ATXS20K3V1B ATXS25K3V1B ATXS35K3V1B ATXS50K3V1B
Kryt Colour   Biela Biela Biela Biela
Rozmery Jednotka Výška mm 289 289 298 298
    Šírka mm 780 780 900 900
    Hĺbka mm 215 215 215 215
Weight Jednotka kg 8 8 11 11
Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 9.1 9.1 11.2 11.9
      Nízka m³/min 5.0 5.0 5.8 7.4
      Tichá prevádzka m³/min 3.9 3.9 4.1 4.5
    Kúrenie Vysoké m³/min 10.0 10.0 12.1 13.3
      Nízka m³/min 6.0 6.0 6.5 8.4
      Tichá prevádzka m³/min 4.3 4.3 4.2 5.5
      Men. m³/min 7.0 7.0 8.5 9.6
    Kúrenie Men. m³/min 8.0 8.0 9.3 10.8
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 56 58 59 60
  Vykurovanie dBA 56 58 59 60
Hladina akust. tlaku Chladenie Vysoké dBA 40 41 45 46
    Nízka dBA 24 25 29 34
    Tichá prevádzka dBA 19 19 19 23
  Kúrenie Vysoké dBA 40 41 45 47
    Nízka dBA 27 27 29 34
    Tichá prevádzka dBA 19 19 19 24
    Men. dBA 32 33 37 40
  Kúrenie Men. dBA 34 34 39 40
Pripojenia potrubia Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plyn OD mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Vypúšťanie   18 18 18 18
Štandardné príslušenstvo Položka 1 1 1 1
  Položka 1 1 1 1
  Položka 1 1 1 1
  Položka 2 2 2 2
  Položka 1 1 1 1
  Položka 1 1 1 1
  Položka 2 2 2 2
  Položka 2 2 2 2
Power supply Názov   V1 V1 V1 V1
  Fáza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240 220-240
Poznámky SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu Pri spojení s viacsystémovou vonkajšou jednotkou si preštudujte technické údaje viacsystémovej vonkajšej jednotky, ktorú chcete pripojiť. Pri spojení s viacsystémovou vonkajšou jednotkou si preštudujte technické údaje viacsystémovej vonkajšej jednotky, ktorú chcete pripojiť. SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu
  Pri spojení s viacsystémovou vonkajšou jednotkou si preštudujte technické údaje viacsystémovej vonkajšej jednotky, ktorú chcete pripojiť. 220 V 220 V Pri spojení s viacsystémovou vonkajšou jednotkou si preštudujte technické údaje viacsystémovej vonkajšej jednotky, ktorú chcete pripojiť.
  220 V 230 V 230 V 220 V
  230 V 240 V 240 V 230 V
  240 V     240 V