v dátovej knihe alebo inštalačnej príručke (dostupná iba jedna inštalačná úroveň) Inštalačná úroveň B: štandardné nastavenie, ďalšie informácie nájdete v dátovej knihe alebo inštalačnej príručke (dostupná iba jedna inštalačná úroveň) Inštalačná úroveň B: štandardné nastavenie, ďalšie informácie nájdete v dátovej knihe alebo inštalačnej príručke (dostupná iba jedna inštalačná úroveň) Inštalačná úroveň B: štandardné nastavenie, ďalšie informácie nájdete v dátovej knihe alebo inštalačnej príručke (dostupná iba jedna inštalačná úroveň) Inštalačná úroveň B: štandardné nastavenie, ďalšie informácie nájdete v dátovej knihe alebo inštalačnej príručke (dostupná iba jedna inštalačná úroveň) Inštalačná úroveň B: štandardné nastavenie, ďalšie informácie nájdete v dátovej knihe alebo inštalačnej príručke (dostupná iba jedna inštalačná úroveň)
  Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami
  Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova
  Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo štvorci, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko
  Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m) Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m) Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m) Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m) Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m) Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m) Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m) Hladina akustického tlaku (vo vzdialenosti 3 m)
  Pripojenia potrubia a vedenia sú na vrchnej strane jednotky Pripojenia potrubia a vedenia sú na vrchnej strane jednotky Pripojenia potrubia a vedenia sú na vrchnej strane jednotky Pripojenia potrubia a vedenia sú na vrchnej strane jednotky Pripojenia potrubia a vedenia sú na vrchnej strane jednotky Pripojenia potrubia a vedenia sú na vrchnej strane jednotky Pripojenia potrubia a vedenia sú na vrchnej strane jednotky Pripojenia potrubia a vedenia sú na vrchnej strane jednotky
  Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny Obsahuje fluórované skleníkové plyny