ATXS20K3V1B ATXS25K3V1B ATXS35K3V1B ATXS50K3V1B
Kryt Colour   Biela Biela Biela Biela
Rozmery Jednotka Výška mm 289 289 298 298
    Šírka mm 780 780 900 900
    Hĺbka mm 215 215 215 215
  Zabalená jednotka Výška mm 346 346 371 371
    Šírka mm 850 850 977 977
    Hĺbka mm 274 274 290 290
Weight Jednotka kg 8 8 11 11
  Zabalená jednotka kg 12 12 15 15
Balenie Hmotnosť kg 4 4 4 4
Tepelný výmenník Dĺžka mm 610 610 665 665
  Rady Množstvo   2 2 2 2
  Rozstup lamiel mm 1.4 1.40 1.40 1.4
  Stupňov Množstvo   14 14 18 18
  Tube type   7Hi-XD 7Hi-XD Ø 6,35 Hi-XB Ø 6,35 Hi-XB
  Lamela Type   Lamela ML (s viacerými štrbinami) Lamela ML (s viacerými štrbinami) Lamela s viacerými zárezmi Lamela s viacerými zárezmi
Výmenník tepla 2 Dĺžka mm     660 660
  Rady Množstvo     1 1
  Rozstup lamiel mm     1.6 1.6
  Stupňov Množstvo     8 8
Ventilátor Typ   Ventilátor s krížovým prúdom Ventilátor s krížovým prúdom Ventilátor s krížovým prúdom Ventilátor s krížovým prúdom
  Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 9.1 9.1 11.2 11.9
      Vysoké cfm 311 321 395 420
      Nízka m³/min 5.0 5.0 5.8 7.4
      Nízka cfm 166 177 205 261
      Tichá prevádzka m³/min 3.9 3.9 4.1 4.5
      Tichá prevádzka cfm 138 138 145 159
    Kúrenie Vysoké m³/min 10.0 10.0 12.1 13.3
      Vysoké cfm 335 353 427 470
      Nízka m³/min 6.0 6.0 6.5 8.4
      Nízka cfm 212 212 230 297
      Tichá prevádzka m³/min 4.3 4.3 4.2 5.5
      Tichá prevádzka cfm 152 152 148 194
      Men. cfm 237 247 300 339
      Men. m³/min 7.0 7.0 8.5 9.6
    Kúrenie Men. cfm 275 282 328 381
      Men. m³/min 8.0 8.0 9.3 10.8
Motor ventilátora Model   MM6C02J2VA MM6C02J2VA KFD-280-23-8C KFD-280-23-8C
  Rýchlosť Stupne   5 + tichý, + automatický. 5 + tichý, + automatický. 5 + tichý, + automatický. 5 + tichý, + automatický.
    Chladenie Vysoké ot/min 1,330 1,370 1,330 1,400
      Stredný ot/min 1,050 1,090 1,050 1,170
      Nízka ot/min 780 820 780 940
      Tichá prevádzka ot/min 670 670 600 650
    Kúrenie Vysoké ot/min 1,360 1,410 1,420 1,540
      Stredný ot/min 1,140 1,160 1,130 1,290
      Nízka ot/min 920 920 850 1,040
      Tichá prevádzka ot/min 690 690 610 750
  Výstup Nom. W 16 16 23 23
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 56 58 59 60
  Vykurovanie dBA 56 58 59 60
Hladina akust. tlaku Chladenie Vysoké dBA 40 41 45 46
    Nízka dBA 24 25 29 34
    Tichá prevádzka dBA 19 19 19 23
  Kúrenie Vysoké dBA 40 41 45 47
    Nízka dBA 27 27 29 34
    Tichá prevádzka dBA 19 19 19 24
    Men. dBA 32 33 37 40
  Kúrenie Men. dBA 34 34 39 40
Pripojenia potrubia Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn OD mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Vypúšťanie   18 18 18 18
  Tepelná izolácia   Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu
Vzduchový filter Type   Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam
Riadenie smeru vzduchu Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole
Ovládanie teploty Ovládanie mikropočítača Ovládanie mikropočítača Ovládanie mikropočítača Ovládanie mikropočítača
Riadiace systémy Infra. diaľkové ovládanie   ARC466A6 ARC466A6 ARC466A9 ARC466A9
Príkon - 50Hz Chladenie Men. kW 0.040 0.040 0.026 0.026
  Kúrenie Men. kW 0.040 0.040 0.028 0.032
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž 1 1 1 1
  Návod na prevádzku 1 1 1 1
  Infračervené diaľkové ovládanie 1 1 1 1
  Batérie so suchými článkami typu AAA 2 2 2 2
  Držiak diaľkového ovládača 1 1 1 1
  Montážna platnička 1 1 1 1
  Titánovo apatitový fotokatalytický filter na čistenie vzduchu 2 2 2 2
  Upevňovacie skrutky vnútornej jednotky 2 2 2 2
Power supply Názov   V1 V1 V1 V1
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240
Prúd Menovitý prevádzkový prúd - 50Hz Chladenie A 0.19 (3), 0.18 (4), 0.17 (5) 0.19 (2), 0.18 (3), 0.17 (4) 0.12 (2), 0.12 (3), 0.11 (4) 0.12 (3), 0.12 (4), 0.11 (5)
    Kúrenie A 0.19 (3), 0.18 (4), 0.17 (5) 0.19 (2), 0.18 (3), 0.17 (4) 0.13 (2), 0.13 (3), 0.12 (4) 0.15 (3), 0.14 (4), 0.14 (5)
Poznámky SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu Pri spojení s viacsystémovou vonkajšou jednotkou si preštudujte technické údaje viacsystémovej vonkajšej jednotky, ktorú chcete pripojiť. Pri spojení s viacsystémovou vonkajšou jednotkou si preštudujte technické údaje viacsystémovej vonkajšej jednotky, ktorú chcete pripojiť. SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu
  Pri spojení s viacsystémovou vonkajšou jednotkou si preštudujte technické údaje viacsystémovej vonkajšej jednotky, ktorú chcete pripojiť. 220 V 220 V Pri spojení s viacsystémovou vonkajšou jednotkou si preštudujte technické údaje viacsystémovej vonkajšej jednotky, ktorú chcete pripojiť.
  220 V 230 V 230 V 220 V
  230 V 240 V 240 V 230 V
  240 V     240 V