ATXP20K3V1B ATXP25K3V1B ATXP35K3V1B
Príkon Chladenie Men. kW 0.017 0.019 0.032
  Kúrenie Men. kW 0.020 0.020 0.032
Kryt Colour   Biela Biela Biela
Rozmery Jednotka Výška mm 286 286 286
    Šírka mm 770 770 770
    Hĺbka mm 225 225 225
  Zabalená jednotka Výška mm 305 305 305
    Šírka mm 830 830 830
    Hĺbka mm 360 360 360
Weight Jednotka kg 9 9 9
  Zabalená jednotka kg 11.0 11.0 11.0
Balenie Hmotnosť kg 2.0 2.0 2.0
Tepelný výmenník Dĺžka mm 610 610 610
  Rady Množstvo   2 2 2
  Rozstup lamiel mm 1.40 1.40 1.40
  Stupňov Množstvo   18 18 18
  Passes Quantity   2.2 2.2 2.2
  Tube type   ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
  Lamela Type   Lamela ML (s viacerými štrbinami) Lamela ML (s viacerými štrbinami) Lamela ML (s viacerými štrbinami)
Výmenník tepla 2 Množ.   2 2 2
  Dĺžka mm 600 600 600
  Rady Množstvo   1 1 1
  Rozstup lamiel mm 1.40 1.40 1.40
  Stupňov Množstvo   4 4 4
Ventilátor Typ   Ventilátor s krížovým prúdom Ventilátor s krížovým prúdom Ventilátor s krížovým prúdom
  Množstvo   1 1 1
  Prietok vzduchu Chladenie Vysoké m³/min 9.8 10.1 11.5
      Vysoké cfm 346.1 356.7 406.1
      Stredný m³/min 7.9 (0.000) 8.1 (0.000) 8.3 (0.000)
      Stredný cfm 279.0 286.0 293.1
      Nízka m³/min 5.9 6.1 6.3
      Nízka cfm 208.4 215.4 222.5
      Tichá prevádzka m³/min 4.4 4.4 4.5
      Tichá prevádzka cfm 155.4 155.4 159.0
    Kúrenie Vysoké m³/min 10.3 10.3 11.5
      Vysoké cfm 363.7 363.7 406.1
      Stredný m³/min 8.4 (0.000) 8.6 (0.000) 9.0 (0.000)
      Stredný cfm 296.6 303.7 317.8
      Nízka m³/min 6.5 6.7 7.0
      Nízka cfm 229.5 236.6 247.2
      Tichá prevádzka m³/min 5.3 5.3 5.3
      Tichá prevádzka cfm 287.0 287.0 287.0
Motor ventilátora Model   MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA
  Rýchlosť Stupne   5 + tichý, + automatický. 5 + tichý, + automatický. 5 + tichý, + automatický.
    Chladenie Vysoké ot/min 1,000 1,020 1,140
      Stredný ot/min 830 850 870
      Nízka ot/min 660 680 700
      Tichá prevádzka ot/min 530 530 540
    Kúrenie Vysoké ot/min 1,040 1,040 1,140
      Stredný ot/min 880 890 930
      Nízka ot/min 710 730 760
      Tichá prevádzka ot/min 610 610 610
  Výstup Nom. W 22 22 22
Úroveň akustického výkonu Chladenie dBA 55 55 58
  Vykurovanie dBA 55 55 58
Hladina akust. tlaku Chladenie Vysoké dBA 39 40 43
    Stredný dBA 33 (0.000) 33 (0.000) 34 (0.000)
    Nízka dBA 25 26 27
    Tichá prevádzka dBA 20 20 20
  Kúrenie Vysoké dBA 39 40 40
    Stredný dBA 34 34 35
    Nízka dBA 28 28 29
    Tichá prevádzka dBA 21 21 21
Pripojenia potrubia Liquid OD mm 6,4 6,4 6,4
  Plyn OD mm 9.50 9.50 9.50
  Vypúšťanie   18 18 18
  Tepelná izolácia   Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu Potrubí kvapaliny aj plynu
Vzduchový filter Type   Demontovateľný/Umývateľný Demontovateľný/Umývateľný Demontovateľný/Umývateľný
Riadenie smeru vzduchu Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole Pravý, Ľavý, Horizontálny, Smerujúci dole
Ovládanie teploty Ovládanie mikropočítača Ovládanie mikropočítača Ovládanie mikropočítača
Riadiace systémy Infra. diaľkové ovládanie   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
  Káblový diaľkový ovládač   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Štandardné príslušenstvo Návod na montáž 1 1 1
  Návod na prevádzku 1 1 1
  Infračervené diaľkové ovládanie 1 1 1
  Batérie so suchými článkami typu AAA 2 2 2
  Držiak diaľkového ovládača 1 1 1
  Montážna platnička 1 1 1
  Deodorizačný titánium apatitový filter 2 2 2
  Upevňovacie skrutky vnútornej jednotky 2 2 2
Power supply Fáza   1~ 1~ 1~
  Frekvencia Hz 50 50 50
  Napätie V 220-240 220-240 220-240
Účinnosť Nominálny Chladenie % 38.82 (0.000) 40.16 (0.000) 49.25 (0.000)
    Vykurovanie % 41.55 (0.000) 41.55 (0.000) 49.25 (0.000)
Prúd Menovitý prevádzkový prúd - 50Hz Chladenie A 0.19 0.20 0.29
    Kúrenie A 0.21 0.21 0.29
Notes_Description SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu SL: Režim tichej prevádzky ventilátora s nastavením rýchlosti prietoku vzduchu