AZAS71M2V1B AZAS100M7V1B AZAS125M7V1B AZAS140M7V1B
Rozmery Jednotka Výška mm 770 990 990 990
    Šírka mm 900 940 940 940
    Hĺbka mm 320 320 320 320
Weight Jednotka kg 60 70 70 78
Kompresor Type   Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor Hermeticky utesnený kolísavý kompresor
Prevádzkový rozsah Chladenie Okolitá teplota Min. °CDB -5 -5 -5 -5
      Max. °CDB 46 46 46 46
  Kúrenie Okolitá teplota Min. °CWB -15 -15 -15 -15
      Max. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 65 70 71 73
  Vykurovanie dBA     71 (1) 73 (1)
Hladina akust. tlaku Chladenie Men. dBA 46 53 53 54
  Kúrenie Men. dBA 47 57 57 57
Chladiace médium Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Náplň kg 2.45 2.60 2.60 2.90
  Náplň TCO2Eq 1.65 1.76 1.76 1.96
  GWP   675 675 675 675
Pripojenia potrubia Additional refrigerant charge kg/m Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku Pozrite si inštalačnú príručku
  Úroveň hladiny IU - OU Max. m 30.0 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5 0.5
Štandardné príslušenstvo Položka 2 2 2 2
  Položka 1 1 1 1
  Položka 1 1 1 1
  Položka 1 1 1 1
  Položka 1 1 1 1
  Položka 1      
Power supply Fáza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky Podľa ENER Lot 21 Podľa ENER Lot 21 Podľa ENER Lot 21 Podľa ENER Lot 21
  Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom > 16 A a ≤ 75 A na fázu
  Ssc: skratový výkon Ssc: skratový výkon Ssc: skratový výkon Ssc: skratový výkon
  Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom ≤ 16 A na fázu. Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom ≤ 16 A na fázu. Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom ≤ 16 A na fázu. Európska/medzinárodná technická norma určujúca limity pre harmonické prúdy generované zariadeniami pripojenými k verejným systémoch s nízkym napätím s príkonom ≤ 16 A na fázu.