ATXS25K2V1B / ARXS25L2V1B ATXS35K2V1B / ARXS35L2V1B ATXS50K3V1B / ARXS50L2V1B ATXS50K2V1B / ARXS50L2V1B
Indoor unit     ATXS50K  
Outdoor unit     ARXS50L  
Chladiaci výkon Min. kW 1.3 (2) 1.4 (2) 1.7 1.7 (2)
  Min. Btu/h 4,400 (2) 4,800 (2) 5,800 5,800 (2)
  Min. kcal/h 1,120 (2) 1,200 (2) 1,460 1,460 (2)
  Men. kW 2.5 (2) 3.5 (2) 5.00 (2) 5.00 (2)
  Nom. Btu/h 8,500 (2) 11,900 (2) 17,100 (2) 17,100 (2)
  Men. kcal/h 2,150 (2) 3,010 (2) 4,300 (2) 4,300 (2)
  Max. kW 3.2 (2) 4.0 (2) 5.3 5.3 (2)
  Max. Btu/h 10,900 (2) 13,600 (2) 18,100 18,100 (2)
  Max. kcal/h 2,750 (2) 3,440 (2) 4,560 4,560 (2)
Vykurovací výkon Min. kW 1.3 (3) 1.4 (3) 1.7 1.7 (3)
  Min. Btu/h 4,400 (3) 4,800 (3) 5,800 5,800 (3)
  Min. kcal/h 1,120 (3) 1,200 (3) 1,460 1,460 (3)
  Men. kW 2.8 (3) 4.00 (3) 5.80 (2) 5.80 (3)
  Men. Btu/h 9,600 (3) 13,600 (3) 19,800 (2) 19,800 (3)
  Men. kcal/h 2,410 (3) 3,440 (3) 4,990 (2) 4,990 (3)
  Max. kW 4.7 (3) 5.2 (3) 6.5 6.5 (3)
  Max. Btu/h 16,000 (3) 17,700 (3) 22,200 22,200 (3)
  Max. kcal/h 4,040 (3) 4,470 (3) 5,590 5,590 (3)
Príkon Chladenie Min. kW 0.320 (2) 0.350 (2) 0.350 0.350 (2)
    Men. kW 0.570 (2) 0.840 (2) 1.587 (2) 1.410 (2)
    Max. kW 1.000 (2) 1.190 (2) 1.810 1.810 (2)
  Kúrenie Min. kW 0.310 (3) 0.340 (3) 0.300 0.300 (3)
    Men. kW 0.620 (3) 0.840 (3) 1.450 (2) 1.450 (3)
    Max. kW 1,410.000 (3) 1.460 (3) 2.000 2.000 (3)
Nominálna účinnosť EER   4.39 (1) 4.17 (1) 3.15 (1) 3.55
  COP   4.52 (1) 4.76 (1) 4.00 (1) 4.00
  Ročná spotreba energie kWh 285 (0.000) 420 (0.000) 794 (0.000) 705 (0.000)
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A A A A
    Vykurovanie   A A A A
Chladenie priestoru Výkon P návrh kW 2.50 3.50 5.00 5.00
  Trieda energetickej účinnosti   A++ A++ A++ A++
  SEER   7.51 7.10 6.46 6.46
  Ročná spotreba energie kWh/a 117 173 271 271
  Podmienka A (35°C – 27/19) Pdc kW 2.50 3.50 5.00 5.00
    EERd   4.15 3.70 3.15 3.15
    Príkon kW     1.59  
  Podmienka B (30°C – 27/19) Pdc kW 1.84 2.58 3.68 3.68
    EERd   6.55 5.80 5.08 5.08
    Príkon kW     0.72  
  Podmienka C (25°C – 27/19) Pdc kW 1.22 1.66 2.43 2.43
    EERd   9.40 8.65 8.06 8.06
    Príkon kW     0.30  
  Podmienka D (20°C – 27/19) Pdc kW 1.28 1.46 2.14 2.14
    EERd   12.30 11.89 10.55 10.55
    Príkon kW     0.20  
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Výkon P návrh kW 2.5 3.6 4.60 4.6
  Trieda energetickej účinnosti   A++ A++ A+ A+
  SCOP/A   4.68 4.61 4.00 4.00
  SCOPnet/A     4.03  
  Ročná spotreba energie kWh/a 747 1,094 1,608 1,608
  Vyžaduje sa záložný vykurovací výkon pri navrhovaných podmienkach kW 0.15 0.55 0.52 0.52
  TOL Tol (teplotný prevádzkový limit) °C -15 -15 -15 -15
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 2.59 2.84 4.11 4.11
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.40 2.20 2.01 2.01
    Príkon kW     2.04  
  TBivalent Tbiv (bivalentná teplota) °C -7 -7 -7 -7
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 2.21 3.18 4.07 4.07
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.91 2.70 2.24 2.24
    Príkon kW     1.82  
  Podmienka A (-7°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 2.21 3.18 4.07 4.07
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.91 2.70 2.24 2.24
    Príkon kW     1.82  
  Podmienka B (2°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 1.35 1.95 2.48 2.48
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   4.99 4.70 4.24 4.24
    Príkon kW     0.58  
  Podmienka C (7°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 1.00 1.25 1.62 1.62
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   5.76 6.10 5.10 5.10
    Príkon kW     0.32  
  Podmienka D (12°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 1.34 1.09 1.95 1.95
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   7.00 7.40 6.20 6.20
    Príkon kW     0.31  
Pto (Thermostat off) W 21.0 28.0 30.0 30.0
Spotreba energie v inom ako aktívnom režime Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0 0.0
  Vypnutý režim POFF W 1.0 1.0 1.0 1.0
  Pohotovostný režim Chladenie PSB W 1.0 1.0 1.0 1.0
Chladenie Cdc (Degradačné chladenie)   0.25 0.25 0.25 0.25
Vykurovanie Cdh (Degradačné vykurovanie)   0.25 0.25 0.25 0.25
Vrátane funkcie chladenia Áno Áno Áno Áno
Vrátane funkcie vykurovania Áno Áno Áno Áno
Vrátane priemernej klímy Áno Áno Áno Áno
Vrátane sezóny chladenia Nie Nie Nie Nie
Vrátane sezóny vykurovania Nie Nie Nie Nie
Logo Eko-štítku     Nie  
Odstránenie vlhkosti Chladenie l/h     2.8  
Pripojenia potrubia Vypúšťanie OD mm 18 18 18 18
  Plyn OD mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Tepelná izolácia   Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu
  Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35
Prúd Menovitý prevádzkový prúd - 50Hz Chladenie A 3.2 (4), 3.1 (5), 3.0 (6) 4.3 (4), 4.1 (5), 3.9 (6) 7.43 (3), 7.09 (4), 6.75 (5) 6.6 (4), 6.3 (5), 6.0 (6)
    Kúrenie A 3.3 (4), 3.2 (5), 3.1 (6) 4.3 (4), 4.1 (5), 3.9 (6) 6.8 (3), 6.5 (4), 6.2 (5) 6.8 (4), 6.5 (5), 6.2 (6)
Poznámky EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
  Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž Chladenie: vnútorná teplota 27 °CDB, 19,0 °CWB; vonkajšej teplote 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m
  Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m 220 V Kúrenie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšej teplote 7°CDB, 6°CWB; príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5m
  220 V 220 V 230 V 220 V
  230 V 230 V 240 V 230 V
  240 V 240 V   240 V
  Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž   Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž