AZAS71M2V1B AZAS100M7V1B AZAS125M7V1B AZAS140M7V1B
Kryt Colour   Slonovinovo biela Slonovinovo biela Slonovinovo biela Slonovinovo biela
  Materiál   Natretý pozinkovaný oceľový plech Natretý pozinkovaný oceľový plech Natretý pozinkovaný oceľový plech Natretý pozinkovaný oceľový plech
Rozmery Jednotka Výška mm 770 990 990 990
    Šírka mm 900 940 940 940
    Hĺbka mm 320 320 320 320
  Zabalená jednotka Výška mm 900 1,170 1,170 1,170
    Šírka mm 980 1,015 1,015 1,015
    Hĺbka mm 420 422 422 422
Weight Jednotka kg 60 70 70 78
  Zabalená jednotka kg 64 78 79 87
Balenie Hmotnosť kg 4 9 9 9
Tepelný výmenník Lamela Type   Lamela WF Lamela WF Lamela WF Lamela WF
    Povrchová úprava   Antikorózny náter (PE) Antikorózny náter (PE) Antikorózny náter (PE) Antikorózny náter (PE)
Ventilátor Typ   Vrtuľa Vrtuľa Vrtuľa Vrtuľa
  Smer vypúšťania   Horizontálna Horizontálna Horizontálna Horizontálna
  Množstvo   1 1 1 1
  Prietok vzduchu Chladenie Men. m³/min 56 69 71 76
    Kúrenie Men. m³/min 50 82 82 82
      Čiastočné m³/min     55 (1) 55 (1)
Motor ventilátora Množstvo   1 1 1 1
  Model   Bezkomutátorový jednosmerný motor_ Bezkomutátorový jednosmerný motor_ Bezkomutátorový jednosmerný motor_ Bezkomutátorový jednosmerný motor_
  Výkon W 94 200 200 200
  Pohon   Priamy pohon Priamy pohon Priamy pohon Priamy pohon
Kompresor Množstvo_   1 1 1 1
  Type   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Prevádzkový rozsah Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB -5 -5 -5 -5
      Max. °CDB 46 46 46 46
  Kúrenie Okolitá teplota Min. °CWB -15 -15 -15 -15
      Max. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 65 70 71 73
  Vykurovanie dBA     71 (1) 73 (1)
Hladina akust. tlaku Chladenie Men. dBA 46 53 53 54
  Kúrenie Men. dBA 47 57 57 57
Chladiace médium Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Náplň kg 2.45 2.60 2.60 2.90
  Náplň TCO2Eq 1.65 1.76 1.76 1.96
  Ovládanie   Expanzný ventil (elektronický typ) Expanzný ventil (elektronický typ) Expanzný ventil (elektronický typ) Expanzný ventil (elektronický typ)
  GWP   675 675 675 675
  Obvody Množstvo   1 1 1 1
Chladiaci olej Typ   FW68DA FW68DA FW68DA FW68DA
  Objem náplne l 0.90 0.90 0.90 1.35
Pripojenia potrubia Liquid Množstvo   1 1 1 1
    Typ   Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie
    OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Plyn Množstvo   1 1 1 1
    Typ   Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie Hrdlové pripojenie
    OD mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Vypúšťanie Množstvo   3 5 5 5
    Typ   Otvor Otvor Otvor Otvor
    OD mm 26 26 26 26
  Dĺžka potrubia Max. OU - IU m 5 5 5 5
      OU - IU m 30 30 30 30
    Systém Equivalent m 50 50 50 50
      Bez náplne m 30 30 30 30
  Additional refrigerant charge kg/m Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5
  Tepelná izolácia   Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu
Metóda rozmrazovania Obrátený cyklus Obrátený cyklus Obrátený cyklus Obrátený cyklus
Ovládanie rozmrazovania Snímač teploty vonkajšieho výmenníka tepla Snímač teploty vonkajšieho výmenníka tepla Snímač teploty vonkajšieho výmenníka tepla Snímač teploty vonkajšieho výmenníka tepla
Capacity control Method   Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič Regulovaný menič
PED Category   Kategória II Kategória II Kategória II Kategória II
Safety devices Položka 01   Spínač vysokého tlaku Spínač vysokého tlaku Spínač vysokého tlaku Spínač vysokého tlaku
    02   Spínač nízkeho tlaku Spínač nízkeho tlaku Spínač nízkeho tlaku Spínač nízkeho tlaku
    03   Ochrana preťaženia pohonu ventilátora Ochrana preťaženia pohonu ventilátora Ochrana preťaženia pohonu ventilátora Ochrana preťaženia pohonu ventilátora
    04   Poistka Poistka Poistka Poistka
    05   Tepelná ochrana motora kompresora Tepelná ochrana motora kompresora Tepelná ochrana motora kompresora Tepelná ochrana motora kompresora
Štandardné príslušenstvo Upínacie pásy 2 2 2 2
  Návod na montáž 1 1 1 1
  Štítok chladiacej látky pre reguláciu plynu F 1 1 1 1
  Všeobecné bezpečnostné opatrenia 1 1 1 1
  Energetická trieda LOT10 1 1 1 1
  Odlepiteľná nálepka F-plyn 1      
Power supply Názov   V1 V1 V1 V1
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Rozsah napätia Min. V 198 198 198 198
    Max. V 264 264 264 264
Prúd Zmax Zoznam   Je v súlade s EN61000-3-11 Je v súlade s EN61000-3-11 Je v súlade s EN61000-3-11 Je v súlade s EN61000-3-11
  Minimum Ssc value kVa Zariadenie vyhovuje norme EN/IEC 61000-3-12, Pozrite si poznámku 2, Pozrite si poznámku 3 Zariadenie vyhovuje norme EN/IEC 61000-3-12, Pozrite si poznámku 2, Pozrite si poznámku 3 Zariadenie vyhovuje norme EN/IEC 61000-3-12, Pozrite si poznámku 2, Pozrite si poznámku 3 Zariadenie vyhovuje norme EN/IEC 61000-3-12, Pozrite si poznámku 2, Pozrite si poznámku 3
Pripojenia vedenia For power supply Remark   Pozrite si inštalačnú príručku vonkajšej jednotky Pozrite si inštalačnú príručku vonkajšej jednotky Pozrite si inštalačnú príručku vonkajšej jednotky Pozrite si inštalačnú príručku vonkajšej jednotky
  For connection with indoor Remark   Pozrite si inštalačnú príručku vonkajšej jednotky Pozrite si inštalačnú príručku vonkajšej jednotky Pozrite si inštalačnú príručku vonkajšej jednotky Pozrite si inštalačnú príručku vonkajšej jednotky
Power supply intake See installation manual outdoor unit See installation manual outdoor unit See installation manual outdoor unit See installation manual outdoor unit
Prúd - 50Hz Maximálny prúd poistiek (MFA) A 20 25 32 32
Poznámky (1) - Podľa ENER Lot 21 (1) - Podľa ENER Lot 21 (1) - Podľa ENER Lot 21 (1) - Podľa ENER Lot 21
  (2) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu (2) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu (2) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu (2) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu
  (3) - Ssc: skratový výkon (3) - Ssc: skratový výkon (3) - Ssc: skratový výkon (3) - Ssc: skratový výkon
  (4) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom ≤ 16 A na fázu. (4) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom ≤ 16 A na fázu. (4) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom ≤ 16 A na fázu. (4) - Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom ≤ 16 A na fázu.