ATXN25NV1B / ARXN25NV1B ATXN35NV1B / ARXN35NV1B ATXN50NV1B / ARXN50NV1B ATXN60NV1B / ARXN60NV1B
Indoor unit ATXN25NB ATXN35NB ATXN50NB ATXN60NB
Outdoor unit ARXN25NB ARXN35NB ARXN50NB ARXN60NB
Chladiaci výkon Min. kW 1.300 1.300 1.630 1.750
  Min. Btu/h 4,440 4,400 5,600 6,000
  Men. kW 2.560 (2) 3.410 (2) 5.480 (2) 6.230 (2)
  Nom. Btu/h 8,700 (2) 11,600 (2) 18,700 (2) 21,300 (2)
  Max. kW 3.000 3.800 6.200 6.500
  Max. Btu/h 10,200 13,000 21,200 22,200
Vykurovací výkon Min. kW 1.300 1.300 1.170 1.200
  Min. Btu/h 4,400 4,400 4,000 4,100
  Men. kW 2.840 (2) 3.580 (2) 5.620 (2) 6.400 (2)
  Men. Btu/h 9,700 (2) 12,200 (2) 19,200 (2) 21,800 (2)
  Max. kW 4.000 4.750 6.600 8.000
  Max. Btu/h 13,600 16,200 22,500 27,300
Príkon Chladenie Min. kW 0.280 0.290 0.290 0.280
    Men. kW 0.693 (2) 1.060 (2) 1.668 (2) 1.931 (2)
    Max. kW 0.990 1.390 2.000 2.000
  Kúrenie Min. kW 0.260 0.285 0.240 0.240
    Men. kW 0.700 (2) 0.950 (2) 1.550 (2) 1.680 (2)
    Max. kW 1.100 1.480 2.510 2.000
Nominálna účinnosť EER   3.69 (1) 3.22 (1) 3.29 (1) 3.23 (1)
  COP   4.06 (1) 3.77 (1) 3.63 (1) 3.81 (1)
  Ročná spotreba energie kWh 347 (0.000) 530 (0.000) 833 (0.000) 964 (0.000)
  Smernica o energetickom označovaní Chladenie   A A A A
    Vykurovanie   A A A A
Chladenie priestoru Výkon P návrh kW 2.56 3.41 5.48 6.23
  Trieda energetickej účinnosti   A+ A+ A+ A+
  SEER   5.66 5.86 5.79 5.96
  Ročná spotreba energie kWh/a 159 204 331 366
  Podmienka A (35°C – 27/19) Pdc kW 2.56 3.41 5.48 6.23
    EERd   3.70 3.22 3.29 3.23
  Podmienka B (30°C – 27/19) Pdc kW 1.84 2.43 3.98 4.58
    EERd   5.27 5.55 4.99 4.98
  Podmienka C (25°C – 27/19) Pdc kW 1.18 1.60 2.59 2.94
    EERd   7.28 6.98 8.02 7.76
  Podmienka D (20°C – 27/19) Pdc kW 1.15 1.20 2.48 2.41
    EERd   9.20 9.91 11.95 10.23
Vykurovanie (stredné klim. pásmo) Výkon P návrh kW 2.41 2.80 3.37 3.80
  Trieda energetickej účinnosti   A+ A+ A+ A+
  SCOP/A   4.00 4.00 4.01 4.06
  SCOPnet/A   4.06 4.05 4.05 4.12
  Ročná spotreba energie kWh/a 842 981 1,177 1,310
  Vyžaduje sa záložný vykurovací výkon pri navrhovaných podmienkach kW 0.45 0.53 0.56 0.72
  TOL Tol (teplotný prevádzkový limit) °C -14 -14 -14 -14
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 1.72 1.99 2.57 2.71
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.31 2.12 2.04 2.47
  TBivalent Tbiv (bivalentná teplota) °C -7 -7 -7 -7
    Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 2.13 2.48 2.98 3.36
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.50 2.24 2.21 2.86
  Podmienka A (-7°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 2.13 2.48 2.98 3.36
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   2.50 2.24 2.21 2.86
  Podmienka B (2°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 1.25 1.46 1.93 2.03
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   3.91 4.03 4.34 4.31
  Podmienka C (7°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 0.89 1.00 1.25 1.33
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   5.55 5.60 4.95 4.60
  Podmienka D (12°C) Pdh (deklarovaný vykurovací výkon) kW 1.02 1.10 1.45 1.56
    COPd (deklarovaná hodnota COP)   6.74 6.86 6.22 5.63
Pto (Thermostat off) W 30.0 30.0 24.0 47.6
Spotreba energie v inom ako aktívnom režime Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0 0.0
  Vypnutý režim POFF W 5.6 5.8 20.9 10.4
  Pohotovostný režim Chladenie PSB W 5.6 5.8 20.9 10.4
    Vykurovanie PSB W 5.6 5.8 20.9 10.4
Chladenie Pcycc W 0.25 0.25 0.25 0.25
Vykurovanie Pcych W 0.25 0.25 0.25 0.25
Vrátane funkcie chladenia Áno Áno Áno Áno
Vrátane funkcie vykurovania Áno Áno Áno Áno
Vrátane priemernej klímy Áno Áno Áno Áno
Vrátane sezóny chladenia Nie Nie Nie Nie
Vrátane sezóny vykurovania Nie Nie Nie Nie
Logo Eko-štítku Nie Nie Nie Nie
Prúd Menovitý prevádzkový prúd - 50Hz Chladenie A 3.82 5.73 7.36 8.52
    Kúrenie A 3.83 5.19 6.86 7.46
Poznámky EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ
  Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž
  Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka) Všetky jednotky sú otestované a sú v súlade s normou ISO 5151 (bezkanálová jednotka) alebo ISO 13253 (kanálová jednotka)
  Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky špecifikácie môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia.